FAQ

Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

Poštovani klijenti,

od 1.1.2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Kako bi ovaj prijelaz bio što lakši u nastavku dajemo dodatne informacije vezano za navedene promjene u odnosu na ugovore o osiguranju.

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose za ugovore o osiguranju ugovorene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valute. Transakcije se obavljaju u službenoj valuti, dok su dvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, informativnog karaktera.

Od 5.9.2022. do 31.12.2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) — jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima. Dvojno će se iskazivati cijene proizvoda i usluga u osiguranju, poput iznosa ukupne premije na ponudi i polici osiguranja, iznosa premije na računu, ukupnog iznosa naknade štete i dr.

Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr .

Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

Primjer preračunavanja

Primjer

Iznos premije u kunama

Fiksni tečaj konverzije

Iznos u euru prije zaokruživanja

Iznos u euru nakon zaokruživanja

1.

1000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

132,7228084 EUR

132,72 EUR

2.

3000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

398,1684252 EUR

398,17 EUR

Nije dozvoljeno koristiti bilo koji drugi tečaj osim službenog fiksnog tečaja konverzije.

Ugovori o osiguranju ostaju isti

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je  sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama i sve eventualne uplate i isplate prema ugovoru će biti u eurima. Iznosi u kunama će se u eure preračunavati uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovor o osiguranju bit će poslana klijentima na koje se odnosi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura.

Generali osiguranje je pristupio Etičkom kodeksu kojim dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Generali je Vaš Lifetime - cjeloživotni partner u situacijama u životu kada Vam je to najpotrebnije i nastavljamo voditi brigu o čuvanju vaših vrijednosti, kako bismo Vam pružili podršku u planiranju novih životnih i poslovnih uspjeha.

Za dodatne informacije na raspolaganju su Vam Kontakt centar Generali osiguranja - putem e-maila:

info.hr@generali.com ili tel: + 385 1 4600 400 (radnim danom 8-18h) - i Vaš osobni osigurateljni zastupnik.

Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, pružatelj financijskih usluga objavljuje ovu općenitu obavijest na svojim internetskim stranicama.

 

FAQ:

ŠTO JE RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA?

Razdoblje dvojnog iskazivanja je razdoblje u kojem se cijene i drugi novčani iznosi: cijene robe ili usluga, vrijednosti i iznosa istovremeno prikazuju kuni i u euru.
Razdoblje dvojnog iskazivanja će započinje najkasnije 5. rujna 2022. i završit će 31. prosinca 2023.

ŠTO TREBA U DOKUMENTACIJI VEZANO NA OSIGURANJE DVOJNO ISKAZATI?

Dvojno iskazivanje vezano za ugovore o osiguranju odnosi se samo na osiguranja koja su ugovorena u kunama i treba biti dvojno iskazano sljedeće: iznos ukupne premije, iznos za naplatu na računima, osigurana svota/osigurani iznos, sudjelovanje osiguranika u šteti (franšiza), iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu, nesporni iznos naknade štete i iznos osigurnine.

MOŽE LI SE U RAZDOBLJU DVOJNOG PRIKAZIVANJA, A PRIJE KONVERZIJE PLAĆATI EURIMA U DOMAĆEM PLATNOM PROMETU?

Ne. Do 31.12.2022. službena valuta u Republici Hrvatskoj je kuna.
Ukoliko je osiguranje ugovoreno u eurima, u periodu od 05.09.2022. do 31.12.2022. premija se plaća u kunama, a obračunava se po tečaju Hrvatske narodne banke, kako je definirano ugovorom o osiguranju.

KOJI TEČAJ ĆE SE KORISTITI ZA KONVERZIJE IZ KUNE U EURO?

Tečaj po kojem će se preračunavati vrijednosti kuna u eure, ili fiksni tečaj konverzije iznosi za 1 euro = 7,53450 kuna.

Prilikom preračunavanja koristit će se svih pet decimala i tek potom će biti moguće zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale prema matematičkim pravilima, kao u primjeru:

Primjer preračunavanja

Primjer preračunavanja

Primjer

Iznos premije u kunama

Fiksni tečaj konverzije

Iznos u euru prije zaokruživanja

Iznos u euru nakon zaokruživanja

1.

1000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

132,7228084 EUR

132,72 EUR

2.

3000 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

398,1684252 EUR

398,17 EUR


ŠTO JE RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA?

Prva dva tjedna u 2023. godini (od 1.1.2023. u 00:00 do 14.01.2023. u 24:00) gotovinska će se plaćanja u Republici Hrvatskoj moći obavljati u dvije valute – kuni i euru. Građani će u tom razdoblju moći plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura, no ostatak će se vraćati u gotovom novcu eura. Iznimno, kada to nije moguće iz objektivnih razloga, ostatak se može vratiti u gotovini kune i/ili gotovini eura.


ŠTO ĆE SE DOGODITI S UGOVORIMA O OSIGURANJU U KUNAMA NAKON KONVERZIJE?

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisuje načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. Time uvođenje eura ne utječe na ugovorne odredbe i uvjete pravnih instrumenata, niti može predstavljati valjani razlog odstupanja ili izuzeća od postupanja po bilo kojem pravnom poslu postojećem na datum uvođenja eura, niti daje pravo bilo kojoj ugovornoj strani jednostrano izmijeniti ili raskinuti takav pravni posao, osim ako je između ugovornih strana drugačije dogovoreno ili ako je posebnim propisom drugačije uređeno.


KAKO ĆE ZAMJENA VALUTA UTJECATI NA IZNOSE KOJI SU UGOVORENI UGOVOROM O OSIGURANJU? Npr. IZNOS MJESEČNE PREMIJE, VISINA SVOTE OSIGURANJA, IZNOS NAKNADE ŠTETE I SL.

Zamjenom valuta svi iznosi u ugovorima o osiguranju će ostati nepromijenjeni, jedino će se u kunskim ugovorima preračunati u eurske iznose primjenom fiksnog tečaja konverzije, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj . 


KAKO ĆE GENERALI OSIGURANJE OBAVIJESTITI SVOJE KLIJENTE O KONVERZIJI?

Svoje klijente Generali osiguranje d.d. će obavijestiti najmanje u dva navrata, a kontakt centar i djelatnici Generali osiguranja su uvijek dostupni za sva pitanja u međuvremenu.

