Dopunsko zdravstveno osiguranje

Generali dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva Vam bez ograničenja na godišnji iznos troškove participacije u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske i lijekova s osnovne (A) liste lijekova. S dopunske (B) liste lijekova Generali zdravstveno osiguranje pokriva trošak participacije do 200,00 EUR godišnje.

Saznajte više