Kasko osiguranje brodova

(pomorski kasko i riječno-jezerski kasko)

Opseg pokrića:

 • Puni kasko (pokriva djelomične i potpune štete)
 • Samo potpuni gubitak (pokriva potpune štete kao što su: potonuće bez mogućnosti vađenja, uništenje ili nestanak plovila, kada troškovi spašavanja ili popravaka premašuju vrijednost plovila)

Osigurani rizici i štete:

 • Sudar, udar, nasukanje, potonuće i drugi izvanredni vanjski događaji u svezi plovidbe
 • Udar groma
 • Elementarna nepogoda i plimni val
 • Potres
 • Požar i eksplozija
 • Udar kopnenog prijevoznog sredstva i pad letjelice
 • Posljedice skrivenog nedostatka ili umora materijala
 • Nezgode broda pri dokiranju, izvlačenju na obalu ili porinuću
 • Krađa, provalna krađa, razbojstvo ili otimačina
 • Zlonamjerni postupci trećih osoba
 • Baraterija i dr.

Osiguranje od odgovornosti brodova

Ovo osiguranje može se ugovoriti kao dopunsko osiguranje uz kasko pokriće.

Opseg pokrića:

 • Odgovornost za sudar
 • Odgovornost za udar
 • Odgovornost prema posadi
 • Odgovornost prema putnicima
 • Troškovi vađenja ili uklanjanja broda

Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu dužni su zaključiti vlasnici plovila registriranih za gospodarsku djelatnost prijevoza putnika (uključujući iznajmljivanje-čarter).

Minimalni zakonski propisani limit iznosi 5.308,91 EUR za smrt i 0.617,82 EUR za trajni invaliditet.

Opseg pokrića:

 • Ovo osiguranje vrijedi tijekom boravka u plovilu u plovidbi, na pristaništu ili u neposrednoj blizini plovila pri ukrcavanju odnosno nakon iskrcavanja

Dragovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Ovo osiguranje mogu zaključiti vlasnici plovila za sve osobe koje se nalaze na plovilu (voditelj brodice, članovi posade i putnici).