Objave informacija o održivosti

Generali osiguranje d.d. je dio grupacije Generali, jednog od globalnih osigurateljnih lidera i upravitelja imovinom. 

Pripadnost grupaciji Generali podrazumijeva uključenost u nekoliko inicijativa koje je potpisala grupacija i predanost zajedničkim ciljevima za postizanje održivog uspjeha, uključujući sve aktivnosti osiguranja i reosiguranja.

Konkretno, ulaganja su ključni aspekt poslovanja grupacije, a time i Generali osiguranja d.d., te imaju značajan utjecaj na vlastitu financijsku uspješnost, proizvode, reputaciju i na višestruke dionike (npr. klijente, šire društvo). Stoga je ključna aktivna integracija dimenzija održivosti u investicijske odluke.

Generali osiguranje d.d., kao dio grupacije Generali, definiralo je održivi investicijski okvir i usvojilo smjernice s namjerom da: 

  • uzima u obzir rizik održivosti koji proizlazi iz investicijske strategije i odluka;
  • upravlja potencijalnim dugoročnim utjecajem na čimbenike održivosti koji proizlaze iz njene investicijske strategije. 

 

Politika primitaka i rizici održivosti

Grupacija Generali nastoji ostvariti dugoročni rast, uključujući održivost u svoju temeljnu djelatnost i djelujući kao doživotni partner dionicima. Obveze održivosti okosnica su poslovnih prioriteta Generali Grupacije i u potpunosti su uključene u politiku primitaka grupacije i sustav poticaja povezan sa stvaranjem dugoročno održive vrijednosti.

Sustav primitaka višeg rukovodstva temelji se na meritokratskom pristupu i višegodišnjem okviru, s kombinacijom godišnjeg varijabilnog primitka u novčanim sredstvima i odgođenog varijabilnog primitka, koji uključuju održive/ESG strateške ciljeve utemeljene na klimatskim strateškim ciljevima grupacije Generali, koji su prethodno objavljeni na tržištu:

a.    znatni dio godišnjeg varijabilnog primitka višeg rukovodstva u novčanim sredstvima bit će povezan je s ESG ciljevima i ključnim pokazateljima uspješnosti koji su povezani s određenim perspektivama: Ljudi (npr. indeks raznolikosti i uključivanja), Brand i Doživotni partneri (npr. pokazatelj „Net Promoter Score” za odnose) i Održivost (npr. % rasta zelenih i održivih ulaganja; % rasta zelenih i socijalnih proizvoda, razvoj socijalne zajednice kroz organizaciju The Human Safety Net);

b.    odgođeni ili dugoročni varijabilni primici jačaju povezanost sa stvaranjem dugoročno održive vrijednosti;

c.    posljednji dio koji podupire stvaranje održive vrijednosti predstavljaju odredbe o malusu i povratu primitaka koje se primjenjuju na primitke višeg rukovodstva.

Trajno poboljšanje poveznice između održivosti i primitaka primarni je cilj grupacije i Generali osiguranja.

Dokumentacija

Informacije o politici integraciji rizika u proces ulaganja te razmatranju glavnih štetnih učinaka na razini grupacije Generali i Generali osiguranja d.d. dostupni su u nastavku.