Izvješće o solventosti i financijskom stanju

Pod regulatornim okvirom Solventnost II, društva za osiguranje i reosiguranje podložna su široj provjeri zahtjeva za solventnošću s ciljem boljeg odraza financijskog položaja društava, poslovnog profila i strategije upravljanja rizicima. Jedan od dokumenata koji će se pripremati na godišnjoj osnovi jest Izvješće o solventnosti i financijskom stanju ("SFCR"), kojeg možete preuzeti na dnu stranice.