Predanost zajedničkim ciljevima za postizanje održivog uspjeha

Generali osiguranje d.d. je dio grupacije Generali, jednog od globalnih osigurateljnih lidera i upravitelja imovinom. 

Pripadnost grupaciji Generali podrazumijeva uključenost u nekoliko inicijativa koje je potpisala grupacija i predanost zajedničkim ciljevima za postizanje održivog uspjeha, uključujući sve aktivnosti osiguranja i reosiguranja.

Konkretno, ulaganja su ključni aspekt poslovanja grupacije, a time i Generali osiguranja d.d., te imaju značajan utjecaj na vlastitu financijsku uspješnost, proizvode, reputaciju i na višestruke dionike (npr. klijente, šire društvo). Stoga je ključna aktivna integracija dimenzija održivosti u investicijske odluke.

Generali osiguranje d.d., kao dio grupacije Generali, definiralo je održivi investicijski okvir i usvojilo smjernice s namjerom da: 

  • uzima u obzir rizik održivosti koji proizlazi iz investicijske strategije i odluka;
  • upravlja potencijalnim dugoročnim utjecajem na čimbenike održivosti koji proizlaze iz njene investicijske strategije. 

 

Politika primitaka i rizici održivosti

Grupacija Generali nastoji ostvariti dugoročni rast, uključujući održivost u svoju temeljnu djelatnost i djelujući kao doživotni partner dionicima. Obveze održivosti okosnica su poslovnih prioriteta Generali Grupacije i u potpunosti su uključene u politiku primitaka grupacije i sustav poticaja povezan sa stvaranjem dugoročno održive vrijednosti.

Sustav primitaka višeg rukovodstva temelji se na meritokratskom pristupu i višegodišnjem okviru, s kombinacijom godišnjeg varijabilnog primitka u novčanim sredstvima i odgođenog varijabilnog primitka, koji uključuju održive/ESG strateške ciljeve utemeljene na klimatskim strateškim ciljevima grupacije Generali, koji su prethodno objavljeni na tržištu:

a.    znatni dio godišnjeg varijabilnog primitka višeg rukovodstva u novčanim sredstvima bit će povezan je s ESG ciljevima i ključnim pokazateljima uspješnosti koji su povezani s određenim perspektivama: Ljudi (npr. indeks raznolikosti i uključivanja), Brand i Doživotni partneri (npr. pokazatelj „Net Promoter Score” za odnose) i Održivost (npr. % rasta zelenih i održivih ulaganja; % rasta zelenih i socijalnih proizvoda, razvoj socijalne zajednice kroz organizaciju The Human Safety Net);

b.    odgođeni ili dugoročni varijabilni primici jačaju povezanost sa stvaranjem dugoročno održive vrijednosti;

c.    posljednji dio koji podupire stvaranje održive vrijednosti predstavljaju odredbe o malusu i povratu primitaka koje se primjenjuju na primitke višeg rukovodstva.

Trajno poboljšanje poveznice između održivosti i primitaka primarni je cilj grupacije i Generali osiguranja.

 

Politika sudjelovanja

Smjernice Grupacije i Generali osiguranja za aktivno vlasništvo izrađena je u skladu s obvezama koje nameće Uredba o pravima dioničara II u vezi s politikom angažmana institucionalnih ulagatelja (čl.3g Direktive (EU) 2017/828 o izmjenama i dopunama Direktiva 2007/36/EC ), te propisno uzima u obzir najbolje prakse u skladu s međunarodnim standardima kojima se Grupacija Generali obvezala, a time i Generali osiguranje kao dio Grupacije.

Kao institucionalni ulagatelj vođen dugoročnim obvezama i vlasnik imovine s fiducijarnom dužnošću, grupacija Generali i Generali osiguranje d.d. vjeruju u aktivno vlasništvo kao doprinos dugoročnom smanjenju rizika i stvaranju vrijednosti za svoje klijente i dioničare. U njihovu najboljem interesu, Grupacija i Generali osiguranje:

  • prate, izravno ili putem upravitelja imovinom u Grupaciji / upravitelja imovinom treće strane, izdavatelje u koje se ulaže o relevantnim pitanjima, npr. strategiji, financijskim rezultatima, profilu rizika, strukturi kapitala i utjecaju na okoliš, društvo i upravljanje (ESG)
  • angažiraju izdavatelje u koje se ulaže da ojačaju svoju odgovornost prema dionicima i civilnom društvu
  • postavljaju načela i kriterije za izvršavanje prava glasa i drugih prava povezanih s dionicama/obveznicama da bi se osigurala dosljednost s interesima Grupacije, Generali osiguranja i njezinih klijenata te s aktivnostima sudjelovanja Grupacije i Generali osiguranja
  • povezuju se s drugim dionicima izdavatelja u koje se ulaže
  • upravljaju mogućim sukobima interesa koji se odnose na aktivnost aktivnog vlasništva
  • javnosti otkrivaju kako su provedene aktivnosti aktivnog vlasništva.

Dokumentacija

Pregled dostupne dokumentacije:

Informacije o politici integraciji rizika u proces ulaganja te razmatranju glavnih štetnih učinaka na razini grupacije Generali i Generali osiguranja d.d. dostupne su u nastavku:

Informacije o Smjernicama Grupacije i Generali osiguranja za aktivno vlasništvo i investicijskoj strategiji dostupne su nastavku: