Osiguranja profesionalnih odgovornosti

Osnovna vrsta osiguranja je:

 • opća odgovornost prema trećim osobama
  osiguranje od građansko-pravne izvanugovorne odgovornosti osiguranika za oštećenje ili uništenje stvari kao i za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe.
  Tim osiguranjem pokrivena je odgovornost iz djelatnosti osiguranika (koja je naznačena u ponudi i polici osiguranja) iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili drugog svojstva kao izvora rizika koji isto tako moraju biti navedeni u ponudi i polici osiguranja.

Dodatno je moguće ugovoriti i:

 • odgovornosti prema vlastitim djelatnicima

Također, dodatno je moguće ugovoriti i:

 • Odgovornost za neispravan proizvod: predmet osiguranja je zakonska, izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu uslijed smrti ili tjelesne ozljede treće osobe te štetu uslijed uništenja ili oštećenja stvari treće osobe, različite od neispravnog proizvoda, a koja nastane zbog uporabe neispravnog proizvoda kojeg je osiguranik ili osoba ovlaštena od osiguranika isporučio, odnosno stavio u promet.
 • Pokriće profesionalne odgovornosti: predmet osiguranja je građansko- pravna ugovorna (profesionalna) odgovornost osiguranika za štetu, nastalu oštećenim osobama uslijed neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju ugovorne obveze osiguranika.
  U ponudi imamo proizvode prilagođene raznim djelatnostima i zanimanjima, kao npr. za: liječnike, organizatore paket aranžmana, knjigovođe, arhitekte, inženjere, trgovačka društva na području djelatnosti informatičke tehnologije, i drugih.
 • Osigurateljna zaštita od odgovornosti članova uprave i direktora (Directors & Officers Liability Insurance, D&O): ovo se osiguranje ugovara radi pokrića odgovornosti direktora i službenika trgovačkog društva za štete koje prouzroče obavljanjem svoje funkcije.