Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Sukladno zakonskim odredbama, ovo osiguranje obvezni su zaključiti vlasnik brodice odnosno jahte čija je snaga porivnih strojeva veća od 15 kW, a koja po propisima mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno jahti.

Osigurana svota određena je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te iznosi 464.529,83 EUR.

Opseg pokrića:

  • Obveznim osiguranjem ostvaruje se naknada štete koje pretrpe treće osobe zbog tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti (nematerijalne štete)

Premija osiguranja:

Snaga porivnih strojeva

Bruto premije obaveznog osiguranja brodice ili jahte

Osobne potrebe i javne svrhe

Gospodarske svrhe (osim najma)

Gospodarske svrhe (najam)

preko 15 kw do 30 kw

23,89 EUR

42,47 EUR

51,76 EUR

preko 30 kw do 50 kw

38,84 EUR

59,73 EUR

71,67 EUR

preko 50 kw do 110 kw

48,78 EUR

83,62 EUR

100,87 EUR

preko 110 kw do 180 kw

67,03 EUR

96,89 EUR

116,80 EUR

preko 180 kw

79,63 EUR

112,81 EUR

135,38 EUR