Tko se može osigurati?

Mogu se osigurati osobe od 18. do navršene 75. godine života osim Paketa za žene gdje se mogu osigurati osobe do navršene 60. godine života.

Navedena pokrića čine jedan paket i nije ih moguće mijenjati.

 Vrste pokrića 

Svota pokrića (u EUR)

 Osnovna svota za trajni progresivni invaliditet 500%  

13.272,28 EUR

 Isplata za trajni invaliditet od 100%

66.361,40 EUR

 Jednokratna naknada za slučaj teških ozljeda

5.308,91 EUR

 Troškovi spašavanja

6.636,14 EUR

 Smrt uslijed nezgode

13.272,28 EUR

 Dnevna naknada za liječenje u bolnici 

6,64 EUR

 Naknada za liječenje usrijed prijeloma kostiju 
 - ambulantno

265,45 EUR

 Naknada za liječenje usrijed prijeloma kostiju
 - bolničko do 9 dana

265,45 EUR

 Naknada za liječenje usrijed prijeloma kostiju
 - bolničko više od 9 dana

530,89 EUR

 Godišnja premija po osobi

109,71 EUR

 

Izražene premije odnose se na 1. razred opasnosti - zanimanja

Dodatna pokrića

Dodatno pokriće 1 - Rentna opcija

Mjesečna renta za slučaj trajnog invaliditeta većeg od 70%

132,72 EUR

265,45 EUR

398,17 EUR

   Godišnja premija

83,62 EUR

167,23 EUR

250,85 EUR

 

Dodatno pokriće 2 - Paket za žene 

 Osiguranje za žene

Svota
osiguranja

Jednokratna naknada za potpuni ili djelomični gubitak dojke(a)      kod karcinoma dojki

3.318,07 EUR

Jednokratna naknada za pomoć (troškove pomoći u kućanstvu) u  slučaju bolničkog liječenja zbog karcinoma dojke

464,53 EUR

Naknada za troškove kozmetičke operacije kao posljedica  karcinoma dojki

do 1.990,84 EUR

Godišnja premija u EUR

28,87 EUR