Osiguranje od odgovornosti popravljača plovila

Ovo osiguranje pokriva štete nastale iz odgovornosti popravljača na plovilima zbog popravaka, preinaka, održavanja i sličnih uobičajenih radova i aktivnosti.