Vaš život je neprocjenjiv.

 

Život je pun neizvjesnosti, ali budućnost vaše obitelji ne bi trebala biti. U Generaliju razumijemo važnost osiguravanja financijske dobrobiti Vaših najmilijih, bez obzira na to što Vam život ispriječi na putu. Uz Životni kasko možete preuzeti kontrolu nad svojom financijskom budućnošću i uživati u miru.

Što je Životni kasko?

Životni kasko je sveobuhvatno osiguranje života za slučaj smrt ili u slučaju nepredviđenih događaja u vašem životu. Osiguranje omogućava vašoj obitelji nastavak financijske i socijalne sigurnosti u slučaju različitih nepredviđenih događaja.

Koja je svrha ovog osiguranja?

Omogućiti nastavak ekonomski prihvatljivog života nakon smrti člana obitelji (nosioca glavnine prihoda obitelji). Ova polica pruža osiguranje i isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti i financijsku potporu u slučaju drugačijih neželjenih ishoda (naknadu za lom kosti, dnevnu naknadu za privremenu nesposobnost za rad, isplatu rente za slučaj trajnog invaliditeta i sl.).

Zašto sklopiti Životni kasko?

Jedan ste od sretnika, koji je sklopio policu životnog osiguranja! Jeste li svjesni da prosječna osigurana svota u HR iznosi oko 10.000 EUR po polici? A s druge strane rijetki su oni koji nemaju kreditno zaduženje manje od 50.000 EUR. Iz svega možemo zaključiti, da su hrvatske obitelji nezaštićene u slučaju nepredviđenih događaja.

U razvijenim zemljama problem se rješava dodatnim osiguranjem, stoga se preporuča da klijent dodatno bude osiguran u minimalnom iznosu 3 - 5 godišnjih plaća, odnosno primanja. NPR. 1.000 EUR x 12 mj. x 4 god. = 48.000 EUR.

Životni kasko je potreban:

  • U slučaju nepredviđenih događaja, kako bi osigurali financijsku i socijalnu sigurnost za sebe i svoju obitelj u slučaju najgoreg;
  • Kao nadoknada financijskog jaza koji nastaje kao posljedica gubitka dijela prihoda tijekom bolovanja ili čak umirovljenja zbog invalidnosti (mjesečna rentna isplata do 20 godina);
  • Kako bi omogućio brzu i kvalitetnu rehabilitaciju, a koja povećava mogućnost uspješnog oporavka nakon ozbiljne bolesti.

Životni kasko pruža široku paletu dopunskih osiguranja

Životni kasko pruža dodatnu osigurateljnu zaštitu ugovaranjem dopunskih osiguranja:

Osiguranje najbližih:

1. DOPUNSKO OSIGURANJE OD NEZGODE ZA SLUČAJ SMRTI:

​Smrt u slučaju nezgode - isplata osigurane svote za slučaj smrti u slučaju da je osigurana osoba umrla zbog nezgode, za samo 0,80 EUR mjesečno osigurana svota iznosi 10.000EUR;

Smrt uslijed prometne nesreće - isplata osigurane svote za slučaj smrti u prometnoj nesreći, za samo 0,33 EUR mjesečno osigurana svota iznosi 10.000 EUR.

*Za slučaj smrti od nezgode i ukoliko su ugovorene jedna od ovih dviju dopunskih osiguranja, isplaćuje se zbroj osigurane svote za slučaj smrti (osnovno osiguranje) i osigurana svota od nezgode za slučaj smrt (dopunsko osiguranje).

Vlastito osiguranje:

2. DOPUNSKO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA:

Renta za slučaj trajnog invaliditeta

Prema procjenama UN problem invaliditeta je mnogo rašireniji nego što se inače misli: svaki deseti stanovnika je u izvjesnoj mjeri invalid. U Hrvatskoj je trenutno ukupno 511.850 invalida, odnosno 12,26% stanovnika, ukoliko uzmemo u obzir da 47,41% invalida ulazi u dobnu skupinu između 20 - 64 godine, problem je tim veći!

Stoga, ugovaranjem rente za slučaj trajnog invaliditeta, omogućavate: trajnu sigurnost (u slučaju teže invalidnosti, renta se može isplaćivati do 20 godina), nasljeđivanje rente - (u slučaju smrti osigurane osobe nasljednici preuzimaju preostalo razdoblje), oprost od plaćanja cijele premije (u slučaju 100 % trajne invalidnosti zbog posljedica nezgode osiguranik je oslobođen plaćanja premije do isteka dogovorenog trajanja osiguranja).

Osiguratelj u slučaju trajnog invaliditeta iznad 50 % isplaćuje mjesečnu rentu za unaprijed dogovoreno razdoblje. Moguće je ugovaranje i rente za slučaj trajnog invaliditeta iznad 25% do 50%.

Osigurana svota za lom kosti - ukoliko osigurana osoba slomi jednu ili više kosti navedenih u Tablici loma kostiju, Osiguratelj plaća dio osigurane svote sukladno Tablici. Za samo 2,03 EUR mjesečno, osigurana svota iznosi 5.000 EUR.

Oslobođenje od plaćanja premije - oslobođenje od plaćanja premije pokriva slučaj trajnog invaliditeta osigurane osobe u slučaju nezgode. Ukoliko osigurana osoba nema izabrano pokriće oslobođenja od plaćanja premije, unatoč tome se priznaje oslobođenje od plaćanja premije u slučaju utvrđenog 100%-og trajnog invaliditeta.

Dopunsko osiguranje kritičnih bolesti - osigurana svota isplaćuje se u slučaju prve pojave jedne od 11 kritičnih bolesti. Osiguranje uključuje dodatno pokriće za djecu osiguranih osoba od navršene 3. godine do navršene 20. godine.

Trajni invaliditet - isplaćuje se postotak osigurane svote za slučaj trajnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični trajni invaliditet osiguranika. U slučaju 100%-tnog trajnog invaliditeta osigurane osobe isplaćuje se 300% osigurane svote za trajni invaliditet.

Dnevna naknada zbog privremene nesposobnosti za rad - isplaćuje se dnevna naknada ukoliko je, kao posljedica nesretnog slučaja, osigurana osoba bila privremeno nesposobna za rad.

Dnevna naknada za boravak u bolnici - ukoliko je zbog nesretnog slučaja potreban smještaj i liječenje osiguranika u bolnici, isplaćuje se ugovorena naknada od prvog do zadnjeg dana boravka u bolnici odnosno do dana smrti ili utvrđenog invaliditeta.

3. DOPUNSKO OSIGURANJE DJECE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA:

- moguće je sklopiti za dijete do napunjene 19. godine života. 

Želim informaciju