Kome je namijenjeno?

Svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Osiguranje se sklapa za jednu osobu.

 

Koja se pokrića mogu ugovoriti?

Ugovaranjem police osiguranja od posljedice nesretnog slučaja (nezgode) možete odabrati neka od slijedećih pokrića:

  • smrt uslijed nezgode
  • smrt uslijed prometne nezgode
  • smrt uslijed bolesti
  • trajni progresivni invaliditet
  • bolnička naknada
  • dnevna naknada
  • hospitalizacija
  • kozmetička operacija
  • troškovi liječenja
  • naknada za lom kostiju

Minimalna pokrića

Smrt uslijed nezgode i trajni progresivni invaliditet.

Smrt uslijed nezgode

Pokrivena je samo smrt uslijed nezgode, ne i prirodna smrt.

Smrt uslijed prometne nezgode

Pokrivena je samo smrt uslijed prometne nezgode ali ukoliko se desi osigurani slučaj, isplaćuje se i osigurana svota za smrt uslijed nezgode i osigurana svota za smrt uslijed prometne nezgode.

Smrt uslijed bolesti

Pokrivena je smrt uslijed bolesti.

Trajni progresivni invaliditet

U slučaju trajnog invaliditeta do 50% isplaćuje se osigurana svota ovisno o postotku invaliditeta (npr. za trajni invaliditet od 20% isplaćuje se 20% od ugovorene osigurane svote). U slučaju trajnog invaliditeta većeg od 50%, naknada za dio invaliditeta većeg od 50% se udvostručuje (npr. za trajni invaliditet od 70% isplaćuje se naknada u visini od 90% od ugovorene osigurane svote - 50+20*2).

Bolnička naknada

Isplaćuje se naknada za svaki dan proveden na bolničkom liječenju kao posljedica nesretnog slučaja.

Dnevna naknada

Isplaćuje se naknada za svaki dan privremene nesposobnosti za rad kao posljedica nesretnog slučaja počevši od 7. dana.

Hospitalizacija

Dodatna naknada koja se isplaćuje u slučaju nastupa trajnog invaliditeta i boravka u bolnici duže od 7 dana.

Kozmetička operacija

Naknada koja se isplaćuje ukoliko je zbog posljedica nesretnog slučaja (trajni invaliditet) površina tijela oštećena ili izobličena na način da je po završetku liječenja vanjski izgled trajno narušen.

Naknada za lom kostiju

Isplaćuje se osigurnina u ugovorenoj visini neovisno o broju slomljenih kostiju u slučaju nastanka nesretnog slučaja.