Prvi put, Generali osiguranje d.d. će objaviti općenitu obavijest, i to u rujnu 2022.  koja će sadržavati  informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja za pojedinu kategoriju klijenata, te će biti dostupna putem internetske stranice društva i objavljena u javnim glasilima.

Drugi put, Generali osiguranje d.d. će poslati svojim klijentima posebnu obavijest o stanju po individualnim ugovorima, i to krajem siječnja 2023., nakon provedene konverzije kunskih ugovora o osiguranju.

Generali osiguranje i KEKS Pay omogućuju vam da sve svoje police osiguranja platite brzo i jednostavno koristeći uslugu aplikacije KEKS Pay režije! I to potpuno digitalno - bez naknada za korisnika i bez papira.

Ako nemate KEKS Pay aplikaciju, možete je preuzeti i pospremiti na vaše mobilne uređaje te unutar opcije KEKS Pay režije zatražiti primanje računa za premiju osiguranja selektirajući ikonu Generali osiguranja. 

Pristigle račune za fizičke osobe plaćaju se vrlo jednostavno, odabirom fakture koju želite platiti s jednim potezom prsta i bez naknada, a na vašu e-adresu po izvršenoj uplati ubrzo će stići potvrda o plaćanju. 
 
KAKO PLATITI PREMIJU PUTEM KEKS PAYA?
Za plaćanje svih računa premije osiguranja osiguranja za fizičke osobe putem KEKS Paya potrebno je učiniti sljedeće: 

 1. Preuzemite KEKS Pay aplikaciju iz Apple Store-a, Google Play Store-a ili Huawei App Gallery-a i registrirajte se (ako do sada niste koristili KEKS Pay).
 2. Unutar aplikacije odaberite opciju KEKS Pay režije i pod kategorijom "Osiguranja" odaberite logotip krilatog lava i Generali osiguranje.
 3. Pošaljite zahtjev za primanje digitalnih računa u KEKS Pay aplikaciji. 


Po odobrenju zahtjeva,  svi vaši računi za premije osiguranja stizat će u aplikaciju, te će se moći platiti brzo, jednostavno i bez naknada.  
 

        

Što je osiguranje?

Osiguranje je prebacivanje rizika kao što su požar, oluja, poplava, potres, provalna krađa, odgovornost i drugih rizika koji mogu ugroziti poslovanje, s poduzetnika na osiguratelja.

Za kojim vrstama osiguranja poduzetnici najčešće imaju potrebu?

Najčešći upiti su za osiguranjem od požarnih rizika, oluje, provalne krađe, osiguranje strojeva. Ipak, korisno je da svaki poduzetnik prethodno utvrdi koji od rizika najviše ugrožava njegovo poslovanje.

Koji rizik može prouzročiti najveću materijalnu štetu?

Uobičajeno su to požar, poplava ili potres.

Koji se rizici najčešće događaju, tj. u kojim se slučajevima najčešće isplaćuju štete?

Provalna krađa, izljev vode, lom stroja.

Da li sam kvalitetno osiguran?

Poslovna praksa pokazuje kako brojni poduzetnici na tržištu svoje poslovanje nisu zaštitili na odgovarajući način. Najbolje je konzultirati savjetnika Generali osiguranja koji će Vam pružiti kvalitetan savjet.

Da li je premija koju plaćam odgovarajuća osigurateljnom pokriću koje imam ugovoreno?

Ukoliko se ugovori nekvalitetno pokriće svaka je premija neodgovarajuća, tj. dolazi do rasipanja financijskih sredstava - kod eventualne štete osiguranik je oštećen jer ne dobiva adekvatnu naknadu. Prethodno konzultirajte savjetnika o optimalnom izboru pokrića i iznosu premije.

Koja je razlika između osiguranja na novu vrijednost i osiguranja na stvarnu vrijednost?

Kod osiguranja na novu vrijednost u slučaju štete se nadoknađuje novonabavna vrijednost predmeta osiguranja. Kod osiguranja na stvarnu vrijednost naknada se umanjuje za troškove amortizacije.

Koje biste nam rizike preporučili kao posebno važne u osiguranju poduzetnika, a koji se nedovoljno često osiguravaju?

Osiguranje požara standardno je pokriće, ali mi bismo preporučili osiguranje prekida rada uslijed požara i osiguranje odgovornosti.

Zašto je korisno ugovoriti osiguranje prekida rada uslijed požara?

Zbog mogućih visokih financijskih gubitaka koji se javljaju dok poslovanje miruje zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti, kao posljedice požara.

Što nadoknađuje osiguranje od prekida rada uslijed požara?

Naknađuje fiksne troškove poslovanja i izgubljenu dobit.

Zašto je važno osiguranje odgovornosti?

Svaki poduzetnik zna da obavljanje djelatnosti nosi sa sobom i rizike ugrožavanja imovine ili tijela trećih osoba. Sudska praksa pokazuje da se isplaćuju sve viši iznosi odštete za štetu iz djelatnosti koja se obavlja, a koja je nanesena zbog smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i uništenja ili oštećenja stvari oštećenicima.

Koje su prednosti osiguranja života?

Osiguranje života kao oblik štednje i ulaganja financijskih sredstava ugovaratelju ili korisniku osiguranja omogućuje razne prednosti. Prije svega, osiguranje za slučaj smrti, nesretnog slučaja, štednju za mirovinu ili neku drugu svrhu, koja mu pruža garantiranu osiguranu svotu te očekivanu dobit, mogućnost ugovaranja dodatnih osiguranja (od nezgode, dnevna bolnička naknada i slično).

Tko može sklopiti osiguranje?

Životno osiguranje može sklopiti svaka zdrava osoba od navršenih 15 do 65 godina starosti. Prema utvrđenim uvjetima ugovaratelj može osigurati i one osobe koje nisu potpuno zdrave.

Koje vrste polica imaju štednu komponentu?

Sve police koje sadrže osiguranje za slučaj doživljenja.

Koji su rokovi za prihvat ponude ili odbijanje?

Rok za prihvat ponude(ako ne postoji uvećan individualan, zdravstveni rizik) je 8 dana.

Rok za prihvat ponude, ako postoji uvećan rizik, je 30 dana od službenog zaprimanja ponude u Generali osiguranje d.d.

