Vaš život je neprocjenjiv.

 

Život je pun neizvjesnosti, ali budućnost vaše obitelji ne bi trebala biti. U Generaliju razumijemo važnost osiguravanja financijske dobrobiti Vaših najmilijih, bez obzira na to što Vam život ispriječi na putu. Uz Životni kasko možete preuzeti kontrolu nad svojom financijskom budućnošću i uživati u miru.

Što je Životni kasko?

Životni kasko je sveobuhvatno osiguranje života za slučaj smrt ili u slučaju nepredviđenih događaja u vašem životu. Osiguranje omogućava vašoj obitelji nastavak financijske i socijalne sigurnosti u slučaju različitih nepredviđenih događaja.

Koja je svrha ovog osiguranja?

Omogućiti nastavak ekonomski prihvatljivog života nakon smrti člana obitelji (nosioca glavnine prihoda obitelji). Ova polica pruža osiguranje i isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti i financijsku potporu u slučaju drugačijih neželjenih ishoda (naknadu za lom kosti, dnevnu naknadu za privremenu nesposobnost za rad, isplatu rente za slučaj trajnog invaliditeta i sl.).

Zašto sklopiti Životni kasko?

Jedan ste od sretnika, koji je sklopio policu životnog osiguranja! Jeste li svjesni da prosječna osigurana svota u HR iznosi oko 10.000 EUR po polici? A s druge strane rijetki su oni koji nemaju kreditno zaduženje manje od 50.000 EUR. Iz svega možemo zaključiti, da su hrvatske obitelji nezaštićene u slučaju nepredviđenih događaja.

U razvijenim zemljama problem se rješava dodatnim osiguranjem, stoga se preporuča da klijent dodatno bude osiguran u minimalnom iznosu 3 - 5 godišnjih plaća, odnosno primanja. NPR. 1.000 EUR x 12 mj. x 4 god. = 48.000 EUR.

Životni kasko je potreban:

  • U slučaju nepredviđenih događaja, kako bi osigurali financijsku i socijalnu sigurnost za sebe i svoju obitelj u slučaju najgoreg;
  • Kao nadoknada financijskog jaza koji nastaje kao posljedica gubitka dijela prihoda tijekom bolovanja ili čak umirovljenja zbog invalidnosti (mjesečna rentna isplata do 20 godina);
  • Kako bi omogućio brzu i kvalitetnu rehabilitaciju, a koja povećava mogućnost uspješnog oporavka nakon ozbiljne bolesti.

Životni kasko pruža široku paletu dopunskih osiguranja

Životni kasko pruža dodatnu osigurateljnu zaštitu ugovaranjem dopunskih osiguranja:

Osiguranje najbližih:

1. DOPUNSKO OSIGURANJE OD NEZGODE ZA SLUČAJ SMRTI:

​Smrt u slučaju nezgode - isplata osigurane svote za slučaj smrti u slučaju da je osigurana osoba umrla zbog nezgode, za samo 0,80 EUR mjesečno osigurana svota iznosi 10.000EUR;

Smrt uslijed prometne nesreće - isplata osigurane svote za slučaj smrti u prometnoj nesreći, za samo 0,33 EUR mjesečno osigurana svota iznosi 10.000 EUR.

*Za slučaj smrti od nezgode i ukoliko su ugovorene jedna od ovih dviju dopunskih osiguranja, isplaćuje se zbroj osigurane svote za slučaj smrti (osnovno osiguranje) i osigurana svota od nezgode za slučaj smrt (dopunsko osiguranje).

Vlastito osiguranje:

2. DOPUNSKO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA:

Renta za slučaj trajnog invaliditeta

Prema procjenama UN problem invaliditeta je mnogo rašireniji nego što se inače misli: svaki deseti stanovnika je u izvjesnoj mjeri invalid. U Hrvatskoj je trenutno ukupno 511.850 invalida, odnosno 12,26% stanovnika, ukoliko uzmemo u obzir da 47,41% invalida ulazi u dobnu skupinu između 20 - 64 godine, problem je tim veći!

