Osiguranje robe u prijevozu

* Polja označena zvjezdicom obavezno popuniti
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno

Podaci o prijevozu

Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno

Podaci o šteti na robi

Polje je obvezno
Polje je obvezno

Podaci o robi

Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno

Za bržu obradu vaše štete, molimo priložite slijedeće dokumente

  1. Kopija računa ili drugi dokaz o vrijednosti robe / popis robe
  2. Kopija prijevozne isprave
  3. Zapisnik o utvrđivanju štete
  4. Kompletnu prepisku koja se odnosi na nastalu štetu
  5. Protestno pismo prijevozniku
  6. Ponuda cijene za trošak popravka
  7. Račun za ukupan iznos štete
  8. Policijski zapisnik

Potrebno je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kao i primjerak potpisane i pečatom ovjerene prijave štete na robi u prijevozu poštom na našu adresu Generali osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb.

Polje je obvezno