Osiguranje robe u prijevozu

Opseg pokrića:

 • Svi rizici - pokriveni su svi rizici gubitka ili oštećenja robe
 • Osnovni rizici - pokrivene su samo slijedeće opasnosti:
  • prometna nezgoda prijevoznog sredstva
  • požar i eksplozija
  • elementarna nepogoda
  • otimačina i krađa prijevoznog sredstva zajedno s robom
 • Dopunski rizici - pružaju se samo ako se posebno ugovore npr.:
  • rizici koji ovise o prirodnim svojstvima robe (kvar robe, samozapaljenje, smrzavanje, odmrzavanje i sl.)
  • rat, štrajk, zapljena
  • rizik prijevoza novca, sajamske ili izložbene robe i sl.

Vrste ugovora:

 • Pojedinačna polica: ugovara se za svaki prijevoz (pošiljku) zasebno
 • Generalna polica: obuhvaća sve osiguranikove prijevoze (pošiljke) unutar ugovorenog vremenskog razdoblja