Privremena osigurateljna zaštita za slučaj smrti

Osiguratelj pruža privremenu osigurateljnu zaštitu za slučaj smrti osiguranika i to do visine u ponudi navedenog osiguranog iznosa, ali maksimalno do iznosa od 10.000 EUR. Osigurateljeva obveza ne može biti veća čak ni u slučaju ako je za istog osiguranika u ponudi naveden veći osigurani iznos. Ukoliko je za istu osobu podneseno više ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju, privremena osigurateljna zaštita je ograničena, za sve podnesene ponude, na iznos od 10.000,00 EUR. Privremena osigurateljna zaštita postoji samo onda ako je osiguranik bio
potpuno radno sposoban, ako se nije liječio i nije bio pod nadzorom liječnika i ukoliko nisu postojala ograničenja navedena u Općim uvjetima (samoubojstvo, rat i nepogode i netočni podaci).
Privremena osigurateljna zaštita počinje teći na dan zaprimanja ponude kod osiguratelja, a prestaje važiti ili danom izdanja police osiguranja ili odbijanjem ponude ugovaratelja osiguranja ili izjavom osiguratelja da je privremena osigurateljna zaštita prestala vrijediti, a najkasnije po isteku 30 dana od dana podnošenja ponude.

Što obuhvaćaju liječnički pregledi?

Vrsta pregleda:
• A - pregled interniste s analizom urina (ph, proteini, glukoza, ketoni, krv, leukociti, nitriti, bilirubin, Urobilinogen)
• B - EKG u mirovanju
• C - EKG pod opterećenjem
• D - kompletna krvna slika (lipidi, tj. ukupni kolesterol, HDL i LDL-kolesterol i trigliceridi, šećer u krvi natašte (FBS), kreatinin u krvi AST, ALT, GOT gama-GT bilirubin ukupni i izravni, mokraćne kiseline, urea.

Dodatne pretrage obuhvaćaju: dodatnu analizu krvi (alkalna fosfataza, CRP, HCV, ELFA, HBsaG, PSA (za muškarce starije od 50 godina), HIV antitijela); ultrazvuk abdomena; RTG pluća

Što je doplatak na premiju?

Premija se može povećati doplatkom prema individualnoj procjeni povećanog zdravstvenog rizika. Stoga se ispunjava upitnik o zdravstvenom stanju koji je sastavni dio ponude osiguranja života. Uz ta opća pitanja postoje i upitnici o specifičnim bolestima (npr.upitnik o epilepsiji, bolestima srca i krvožilonog sustava, povišenom krvnom tlaku, šećernoj bolesti itd.). Premija se također može povećati i zbog rizičnog zanimanja osiguranika ili bavljenja nekim rizičnim sportom ili hobijem.

Što je vinkulacija police života?

Polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko osiguranja života može poslužiti kao instrument osiguranja kredita ovisno o uvjetima kreditiranja pojedine banke. U tom slučaju, polica se vinkulira (daje u zalog) u korist banke tj. kreditne institucije kod koje se uzima kredit.

Kome se isplaćuje šteta kada je polica osiguranja vinkulirana u korist banke?

U slučaju štete po polici koja je vinkulirana u korist banke osiguravatelj traži suglasnost banke koja, ukoliko se kredit redovito plaća, daje suglasnost da se šteta namiri stranci. Ukoliko se rate kredita ne plaćaju redovito tada banka ima pravo tražiti da se dug namiri na ime kredita.

Postoji li po policama životnog osiguranja pokriće ako nastupi osigurani slučaj u inozemstvu?

Da, osiguravajuće pokriće postoji za cijeli svijet. Ne postoji prostorna ograničenost pokrića, osim ako u Uvjetima osiguranja nije drugačije naznačeno.

Kako se rade izmjene po polici?

Sve izmjene po polici trebaju biti u pisanom obliku, s potpisom ugovaratelja (i osiguranika).

Nisam u mogućnosti platiti premiju osiguranja do dospijeća. Do kad imam pravo na pokriće ako nastupi osigurani slučaj?

Dospijeće premije je prvoga u mjesecu. Ukoliko se premija ne uplati do 10. u slijedećem mjesecu, Generali šalje prvu opomenu. Ako premija nije uplaćena niti mjesec dana nakon prve opomene (60 dana nakon dospijeća plaćanja), šalje se druga opomena. Puno osigurateljno pokriće vrijedi još 30 dana nakon druge opomene (90 dana nakon dospijeća plaćanja).

Što učiniti kada se više ne može plaćati premija?

U slučaju nemogućnosti plaćanja premije postoji niz opcija:

 • smanjenje ugovorenog iznosa premije (do dozvoljenog minimalnog iznosa premije pojedinog cjenika)
 • poček plaćanja (za period od 6 mjeseci nakon čega je potrebno uplatiti sve dužne rate premije)
 • kapitalizacija police osiguranja (ukoliko su zadovoljeni uvjeti definirani Uvjetima osiguranja)
 • otkup police osiguranja (ukoliko su zadovoljeni uvjeti definirani Uvjetima osiguranja)

 

Što je kapitalizacija police osiguranja života?

Kapitalizacija police osiguranja života je promjena osiguranja u osiguranje bez daljnjeg plaćanja premije uz smanjenje osigurane svote i ukidanje dopunskih osiguranja. Kapitalizacija je moguća nakon proteka vremenskog perioda definiranog Uvjetima.

Što je otkup police osiguranja života?

Na zahtjev ugovaratelja, polica se može otkupiti nakon proteka vremenskog perioda određenog Uvjetima osiguranja. Otkupom police osiguranje se prekida te time prestaju sve obveze osiguratelja, a ugovaratelju se isplaćuje otkupna vrijednost police i dobit ostvarena do tog trenutka. Otkupne vrijednosti svake police su sastavni dio police koju je zaprimio ugovaratelj, jer se posebno računaju za svaku osobu. Otkup je znatno manji iznos od do tada prikupljene premije (zbog umanjenja za troškove osiguratelja). 

Mogu li zatražiti isplatu predujma po polici života?

Na zahtjev ugovaratelja osiguranja, po polici osiguranja života može se isplatiti predujam na temelju otkupne vrijednosti police. Predujam predstavlja vrstu kratkoročnog financiranja ugovaratelja osiguranja, a može se isplatiti po policama kod kojih je ugovoreno mješovito životno osiguranje ili osiguranje doživljenja i kod kojih se redovito uplaćuju premije osiguranja (cjenici VITA, VITA2+, VITA3+, Riznica i Kapital). Predujam po polici osiguranja života moguće je odobriti po policama sa štednom komponentom kod kojih je ostvaren uvjet plaćene dvije ili tri godišnje premije, odnosno postojanje otkupne vrijednosti po polici te se isti odobrava do visine od 80% otkupne vrijednosti.