Stoga, ugovaranjem rente za slučaj trajnog invaliditeta, omogućavate: trajnu sigurnost (u slučaju teže invalidnosti, renta se može isplaćivati do 20 godina), nasljeđivanje rente - (u slučaju smrti osigurane osobe nasljednici preuzimaju preostalo razdoblje), oprost od plaćanja cijele premije (u slučaju 100 % trajne invalidnosti zbog posljedica nezgode osiguranik je oslobođen plaćanja premije do isteka dogovorenog trajanja osiguranja).

Osiguratelj u slučaju trajnog invaliditeta iznad 50 % isplaćuje mjesečnu rentu za unaprijed dogovoreno razdoblje. Moguće je ugovaranje i rente za slučaj trajnog invaliditeta iznad 25% do 50%.

Osigurana svota za lom kosti - ukoliko osigurana osoba slomi jednu ili više kosti navedenih u Tablici loma kostiju, Osiguratelj plaća dio osigurane svote sukladno Tablici. Za samo 2,03 EUR mjesečno, osigurana svota iznosi 5.000 EUR.

Oslobođenje od plaćanja premije - oslobođenje od plaćanja premije pokriva slučaj trajnog invaliditeta osigurane osobe u slučaju nezgode. Ukoliko osigurana osoba nema izabrano pokriće oslobođenja od plaćanja premije, unatoč tome se priznaje oslobođenje od plaćanja premije u slučaju utvrđenog 100%-og trajnog invaliditeta.

Dopunsko osiguranje kritičnih bolesti - osigurana svota isplaćuje se u slučaju prve pojave jedne od 11 kritičnih bolesti. Osiguranje uključuje dodatno pokriće za djecu osiguranih osoba od navršene 3. godine do navršene 20. godine.

Trajni invaliditet - isplaćuje se postotak osigurane svote za slučaj trajnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični trajni invaliditet osiguranika. U slučaju 100%-tnog trajnog invaliditeta osigurane osobe isplaćuje se 300% osigurane svote za trajni invaliditet.

Dnevna naknada zbog privremene nesposobnosti za rad - isplaćuje se dnevna naknada ukoliko je, kao posljedica nesretnog slučaja, osigurana osoba bila privremeno nesposobna za rad.

Dnevna naknada za boravak u bolnici - ukoliko je zbog nesretnog slučaja potreban smještaj i liječenje osiguranika u bolnici, isplaćuje se ugovorena naknada od prvog do zadnjeg dana boravka u bolnici odnosno do dana smrti ili utvrđenog invaliditeta.

3. DOPUNSKO OSIGURANJE DJECE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA:

- moguće je sklopiti za dijete do napunjene 19. godine života. 

 

ISKORISTITE ODLIČNU POGODNOST!

Ugovorite policu s doživotnom godišnjom bruto premijom većom od 540 EUR po policama izdanim u razdoblju 26.9. - 21.12.2023. i Generali osiguranje vam daruje poklon bon za liječnički pregled u Poliklinici Medikol. 

Poklon bon vrijedi za jednu od sljedećih usluga Poliklinike Medikol:
1. DENZITOMETRIJA
2. EEG (Mjerenje moždane aktivnosti)
3. UZV štitnjače
4. Hormoni štitnjače (TSH, fT3 i fT4)
5. Tumorski biljezi dojke i ginekološki (CA 125 + CA 15-3)
6. PSA tumorski marker prostate + CA 19-9 tumorski biljeg abdomena (gušterača, žučovodi, crijeva, želudac)
7. KKS + Lipidogram (kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi) + Hepatogram (AST, ALT, GGT, ALP)

DODATNA POGODNOST:
5% popusta na sistematski pregled na redovne cijene za usluge iz stalne djelatnosti Poliklinike Medikol.

Vrijednost poklon bona iznosi 30,00 eura koji omogućava korištenje jedne od gore navedenih usluga. Također, poklon bon se može iskoristiti i za ostale usluge Poliklinike Medikol uz mogućnost nadoplate do pune cijene usluge.

Kontaktirajte nas već sada za više informacija!

Želim informaciju