Osiguranje industrije

Svaki gospodarstvenik koji je svjestan mogućeg utjecaja prirodnih i drugih opasnosti na poslovanje, nastoji smanjiti izloženost svojeg poduzeća na prihvatljiviju razinu prenošenjem dijela rizika na osiguravajuće društvo.

Izloženost pojedinim rizicima između ostalog ovisi o vrsti djelatnosti koja se obavlja, lokaciji i okruženju u kojem se poslovni subjekt nalazi te je za oblikovanje osigurateljnog pokrića potrebno sagledati niz različitih čimbenika. Osiguranjem imovine možete umanjiti utjecaj koji bi ostvarenje nekog od osiguranih štetnih događaja moglo imati na Vaše poslovanje.

Odaberite odgovarajuće rješenje iz širokog izbora Generali osiguranja imovine:

  • osiguranje od požara i nekih drugih rizika
  • osiguranje od potresa
  • osiguranje od provalne krađe i razbojstva
  • osiguranje stakla od loma
  • osiguranje strojeva od loma
  • osiguranje od prekida rada uslijed požara i nekih drugih rizika
  • osiguranje objekta u izgradnji
  • osiguranje objekta u montaži