Što se događa s policom kada su ugovaratelj i osiguranik različite osobe i umre ugovaratelj?

Manirom dobrog osiguratelja, klijentu će se ponuditi da osiguranik nastavi plaćati policu čime bi postao ujedno i ugovaratelj.

Kome se trebam obratiti ako želim sklopiti životnog osiguranje ?

Ukoliko želite sklopiti policu mješovitog životnog osiguranja, možete nas posjetiti u našoj najbližoj podružnici ili na našem prodajnom mjestu gdje će Vam naš prodajni zastupnik odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Zahtjev za isplatu naknade za opremu djeteta

Postupak prijave

Ukoliko je Polica ugovorena po Uvjetima za osiguranje života MJV-FA(V) u slučaju rođenja prvog djeteta, po polici osiguranja života osiguratelj isplaćuje majci djeteta (koja je osiguranika po polici), naknada za opremu djeteta rođenog u vrijeme trajanja osiguranja u visini 3% od ugovorene svote za slučaja doživljenja.

Naknada se isplaćuje za jedno dijete pod uvjetom da je rođeno nakon najmanje devet mjeseci od dana početka osiguranja.

Naknada se isplaćuje za policu ugovorenog cjenika.

Dokumentacija potrebna za prijavu rođenja prvog rođenog djeteta:

Generali osiguranje d.d. nudi mogućnosti prijave štete na ove načine:

 • e-mailom na info.hr@generali.com
 • telefaxom: + 385 1 4600 600
 • osobno u najbližu poslovnicu Generali osiguranja

Što su to čisto imovinske štete?

Čisto imovinske štete (eng. Pure financial loss) su štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, odnosno one predstavljaju izmaklu dobit (tj. izostalo uvećanje imovine koje bi inače, po redovnom toku stvari, sigurno nastupilo).

Mogu li ugovoriti osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima?

Ugovaranjem osiguranja od građanskopravne izvan ugovorne odgovornosti prema trećim osobama pruža Vam se mogućnost posebno ugovoriti, uz obračunavanje dodatne premije, i osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima.

Što je to limit pokrića kod osiguranja od odgovornosti?

Limit pokrića je gornja obveza osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.

Što je to agregatni limit?

Agregatni limit je gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar ugovorenog perioda osiguranja (uobičajeno jedna godina, ali u posebnim je slučajevima moguće i kratkoročno/ispodgodišnje osiguranje).

Kod osiguranja imovine morao/la sam između ostalog navesti i lokaciju osiguranja. Je li s osiguranjem od izvan ugovorne odgovornosti prema trećima isti slučaj?

Sukladno uvjetima za osiguranje od odgovornosti, ugovaranjem osiguranja od građansko-pravne izvan ugovorne odgovornosti prema trećima su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Republike Hrvatske, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Tko može biti korisnik kod osiguranja od nezgode?

Korisnik za slučaj invaliditeta, dnevne naknade i troškova liječenja je uvijek sam osiguranik. Korisnik za slučaj smrti određuje se policom osiguranja. Ukoliko nije poimenice naveden korisnik, tada su korisnici za slučaj smrti zakonski nasljednici osiguranika koji se utvrđuju pravomočnim rješenjem o nasljeđivanju. Ako je maloljetna osoba korisnik osiguranja osigurana svota, odnosno naknada će se isplatiti njegovim roditeljima, odnosno skrbniku. U tom slučaju osiguratelj ima pravo od tih osoba zahtijevati da prethodno pribave rješenje mjerodavnog skrbničkog tijela za prijam osigurane svote, odnosno naknade koja pripada maloljetnoj osobi.

Što se isplaćuje u slučaju smrti uslijed prometne nezgode?

Ako je ugovoreno pokriće smrt uslijed prometne nezgode, u slučaju smrti uslijed prometne nezgode korisnicima se isplaćuju dvije ugovorene svote, jedna za smrt uslijed nezgode i druga za smrt uslijed prometne nezgode.

Što je trajni invaliditet?

Trajni invaliditet je potpuni ili djelomični gubitak organa, trajni, potpuni ili djelomični gubitak funkcije organa ili pojedinih dijelova organa nakon završenog liječenja. Konačni postotak trajnog invaliditeta određuje se prema Tablici invaliditeta nakon završenog liječenja u vrijeme kad je kod osiguranika s obzirom na ozlijede i nastale posljedice nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kad se prema nalazima odgovarajućeg liječnika specijalista ne može očekivati da će se stanje pogoršati ili poboljšati. Ako to stanje ne nastupi ni nakon isteka treće godine od dana nastanka nesretnog slučaja, kao konačno stanje uzima se stanje nakon isteka toga roka i prema njemu se određuje postotak invaliditeta.

Što je Tablica invaliditeta?

To je Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja i sastavni je dio Općih i Posebnih uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja koji ugovaratelj osiguranja sklopi sa Generali osiguranjem. U osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja kod ocjene invaliditeta primjenjuje se isključivo postotak određen Tablicom invaliditeta. Osigurateljna obveza ne postoji za posljedice nesretnog slučaja koje nisu određene Tablicom invaliditeta ili su njenim odredbama isključene iz osiguranja.

Što se ne uzima u obzir prilikom određivanja postotka trajnog invaliditeta?

Osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova, mišićne slabosti, otoka na mjestu ozljede, trnaca, straha, kožnih ožiljaka koji ne uzrokuju funkcijska oštećenja te svih drugih smetnji psihičke naravi koje su nastale nakon neke nezgode (posttraumatski stresni poremećaj, strah, nesanica, promjene raspoloženja, itd.) ne uzimaju se uobzir pri određivanju postotka trajnog invaliditeta. Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) također se ne uzimaju u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.

Što su troškovi liječenja?

Ako nesretni slučaj ima za posljedicu pogoršanje osiguranikova zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć, a ugovorena je i naknada troškova liječenja, osiguratelj prema podnijetim dokazima isplaćuje osiguraniku, bez obzira imali kakvih drugih posljedica, naknadu svih stvarnih i nužnih troškova liječenja nastalih najdulje tijekom godine dana od nastanka nesretnog slučaja, ali najviše do ugovorenog iznosa. Ne postoji obveza osiguratelja za isplatu naknade troškova liječenja u toplicama i sličnim zdravstvenim ustanovama, ni za lijekove izvan medicinskih ustanova. Lijevima izvan medicinskih ustanova smatraju se oni lijekovi koji se ne nalaze na pozitivnoj listi HZZO-a.

