Kasko osiguranje brodica i jahti

(pomorski kasko i riječno-jezerski kasko)

Opseg pokrića:

 • Puni kasko (pokriva djelomične i potpune štete)
 • Samo potpuni gubitak (pokriva potpune štete kao što su: potonuće bez mogućnosti vađenja, uništenje ili nestanak plovila, kada troškovi spašavanja ili popravaka premašuju vrijednost plovila)

Osigurani rizici i štete:

 • Pomorska ili prometna nezgoda
 • Elementarna nepogoda
 • Udar groma
 • Potonuće
 • Prevrnuće
 • Nasukanje
 • Požar i eksplozija
 • Provalna krađa
 • Krađa cijelog plovila
 • Sudar ili udar s bilo kojim čvrstim ili plutajućim predmetom
 • Zlonamjerni postupci trećih osoba
 • Potres
 • Vulkanska erupcija

Dopunska osiguranja kod kasko osiguranja brodica i jahti:

 • Osiguranje prijevoza plovila kopnom
 • Osiguranje plovila tijekom iznajmljivanja (čartera)
 • Osiguranje rizika prijevare ili utaje plovila tijekom iznajmljivanja (čartera)
 • Osiguranje gubitka prihoda tijekom iznajmljivanja (čartera)
 • Osiguranje zapljene plovila tijekom iznajmljivanja (čartera)

Dodatna osiguranja

Obvezno osiguranje od odgovornosti brodica i jahti

Uz kasko osiguranje brodica i jahti možete ugovoriti i Obvezno osiguranje od odgovornosti brodica i jahti, detalje o navedenom proizvodu možete pogledati ovdje

Dragovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika brodice ili jahte

Osiguranje pokriva zakonsku izvan ugovornu odgovornost vlasnika plovila, a koja je nastala iz:

 • odgovornosti za štete uslijed sudara
 • odgovornosti za štete uslijed udara
 • odgovornosti za štete zbog onečišćenja uljem
 • odgovornosti za štete prema kupačima
 • odgovornosti za štete prema putnicima
 • te troškovi uklanjanja podrtine

Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu dužni su zaključiti vlasnici plovila registriranih za gospodarsku djelatnost prijevoza putnika (uključujući iznajmljivanje-čarter).

Minimalni zakonski propisani limit iznosi 5.308,91 EUR za smrt i 10.617,82 EUR za trajni invaliditet.

Opseg pokrića:

 • Ovo osiguranje vrijedi tijekom boravka na plovilu u plovidbi, na pristaništu ili u neposrednoj blizini plovila pri ukrcavanju odnosno nakon iskrcavanja.

Dragovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Ovo osiguranje mogu zaključiti vlasnici plovila za sve osobe koje se nalaze na plovilu (voditelj brodice, članovi posade i putnici).