Zaštitite se od potresa

Potres je prirodna katastrofa čije posljedice mogu značajno oštetiti vašu imovinu. Ne može se predvidjeti, a čak i da se može predvidjeti - ne možete puno učiniti da zaštitite svoju imovinu od štetnog utjecaja potresa.

Kako se Hrvatska se nalazi u seizmički vrlo aktivnom području o čemu svjedoče zabilježeni potresi katastrofalnih razmjera u Dubrovniku 1697, Zagrebu 1880, Makarskoj 1962, Stonu 1996., dobro je razmotriti što poduzeti.

Rizik potresa se može ugovoriti kao dodatno osiguranje uz osiguranje obiteljske kuće i etažnog vlasništva odnosno stvari kućanstva, poslovnog prostora, opreme, robe i zaliha. Dodatnim osiguranjem od rizika potresa nadoknađuju se materijalne štete uzrokovane izravnim djelovanjem potresa jačine 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

  • izračun premije ovisi o starosti objekta (da li je građen prije ili poslije 1964), ugovorenoj franšizi (0%, 5% ili 10%) i zoni rizika (Hrvatska je podijeljena u 4 zone)
  • za plaćanje premije u cijelosti možete ostvariti 5% popusta