Što je to FLEXA pokriće?

FLEXA je skraćenica koja se odnosi na Fire, lightining, explosion and aircraft impact, odnosno u smislu uvjeta za osiguranje od rizika požara i nekih drugih opasnosti: požar, udar groma, eksplozija(osim eksplozije od nuklearne energije), pad i udar zračne letjelice.

Da li kod Vas mogu ugovoriti osiguranje od oluje ili tuče?

Osiguranje od oluje i tuče možete ugovoriti na dva načina:

 • ugovaranjem osiguranja od osnovnih požarnih opasnosti rizici oluje i tuče(grada) su u uključeni u pokriće
 • ugovaranjem osiguranja od FLEXA rizika imate mogućnost kao dodatne pokriće uz obračunavanje dodatne premije ugovoriti i osiguranje od rizika oluje i tuče(grada)

 

Moje poduzeće ima veći broj poslovnica i shodno tome veliki broj neonskih reklama s pripadajućim neonskim cijevima, da li je moguće i njih osigurati od loma?

Sukladno uvjetima za osiguranje stakla od loma, moguće je osigurati od loma neonske cijevi s pripadajućim uređajima ili bez njih.

Moj obrt je podizvođač u projektu izgradnje objekta i izvodimo samo dio obrtničkih radova, zanima me da li mogu ugovoriti osiguranje samo za taj dio radova?

Moguće je ugovoriti osiguranje samo za dio obrtničkih radova koje izvodite.

Želim osigurati stroj od loma, da li moram osigurati sve strojeve koje moje poduzeće posjeduje?

Sukladno Uvjetima za osiguranje strojeva od loma i nekih drugih rizika ugovorom o osiguranju mogu biti obuhvaćeni svi strojevi (skupno) ili samo pojedini strojevi prema Vašem odabiru.

U Generali osiguranju d.d. imam ugovoreno osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika. Da li mogu osigurati tu imovinu i od potresa?

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, ugovorena osiguravajuća zaštita prema uvjetima za osiguranje od požara i nekih drugih rizika može se proširiti i na pokriće od rizika potresa.

Koje je razlika između brodice, jahte i broda?

Brodica je plovni objekt čija je duljina veća od 2,5 m a manja od 12m.

Jahta je plovni objekt čija je duljina veća od 12 m ali ne prevozi više od 12 putnika.

Brod je plovni objekt čija je duljina veća od 12 m, bruto tonaža veća od 15t ali prevozi više od 12 putnika.

Tko je dužan ugovoriti obvezno osiguranje od odgovornosti?

Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, dužnost sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od odgovornosti imaju vlasnici brodica odnosno jahti čija je snaga porivnih strojeva veća od 15 kw, a koja po propisima o registraciji brodica mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno jahti.

Koja je razlika u pokrićima između obavezne i dragovoljne odgovornosti prema trećima?

Obvezna odgovornost pokriva nematerijalne štete tj. tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja ili smrti treće osobe, s time da se trećim osobama ne smatraju osobe na plovilu kojim je prouzročena šteta te osobe na drugim plovilima. Dragovoljna odgovornost pokriva i materijalne i nematerijalne štete uključujući i osobe na plovilima.

Tko je dužan ugovoriti obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od nezgode?

Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, dužnost sklapanja ugovora o obveznom osiguranju putnika u javnom prometu od nezgode imaju:

 • vlasnici svih vrsta pomorskih, jezerskih i riječnih plovila, uključujući skele i splavove, koji na redovnim linijama slobodno prevoze putnike, uključujući krstarenje i prijevoz turista
 • vlasnici svih vrsta pomorskih, jezerskih i riječnih plovila koja se iznajmljuju s najmanje jednim članom posade

 

Što je to plava karta?

Plava karta je uobičajeni osigurateljni naziv za Certifikat, najčešće izdan na više stranih jezika, kojim se stranim vlastima prilikom prolaska plovila kroz njihova teritorijalna mora potvrđuje postojanje osiguranja od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice ili jahte.

Koja je razlika između karga i prijevozničke odgovornosti?

Osiguranje robe u prijevozu (kargo) ugovaraju vlasnici robe te je roba osigurana na fakturnu vrijednost te je najčešće pokrivena od svih rizika. Osiguranje prijevoznikove odgovornosti namijenjeno je isključivo prijevoznicima kako bi zaštitili svoju odgovornost nad pošiljkama koje prevoze u cestovnom prijevozu. Međutim, njihova je odgovornost ograničena, u međunarodnom prijevozu ona iznosi 8,33 SDR po kili oštećene robe, stoga ovdje posebnu pažnju trebaju voditi vlasnici robe koji učestalo smatraju da im je roba pokrivena po polici prijevoznika. Također, prijevoznik nikada ne može biti odgovoran zbog rizika koji ovise o prirodnim svojstvima robe, čimbenicima koji nisu u vezi sa samim prijevozom ili zbog više sile a koje su po kargu mogu osigurati.

Koja je razlika u trajanju osiguranja između pojedinačne i generalne police?

Pojedinačna polica se ugovara samo za jedan određeni prijevoz, počinje utovarom u prvo prijevozno sredstvo u mjestu navedenom u polici, a završava istovarom sa zadnjeg prijevoznog sredstva u mjestu navedenom u polici, dok generalna polica pokriva sve prijevoze koji se obave na osiguranikov rizik tijekom određenog trajanja osiguranja, najčešće godine dana.

Tko je po Zakonu o osiguranju dužan sklopiti ugovor o osiguranju od AO?

Ugovor o osiguranju od AO prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu mora sklopiti vlasnik odnosno korisnik motornog vozila za štete koje uporabom motornog vozila nanese trećim osobama zbog smrti, narušenja zdravlja, uništenja ili oštećenja zdravlja, prije nego stavi vozilo u promet.

Koja je dokumentacija potrebna za AO – osiguranje?

