Razmišljate li o svojem životu u budućnosti? Znate li da ste jedino Vi odgovorni za zadržavanje osobnog standarda?

Pravi odgovor na sva pitanja pružit će vam Vizija, investicijsko osiguranje života.

Generali osiguranje i Privredna banka Zagreb predstavljaju Vam investicijsko osiguranje života koje omogućuje dugoročno ulaganje u investicijske fondove PBZ Investa s mogućnošću ostvarenja viših prinosa u budućnosti. Vizija je investicijsko osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja s mogućnošću veće isplate, kroz ulaganja u investicijske fondove PBZ Investa, po isteku osiguranja ili u željenom trenutku isplate.

Slijedite Viziju

 • mogućnost dodatnih primanja u budućnosti ulaganjem u investicijske fondove PBZ Investa
 • zaštita Vaše obitelji sa zajamčenom isplatom u slučaju smrti
 • fleksibilnost ulaganja u svakom trenutku

Osigurajte si dostojanstven život i odaberite vlastiti model ulaganja

Osigurajte si dostojanstven život u budućnosti

 • mogućnost djelomične ili potpune isplate ušteđenog iznosa
 • zaštita obitelji u slučaju nepredvidivih situacija u životu:
  • zajamčena isplata iznosa za slučaj smrti
  • dodatna isplata za smrt uslijed nezgode
  • dodatna isplata za smrt uslijed prometne nezgode
  • isplata za trajnu invalidnost ovisno o postotku invaliditeta
 • dugoročno ulaganje u investicijske fondove s mogućnošću prijevremene isplate: djelomično ili u cjelosti

 • fleksibilno ulaganje koje u svakom trenutku možete prilagoditi situaciji i potrebama:
  • promjena visine premije i zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti
  • mogućnost jednokratnih (ekstra) uplata u investicijske fondove PBZ Investa
  • mogućnost promjene strategije ulaganja
  • prilagodba dopunskih osiguranja
  • prilagodljiva dinamika plaćanja
  • mogućnost privremenog prestanka plaćanja premije

Odaberite vlastiti model ulaganja

 • sami odaberite strategiju u kojoj želite ulagati
 • razdoblje ulaganja
 • dodatna pokrića
 • način i dinamiku plaćanja
 • Vizija Plus: doživotno ulaganje s jednokratnom uplatom premije, gdje sami birate trenutak isplate

Mogući izbor investicijskih fondova PBZ Investa:

Strategija ulaganja

Kombinacija ulaganja u investicijske fondove 

Conservative

PBZ Bond fond 50%
PBZ Conservative 10 fond30%
PBZ Flexible 30 fond20%

Balanced

PBZ Conservative 10 fond30%
PBZ Flexible 30 fond40%
PBZ Global fond30%

Agressive

PBZ Flexible 30 fond30%
PBZ Global fond40%
PBZ Equity fond30%

 

Kod ulaganja na kojima se temelji investicijsko osiguranje života, ne razmatraju se glavni učinci na održivost. Politika štetnog učinka na razini temeljne imovine proizvoda, odnosno investicijskog fonda, uvjetovana je odlukom upravitelja investicijskih fondova.

Ulaganja investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Prospekti i pravila investicijskih fondova PBZ Investa, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku u PBZ poslovnicama te na internetskim stranicama Društva za upravljanje www.pbzinvest.hr.

Dokumenti za preuzimanje:

Investicijsko osiguranje života Vizija možete ugovoriti u svim PBZ poslovnicama.

Privredna banka Zagreb distributer je investicijskih životnih osiguranja. Za proizvode investicijskih životnih osiguranja PBZ pruža savjet putem usluge investicijsko savjetovanje.

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička 50, 10000 Zagreb
Info telefon 0800 365 365, e-mail: pbz365@pbz.hr

www.pbz.hr

PBZ Invest d.o.o.
Ilica 5, 10000 Zagreb
Tel: 01/6363 699, Fax: 01/6363 688
e-mail: pbz.invest@pbzinvest.hr

www.pbzinvest.hr