Što su sigurne godine?

Sigurne godine je doživotno osiguranje za slučaj smrti s višekratnim plaćanjem premije koje nudi i mogućnost ugovaranja široke palete različitih dopunskih osiguranja. Sigurne godine je osiguranje s kojim se možete pobrinuti za sebe u slučaju oboljenja od raka ili različitih posljedica nezgode, a svojim najbližima omogućujete sredstva za plaćanje troškova u slučaju vaše smrti.

Osiguranje se sklapa kao doživotno, odnosno do smrti osiguranika bez procjene zdravstvenog stanja prilikom ulaska u osiguranje. Dopunsko osiguranje za slučaj oboljenja od raka se ugovara na fiksni period od 10 godina te ukoliko želite ugovoriti ovo dopunsko osiguranje, morat ćete odgovoriti na nekoliko kraćih pitanja o vašem zdravstvenom stanju.

Za ugovaranje plaćanja putem SEPA izravnog terećenja ostvarujete dodatnu pogodnost, provjerite koju!

Tko može biti osigurana osoba?

Osigurana osoba možete biti vi sami. Prilikom sklapanja Sigurnih godina morate biti stari između 50 i 80 godina života.

Ukoliko se odlučite i za dopunsko osiguranje za slučaj oboljenja od raka možete biti stari najviše 70 godina. Ukoliko niste potpuno zdravi možemo zajedno odrediti posebne uvjete za ugovaranje tog dopunskog osiguranja.

Koja sve osiguranja možete izabrati?

Sigurne godine pružaju osnovno osiguranje za slučaj smrti i dopunska osiguranja koja izabirete sami. Zbog bolje preglednosti, predstavljamo vam osnovno i dopunska osiguranja uključena u proizvod u donjoj tablici:

Naše osiguranje

Vaša zaštita

Maksimalni osigurani iznos

OSNOVNO OSIGURANJE

Smrt

Pokriva isplatu osiguranog iznosa korisniku u slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja

5.000

DOPUNSKO OSIGURANJE- RAK

Dopunsko osiguranje za slučaj oboljenja od rakaPokriva isplatu osiguranog iznosa u slučaju oboljenja od raka za vrijeme trajanja osiguranja10.000
Dopunska pokrića za nezgodePokrivaju isplatu osiguranog iznosa u slučaju nastanka nezgode 
Trajni invaliditet Pokriva isplatu postotka ugovorene svote za slučaj trajnog invaliditeta koji odgovara postotku utvrđenog trajnog invaliditeta osigurane osobe u slučaju nezgode, sukladno s Tablicom trajnog invaliditeta30.000
Renta za slučaj nezgodePokriva isplatu mjesečne rente za unaprijed ugovoreno razdoblje u slučaju trajnog invaliditeta osigurane osobe nastalog uslijed nezgode, a u okviru postotka trajnog invaliditeta koji su određeni u tablici trajnog invaliditeta600 mjesečna renta
Iščašenja, lomovi, opeklinePokriva isplatu ugovorene osigurane svote ili njenog dijela ukoliko zbog nezgode pretrpite lomove, iščašenja ili opekline određene u tablici lomova, iščašenje i opeklina2.000
Dnevna naknada za liječenje u bolniciPokriva isplatu ugovorene osigurane svote za svaku vašu noć provedenu u bolnici u slučaju nezgode, ali najviše do 100 noćenja po pojedinom osiguranom slučaju35
Jednokratna isplata za liječenjePokriva isplatu ugovorene osigurane svote ili njenog dijela u slučaju da vi provedete više od 4 noćenja za redom u bolnici po pojedinom osiguranom slučaju1.000
OperacijePokriva isplatu ugovorene osigurane svote ili njenog dijela u slučaju da uslijed nezgode morate biti podvrgnuti nekoj od operacija određenima u Tablici složenosti operacija3.000
Oslobođenje od plaćanja premije u slučaju trajnog invaliditetaPokriva oslobođenje od plaćanja premije u slučaju trajnog invaliditeta osigurane osobe većeg od 50% nastalog uslijed nezgode prema Tablici trajnog invaliditeta6,4% od ukupno ugovorene obročne premije
Osiguranje računaPokriva eventualni minus na vašem tekućem računu na dan nezgode koja je prouzročila smrt osigurane osobe, ali najviše do iznosa navedenog na polici500