 • Prometna dozvola
 • Osobna iskaznica
 • Polica osiguranja prethodnog osiguratelja (za osobna vozila na uvid, a za teretna potrebno je istu fotokopirati i ovjeriti potpisom savjetnika)
 • Potvrda o bonusu – malusu prethodnog osiguratelja
 • Potvrda o uplati: uplatnica, ček, slip kreditne kartice ili virman
 • Rješenje o invalidnosti MORH-a ili MIO (original se mora donijeti na uvid te savjetnik isti mora fotokopirati i upisati na presliku KOPIJA VJERNA ORIGINALU te istu potpisati)

 

Koje su mogućnosti plaćanja premije?

 • Gotovina
 • Kreditne kartice – ako je na rate doplatak AMEX – 2 do 12 rata, Diners – 3, 6 ili 12 rata
 • Virman (pravne osobe)

 

Kada se može izvršiti registracija motornog vozila?

ZOOP-om (čl. 4.) propisano je da se registracija motornog i priključnog vozila kao i produženje registracije i izdavanje probnih pločica može obaviti tek kada se podnese dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od AO.

Da li se vraća dio premije obveznog osiguranja i koliko, ako se vozilo odjavi prije isteka važenja police?

U slučaju odjave ili uništenja vozila, osiguratelj je dužan na zahtjev ugovaratelja – vlasnika vozila vratiti neiskorišteni dio premije od dana primitka otkaza osiguranja do isteka police ukoliko do tada nije prijavljena šteta. Obračun neiskorištenog dijela premije izvršit će se po sustavu «pro rata temporis» i premijskom sustavu koji je vrijedio na dan ugovaranja osiguranja.

Uz zahtjev za povrat premije vlasnik vozila mora priložiti dokaz o odjavi vozila kod nadležne policijske uprave ili policijske stanice.

Da li vlasnik vozila može koristiti bonus i u slučaju ako odjavi vozilo i poslije toga ponovno ga registrira?

Ako je osiguranje prekinuto prije isteka police, vlasnik vozila zadržava pravo na bonus koji je imao po ranijoj polici, ako ponovno registrira vozilo u roku od 3 godine od dana prekida. Međutim, ako je osiguranje prekinuto nakon isteka prethodne kalendarske godine, razdoblje promatranja) a nije u tom razdoblju prijavljena šteta, osiguranik će imati pravo na jedan premijski stupanj niže kod ponovne registracije vozila unutar 3 godine prekida.

Koje dokumente vozač mora dati na uvid ovlaštenom organu MUP-a prema Zakonu o osiguranju?

Vozač mora na zahtjev ovlaštenog organa MUP-a dati na uvid:

 • Policu osiguranja od AO
 • Europsko izvješće o nezgodi

Koja je razlika između kaska i AO?

Kasko je dragovoljno osiguranje, Uvjete i premijski sustav propisuju sami osiguravatelji. Pokriva osigurane slučajeve (prema uvjetima osiguranja) uslijed kojih je došlo do oštećenja, uništenja i nestanka osiguranog vozila i na drugim osiguranim predmetima (npr. reklamni natpis, dodatna oprema ) za koje je zaključeno dopunsko kasko osiguranje.

Kako se računa premija?

Osnovica za obračun premije je novonabavna cijena vozila na dan zaključenja ugovora o kasko osiguranju.

Osiguranicima- obveznicima PDV-a, osnovica za obračun premije je nabavna cijena novog vozila na dan zaključenja ugovora o kasko osiguranju umanjena za iznos PDV-a.

Zašto bih trebao zaključiti kasko osiguranje?

Kasko osiguranje pokriva štete kada je za njen nastanak odgovoran vozač koji je upravljao vozilom.

Koja se sve vozila mogu osigurati?

Sve vrste motornih vozila na kopnu, kao i tračna vozila i radni strojevi i njihovi sastavni dijelovi.

Kakvo kasko osiguranje postoji?

Puno kasko osiguranje i djelomično kasko osiguranje

Opseg pokrića?

Rizici punog kasko osiguranja su:

 • prometna nezgoda (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, survanje i si)
 • pad ili udar nekog predmeta
 • požar
 • šteta na električnoj instalaciji koja je posljedica pregaranja električne instalacije na vozilu uslijed čega se na istoj razvio požar
 • iznenadno toplinsko ili kemijsko djelovanje izvana
 • udar groma
 • eksplozija
 • oluja - djelovanje vjetra brzine veće od 17,2 m/s odnosno 62 km/h (8 stupnjeva po Beaufortovoj Ijestvici)
 • tuča
 • snježna lavina ili zračni tlak prouzročen snježnom lavinom
 • pad zračne letjelice
 • manifestacija i demonstracija
 • krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa ili protupravno oduzimanje vozila na motorni pogon, za sva motorna vozila, ako drugačije nije ugovoreno
  Krađom se, prema ovim Uvjetima, smatra svako protupravno oduzimanje zaključanog vozila ili dijelova u namjeri da se isto vozilo upotrijebi za vožnju ili pribavi protupravna imovinska korist.
  Ne smatra se krađom otuđenje vozila zajedno sa ključevima ili prometnom dozvolom ili knjižicom vozila.
  Smatra se da je vozilo nestalo ako se ne pronađe u roku od 30 dana, računajući od dana prijave nestanka vozila nadležnoj policijskoj postaji.
 • prometna nezgoda i pogonska šteta nastale nakon ostvarenja rizika krađe iz prethodne točke
 • prometna nezgoda, požar i eksplozija nastali izravno kao posljedica pogonske štete
 • zlonamjerni postupak ili obijest trećih osoba
 • oštećenje tapeciranih dijelova vozila prouzročeno prigodom pružanja pomoći osobama koje su ozlijeđene u prometnoj nezgodi ili na neki drugi način
 • namjerno prouzročenje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili osobama
 • štete uzrokovane ugrizom životinja na dijelovima vozila. U opseg osiguranja ne spadaju posljedične štete kao ni štete nastale od životinja koje se prevoze vozilom
 • poplava, bujica ili visoka voda

 

Što je to franšiza?

Sudjelovanje osiguranika u iznosu naknade štete do ugovorene visine u postotku ili u apsolutnom iznosu.

Gdje i kada mogu obaviti prijavu i procjenu štete na vozilu?

Prijava štete na vozilu može se obaviti on-line, e-mailom, faksom i osobno. Popis ureda, brojeva telefona i telefaksa možete pogledati klikom na ovu poveznicu.

