Razmišljate li o svojem životu u budućnosti? Znate li da ste jedino Vi odgovorni za zadržavanje osobnog standarda?

Pravi odgovor na sva pitanja pružit će vam Vizija, investicijsko osiguranje života.

Generali osiguranje i Privredna banka Zagreb predstavljaju Vam investicijsko osiguranje života koje omogućuje dugoročno ulaganje u investicijske fondove Eurizon Asset Managementa Croatia (ranije: PBZ Investa) s mogućnošću ostvarenja viših prinosa u budućnosti. Vizija je investicijsko osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja s mogućnošću veće isplate, kroz ulaganja u investicijske fondove Eurizon Asset Managementa Croatia (ranije: PBZ Investa), po isteku osiguranja ili u željenom trenutku isplate.

Slijedite Viziju

 • mogućnost dodatnih primanja u budućnosti ulaganjem u investicijske fondove Eurizon Asset Managementa Croatia (ranije: PBZ Investa)
 • zaštita Vaše obitelji sa zajamčenom isplatom u slučaju smrti
 • fleksibilnost ulaganja u svakom trenutku

Osigurajte si dostojanstven život i odaberite vlastiti model ulaganja

Osigurajte si dostojanstven život u budućnosti

 • mogućnost djelomične ili potpune isplate ušteđenog iznosa
 • zaštita obitelji u slučaju nepredvidivih situacija u životu:
  • zajamčena isplata iznosa za slučaj smrti
  • dodatna isplata za smrt uslijed nezgode
  • dodatna isplata za smrt uslijed prometne nezgode
  • isplata za trajnu invalidnost ovisno o postotku invaliditeta
 • dugoročno ulaganje u investicijske fondove s mogućnošću prijevremene isplate: djelomično ili u cjelosti

 • fleksibilno ulaganje koje u svakom trenutku možete prilagoditi situaciji i potrebama:
  • promjena visine premije i zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti
  • mogućnost jednokratnih (ekstra) uplata u investicijske fondove Eurizon Asset Managementa Croatia (ranije: PBZ Investa)
  • mogućnost promjene strategije ulaganja
  • prilagodba dopunskih osiguranja
  • prilagodljiva dinamika plaćanja
  • mogućnost privremenog prestanka plaćanja premije

Odaberite vlastiti model ulaganja

 • sami odaberite strategiju u kojoj želite ulagati
 • razdoblje ulaganja
 • dodatna pokrića
 • način i dinamiku plaćanja
 • Vizija Plus: doživotno ulaganje s jednokratnom uplatom premije, gdje sami birate trenutak isplate

Mogući izbor investicijskih fondova Eurizon Asset Managementa:

Od dana 29. studenoga 2021. društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. posluje pod novim imenom (tvrtkom) Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Osim promjene imena (tvrtke) društva za upravljanje Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (ranije PBZ Invest d.o.o.) promijenili su se i nazivi fondova kojima društvo upravlja, a koji čine temeljnu imovinu investicijsko osigurateljnog proizvoda kako je naznačeno u tablici niže:

Strategija ulaganja

Kombinacija ulaganja u investicijske fondove 

Conservative

Eurizon HR Bond fond 50%
Eurizon HR Conservative 10 fond30%
Eurizon HR Flexible 30 fond20%

Balanced

Eurizon HR Conservative 10 fond30%
Eurizon HR Flexible 30 fond40%
Eurizon HR Global fond30%

Aggressive

Eurizon HR Flexible 30 fond30%
Eurizon HR Global fond40%
Eurizon HR Equity fond30%

 

Ulaganja investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Zbog nedovoljne jasnoće EU zakonodavstva, kašnjenja u usvajanju provedbenih akata i (globalne) nedostupnosti vjerodostojnih podataka za procjenu vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose, Osiguratelj još nije u mogućnosti procijeniti način i utjecaj rizika održivosti na prinos ovog proizvoda iako uzima u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Slijedom navedenog smatra se da rizici održivosti još nisu sustavno uključeni u proces odlučivanja o ulaganjima Osiguratelja. Osiguratelj očekuje da će moći procijeniti utjecaj održivosti kada svi propisi o održivosti stupe na snagu.

Prospekti i pravila investicijskih fondova Eurizon Asset Managementa Croatia d.o.o. (ranije PBZ Investa d.o.o.), Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku u PBZ poslovnicama te na internetskim stranicama Društva za upravljanje www.eurizoncapital.com/hr
 

Dokumenti za preuzimanje:

Investicijsko osiguranje života Vizija možete ugovoriti u svim PBZ poslovnicama.

Privredna banka Zagreb distributer je investicijskih životnih osiguranja. Za proizvode investicijskih životnih osiguranja PBZ pruža savjet putem usluge investicijsko savjetovanje.

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička 50, 10000 Zagreb
Info telefon 0800 365 365, e-mail: pbz365@pbz.hr

www.pbz.hr

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. 
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
Tel: 01/6363 699, Fax: 01/6363 688
e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

www.eurizoncapital.com/hr