Osiguranje imovine

Uputstva
On-line formular

Postupak prijave štete nastale na imovini osiguranoj po polici Generali osiguranja d.d.

Po nastupu osiguranog štetnog događaja na imovini potrebno je u što krećem roku događaj prijaviti osiguratelju te poduzeti sve moguće mjere kako bi se smanjila daljnja oštećenja osiguranog objekta i osiguranih predmeta. Oštećenja na osiguranim objektima i predmetima bi trebala ostati nepromijenjena do procjene obima oštećenja od strane predstavnika osiguratelja.

Generali osiguranje d.d. nudi mogućnosti prijave štete na ove načine:

  • on-line
  • e-mailom
  • faksom
  • osobno

On-line načinom prijavljuje se ovdje. Slijedeći upute na stranici molimo da detaljno ispunite priloženi obrazac.

E-mailom šaljete detaljno popunjeni obrazac prijave nezgode na e-mail adresu stete.hr@generali.com. Slijedeći upute na stranici molimo da detaljno ispunite priloženi obrazac.

Faksom šaljete navedene dokumente i detaljno popunjeni obrazac prijave nezgode na telefaks broj 01/4600 600. Slijedeći upute na stranici molimo da detaljno ispunite priloženi obrazac. Vama najbliži ured naći ćete ovdje.

Osobno u vama najbližem uredu Generali osiguranja d.d.. Slijedeći upute na stranici molimo da detaljno ispunite priloženi obrazac. Vama najbliži ured naći ćete ovdje.

Obrazac za prijavu - download

Pitanja

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni događaj?

Štetni događaj je poželjno prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti za prijavu i obradu štete provalne krađe i razbojstva?

Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete osiguranja imovine. Za obradu štete provalne krađe potrebno je dostaviti i : Zapisnik MUP-a o štetnom događaju, specifikaciju odštetnog zahtjeva (sa informacijama o modelu, godini proizvodnje, količini…), za pravne osobe potreban je inventurni zapisnik, račune kupnje stvari koje su otuđene i/ili oštećenje te drugu dokumentaciju koja dokazuje vrijednost predmeta osiguranja, opseg i iznos štete.

Kako postupiti kod štete loma stakla?

Uz prijavu štetnog događaja za obradu štete potrebno je dostaviti račun zamjene oštećenog stakla sa specificiranom količinom radova i jediničnom cijenom.

* Polja označena zvjezdicom obavezno popuniti

Podaci o osiguraniku

Opća pitanjaPopis oštećenih, uništenih ili otuđenih predmeta

Napomena:

Za strojeve i električne uređaje navesti proizvođača, tip, godinu proizvodnje i tvornički broj.

Za građevinske objekte i stakla navesti dimenzije.

Za udar groma navesti i oštečenja u susjedstvu.

Za otuđene predmete navesti datum nabave i nabavnu vrijednost.Za plaćanje na inozemni račun potrebno je dodati i SWIFT code


Za potrebe dovršetka prijave potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju u elektronskom obliku (pr. fotografije oštećenog predmeta, račun, izvještaj servisera, zapisnik nadležnog tijela, i sl.)


Informacije i suglasnost za kolačiće (en. Cookies) – www.generali.hr, web stranica Generali osiguranja d.d., koristi vlastite tehničke kolačiće i kolačiće trećih strana (tehničke i profiliranje) kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo pregledavanja web stranice i pružila usluga u skladu s Vašim željama. Nastavkom pregleda web stranice www.generali.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.

Prihvaćam