Procjena vozila može se obaviti u ovim uredima. Vama najbliži možete pronaći na ovoj poveznici. U slučaju da je vozilo u nevoznom stanju, potrebno je da nas obavijestite o adresi gdje se ono nalazi, kao i kontakt broj telefona/mobitela osobe koja će omogućiti pristup vozilu.

U kojem servisu mogu popraviti vozilo (djelomične štete)?

Vlasnik vozila može vozilo popravljati u bilo kojem servisu u Hrvatskoj po svom nahođenju. Bitno je da prilikom popravka vozila u servisu posjeduje izvid štete po kojem će serviser izvršiti popravak i izraditi fakturu popravka. Iznimno se vozilo može popraviti u inozemstvu u obujmu privremenog popravka kako bi vozilom nastavili putovanje (ako ste u mogućnosti fotografirajte oštećenja i sačuvajte fakturu privremenog popravka)

Imam li pravo na korištenje zamjenskog vozila?

Sukladno važećim Uvjetima kasko osiguranja vozila, na žalost, ne, osim ukoliko se posebno ne ugovori dodatna kombinacija djelomičnog kasko osiguranja. Maksimalno korištenje unajmljenog vozila je 5 dana, a sve ovisno o procjeni štete na oštećenom vozilu uz obveznu dostavu original fakture najma vozila. Učešće (franšiza) vlasnika vozila u troškovima najma je 10% .

Moram li odmah popravljati vozilo?

Vozilo je nije potrebno popraviti odmah osim u slučaju kada bi zbog neizvršenog popravka vozila mogla nastati dodatna oštećenja vozila koja nisu u pokriću za isplatu.

Moram li vozilo popravljati u servisu ili mogu tražiti isplatu pogodbom?

Vlasnik vozila sam odlučuje hoće li vozilo popravljati u servisu i dostaviti fakture popravka ili popravljati vozilo bez ispostavljene fakture popravka (pogodba). U slučaju pogodbe, obračunat će se iznos temeljem izvida štete i/ili dostavljenog predračuna servisa.

Zašto nam je potrebno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO), svi osiguranici u obveznom zdravstvenom osiguranju, iznad 18 godina starosti, sudjeluju u troškovima za obavljene medicinske usluge u iz obveznog zdravstvenog osiguranju. ZOZO određuje područja zdravstvene zaštite u kojima morate sudjelovati i propisuje maksimalni postotni udio Vašeg sudjelovanja. Maksimalno sudjelovanje po računu, ovisno o području zdravstvene skrbi, može dosezati i 530,89 EUR. Generali dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve Vaše troškove participacije.

Postoje li nekakva ograničenja pokrića ili iznosa pokrića u Generali dopunskom zdravstvenom osiguranju?

Postoje, pokriće troškova participacije za lijekove za dopunske (B) liste ograničeno je na 200,00 EUR godišnje. Sve ostale troškove participacija iz sustava javnog zdravstva Generali dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva bez ikakvih ograničenja.

Što je Klauzula o povratu premije?

Ako ste ugovorili Klauzulu o povratu premije uz svoju policu, nakon isteka osiguranja možete zatražiti povrat dijela premije osiguranja. Osnovni uvjet za odobrenje povrata premije je da niste imali šteta po polici. U slučaju da su svi uvjeti iz Klauzule zadovoljeni, odobrava vam se isplata koja iznosi 15% godišnje premije Vaše police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ugovaranje Klauzule se ne plaća dodatno!

Imam ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguratelja, zašto bih ugovorio Generali dopunsko zdravstveno osiguranje?

Zato što Generali osiguranje NAGRAĐUJE VAŠE ZDRAVLJE! Generali osiguranje je jedini osiguratelj koji Vam isplaćuje povrat 15% godišnje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, ako nemate šteta po polici i ako je klauzula o povratu premije ugovorena uz Vašu policu. Klauzula se ugovara bez dodatnih troškova. Osim ove pogodnosti, nudimo povoljnu godišnju premiju za policu dopunskog zdravstvenog osiguranja s maksimalnim pokrićem.

Koja je procedura prelaska od drugog osiguratelja?

Klijent osobno podnosi zahtjev za raskid police dopunskog zdravstvenog osiguranja kod postojećeg osiguratelja, sukladno njihovim uvjetima (ponegdje je to otkazni rok tri mjeseca, a drugdje je zahtjev za raskid potrebno predati najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće osigurateljne godine.) Uz potvrdu o raskidu postojeće police, klijent ugovara policu Generali dopunskog zdravstvenog osiguranja i to bez karence. Osiguranje će imati onaj datum početka koji je po prijašnjoj polici naveden kao prestanak osiguranja.

Koja je prednost Generali dopunskog zdravstveno osiguranja u odnosu na slična osiguranja?

Polica Generali dopunskog zdravstvenog osiguranja trenutno nudi dopunsko zdravstveno osiguranje po povoljnoj premiji, te osigurava pokriće i za lijekove s B liste lijekova. Također, Generali osiguranje je jedini osiguratelj koji Vam isplaćuje povrat 15% godišnje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, ako nemate šteta po polici i ako je klauzula o povratu premije ugovorena uz Vašu policu. Klauzula se ugovara bez dodatnih troškova.

Što je karenca i ima li je Generali dopunsko zdravstveno osiguranje?

Karenca je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguratelj nije u obvezi ako nastane osigurani slučaj. Trajanje karence Generali dopunskog zdravstvenog osiguranja je petnaest dana.

Ima li svaka polica dopunskog zdravstvenog osiguranja karencu?

Karencu imaju samo one police čiji osiguranici prvi puta ugovaraju dopunsko zdravstveno osiguranje ili im je prethodna polica (bez obzira kod kojeg osiguratelja) istekla trideset i jedan dan i više prije početka trajanja novosklopljenog osiguranja.

Od kada vrijedi pokriće moje police?

Uzmimo za primjer da je polica ugovorena s početkom osiguranja s prvim danom u mjesecu. Ako nema karence, pokriće vrijedi od isteka dvadeset i četvrtog sata dana koji je ugovoren kao početak osiguranja i ako je premija uplaćena do početka osiguranja, odnosno od idućeg dana. U slučaju da postoji karenca na polici, pokriće vrijedi od sedamnaestog u mjesecu, nakon isteka petnaestodnevnog perioda karence pod uvjetom da je cijela premija ili prvi obrok premije uplaćen na vrijeme. Ako je premija uplaćena nakon isteka perioda karence osiguranje počinje vrijediti dan nakon uplate obroka ili čitave premije. Pokriće police istječe zadnjim satom onog dana koji je na polici naveden kao istek osiguranja, ili zadnjim satom dana raskida police.

