Rizici koji se mogu osigurati:

Osiguranje od rizika požara:

Osnovni požarni rizici: požar i udar groma, eksplozija, osim eksplozije od nuklearne energije, oluje, grada (tuče), udara vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja ili nepoznatog motornog vozila u osigurani objekt, pada i udara zračne letjelice i manifestacije i demonstracije

Dodatni rizici uz osiguranje od rizika požara:

  • osiguranje od rizika poplave, bujice i visoke vode
  • osiguranje od rizika izljevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi

Dodatno se može ugovoriti osiguranje od sljedećih rizika:

  • odronjavanje zemljišta,
  • snježne lavine i pritiska snijega,
  • istjecanje tekućine (lekaža).

Prekid rada uslijed požara

Osiguratelj nadoknađuje financijski gubitak nastao uslijed prekida rada koji je nastao kao posljedica materijalne štete na osiguranoj stvari u skladu s važećim Uvjetima za osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika.

Predmet osiguranja može biti izgubljena dobit i određeni fiksni troškovi poslovanja.

Osiguranje od rizika loma stakla

Osiguranjem se pruža osigurateljna zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari.

Predmet osiguranja mogu biti: sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame, slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima, ploče mramorne i od umjetnog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl., porculanski umivaonici, zahodske školjke i ulična ogledala (za reguliranje prometa), kulturni, povijesni i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala, neonske i ostale svijetleće cijevi.

Osiguranje od rizika provalne krađe i razbojstva

Osiguranjem se pruža osigurateljna zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe ili razbojstva kao i obijesti (vandalizma) tijekom provalne krađe.

Dodatno se može osigurati: novac i druge dragocijenosti za vrijeme manipulacije na blagajni, rizik razbojstva, novac i druge dragocijenosti za vrijeme prijenosa ili prijevoza.

Osiguranje od opće odgovornosti

Predmet osiguranja prema ovim Uvjetima je građansko – pravna izvan ugovorna odgovornost osiguranika za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.

Osiguranjem je pokrivena odgovornost za štetu koja je nastala iz djelatnosti osiguranika označenoj u polici, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili drugog svojstva kao izvora rizika, koji su označeni u polici osiguranja odnosno u ponudi za osiguranje.

Dodatno je moguće ugovoriti i odgovornost prema vlastitim djelatnicima.

Osiguranje elektronskih aparata i uređaja

Osigurati se mogu elektronički uređaji i aparati kao npr. uređaji za obradu informacija, uređaji za elektroničku obradu podataka, komunikacijski uređaji, uređaji za upravljanje procesima, elektronički uređaji za tisak i elektromehanički i ostali uređaji i aparati kao npr. medicinsko-tehnički uređaji i aparati, rendgen aparati, aparati za obradu zvuka i slike, aparati mjerne i upravljačke tehnike.

Osiguranjem se pruža osigurateljna zaštita ukoliko je vanjski uzrok izazvao oštećenje, uništenje ili gubitak osiguranih stvari zbog nepredvidivih i iznenadnih događaja.

Osiguranje nositelja podataka i podataka pohranjenih na tim nositeljima

Osiguranjem su pokriveni u polici navedeni nositelji podataka i podaci koji su na njima pohranjeni pod uvjetom da su poštivana uputstva za uporabu nositelja podataka te uporabu pohranjivanje podataka.

Osiguranjem je pokriveno nepredvidivo i iznenadno uništenje, oštećenje i gubitak nositelja podataka, kao i gubitak podataka pohranjenih na nositelju podataka tako da se ne mogu strojno čitati niti ih je moguće pohraniti.

Paušalno osiguranje od rizika strojeva od loma

Predmet osiguranja mogu biti strojevi, uređaji instalacije zajedno s punjenjem, postoljem, ležištem i temeljem, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti osigurane stvari. Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog nezgode u pogonu, nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili neke druge osobe, pada i udara stranog predmeta.

Osiguranje od rizika potresa

Potres je prirodna katastrofa čije posljedice mogu značajno oštetiti vašu imovinu. Ne može se predvidjeti, a čak i da se može predvidjeti ne možete puno učiniti da zaštitite svoju imovinu od štetnog utjecaja potresa.

više o osiguranju od rizika potresa