Osiguranje od odgovornosti vlasnika ili korisnika luke za turističke i sportske plovne objekte

Ovo osiguranje pokriva materijalne i nematerijalne štete s osnova odgovornosti iz djelatnosti raspolaganja marinom.