Opći podaci o Društvu

Generali osiguranje d.d.

Sjedište: Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu, MBS:080122389, OIB:10840749604

Temeljni kapital: 10.732.500,00 euro, uplaćen u cijelosti
Ukupni broj dionica: 202.500
Nominalni iznos dionice: 53,00 eura

Predsjednik Uprave: Mario Carini
Članovi Uprave: Đurđica Vlahović, Vice Češljar, Zvjezdan Karlić
Predsjednik Nadzornog odbora: Gregor Pilgram

Žiro računi otvoreni kod Privredne banke Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
- žiro račun za životna osiguranja: IBAN HR79 2340 0091 1002 0675 7
- žiro račun za neživotna osiguranja: IBAN HR76 2340 0091 4002 0676 2

Kontakt podaci:

Telefon: +385 (0)1 4600 400
Telefax: +385 (0)1 4600 600

E-mail: info.hr@generali.com

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Generali osiguranje d.d.,
Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb
za Službenika za zaštitu osobnih podataka
E-mail: zastita_osobnih_podataka.hr@generali.com
Telefon: + 385 1 4600 400