Je li moguće imati dopunsko zdravstveno osiguranje nekog drugog osiguratelja i Generali osiguranja u isto vrijeme?

Klijent može imati obje police, ali prava može koristiti samo po jednoj.

Kako mogu saznati nalazi li se moj lijek na B listi lijekova?

Provjeru lijekova B liste možete napraviti na http://www.hzzo-net.hr/trazilica_lijekovi.htm

Što mi znači Generali dopunsko zdravstveno osiguranje u slučaju da završim u bolnici na operaciji npr. koljena, slijepog crijeva, oka, ...?

Posjedovanje Generali police dopunskog zdravstvenog osiguranja znači da trošak participacije pokriva Generali osiguranje, bilo izravno karticom predočenjem kartice, ili refundacijom troškova.

Kako se ostvaruje povrat troškova?

Koristite Generali iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja kao sredstvo plaćanja participacije u:
1. primarnoj zdravstvenoj zaštiti: obiteljska (opća) medicina, dentalna medicina, ginekologija i izdavanje lijeka s osnovne (A) liste po receptu.
2. ugovornim ustanovama Generali osiguranja što uključuje sve bolničke centre i većinu bolnica i domova zdravlja u RH (popis dostupan na generali.hr).
U ustanovama koje nisu ugovorne, troškove osiguranici snose sami te naknadu štete ostvaruju po principu refundacije. Ipak, za sve račune veće od 13,27 EUR moguće je zatražiti izravno plaćanje osiguratelja prema instituciji koja je izdala račun, dok je za lijekove s B liste i pomagala potrebno izvršiti plaćanje tepotom zatražiti refundaciju.

Moraju li računi glasiti na ime i prezime?

Svi računi moraju glasiti na ime i prezime osiguranika, inače nije dokazivo o čijem računu za participaciji se radi.

Mogu li dobiti povrat troškova i povrat dijela premije?

Možete odabrati onu opciju koja je za Vas povoljnija, ali ne možete koristiti oba prava.

Što ako tijekom osiguranja zatrudnim?

Trudnoća nema apsolutno nikakvih negativnih posljedica na odnos osiguranice i Generali osiguranja. Trudnica je tijekom trudnoće oslobođena plaćanja participacije za medicinsku obradu vezanu uz trudnoću. Za svu medicinsku obradu koja je nevezana za trudnoću, obveza sudjelovanja u troškovima ostaje, kao i naša obveza za pokrivanje Vaših troškova.

Što ako klijent ne plati jednu ili više mjesečnih rata, kakav je proces naplate neplaćenih rata?

Ako propustite uplatiti ratu osiguranja na vrijeme, u zakonom propisanim rokovima ćemo vas pismeno obavijestiti o neplaćanju.

Ostvaruje li osiguranik koji ima Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EHIC – European Health Insurance Card) automatski pravo liječenja u inozemstvu i mora li plaćati participaciju u inozemstvu?

Kartica EHIC Vam omogućuje da u zemljama Europske unije, Lihtenštajnu, Islandu i Norveškoj ostvarite pravo na obveznu zdravstvenu zaštitu po istim uvjetima kao da ste građani te zemlje. Međutim, ova prava se odnose samo na neodgodive medicinske tretmane, u što se ne ubraja tretiranje kroničnih bolesti i poroda. Ako ste kronični bolesnik, a morate na putovanje potrebno je, u suradnji s HZZO-om, dogovoriti medicinski postupak (npr. dijalizu) u mjestu koje ćete posjetiti. Za sva planirana liječenja morate dobiti odobrenje HZZO-a, inače sami snosite troškove takvih liječenja.

Produžuje li se moja polica automatski ili je moram obnavljati svake godine?

Ukoliko je Vaša polica sklopljena na trajanje do otkaza, ona će se svake godine automatski produžiti. Ukoliko je Vaša polica sklopljena na trajanje od jedne godine , prije isteka police osiguranja će Vas kontaktirati Vaš prodajni savjetnik i pobrinuti se da dobijete sve informacije i usluge vezane za obnovu police.

Koje troškove za usluge dentalne medicine pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Polica Generali dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva sve troškove participacije do pune cijene zdravstvene usluge koji su predviđeni Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i pratećim pravilnicima.

Pokriva li polica dopunskog zdravstvenog osiguranja bijelu plombu (ispun)?

Bijele plombe na zubima 1-3 obuhvaćene su obveznim zdravstvenim osiguranjem i na njih se ne plaća participacija. Za bijelu plombu na ostalim zubima plaća se materijal višeg standarda, a takav trošak po zakonu nije u sklopu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Pokriva li polica dopunskog zdravstvenog osiguranja usluge dentalne protetike?

Punu informaciju o iznosu participacije za zubnu protetiku možete dobiti kod svoga liječnika dentalne medicine, kao i doznaku za protetiku koju zatim morate ovjeriti u HZZO-u. Iznos koji je zakonom određen kao Vaše sudjelovanje (participaciju) pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje. Polica ne pokriva pomagala s dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala

Pokriva li dopunsko zdravstveno osiguranje sve doplate za materijale u protetici?

Pravilnikom HZZO-a propisano je koje materijale pokriva obvezno, a samim time i dopunsko zdravstveno osiguranje. One materijale koji nisu pokriveni osiguranik plaća u cijelosti te mu to ne pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje. Osiguranik detaljnu informaciju o vrstama materijala i pokriću treba dobiti kod svog stomatologa.

Što je MBOO i gdje se može saznati?

Matični broj osigurane osobe je deveteroznamenkasti broj kojim se identificira osoba osigurana u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja Republike Hrvatske. Samo takva osoba može se osigurati dopunskim zdravstvenim osiguranjem. Svoj MBOO možete saznati ovdje.

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni događaj?

Štetni događaj je poželjno prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti za prijavu i obradu štete provalne krađe i razbojstva?

Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete osiguranja imovine.

Za obradu štete provalne krađe potrebno je dostaviti i : Zapisnik MUP-a o štetnom događaju, specifikaciju odštetnog zahtjeva (sa informacijama o modelu, godini proizvodnje, količini…), za pravne osobe potreban je inventurni zapisnik, račune kupnje stvari koje su otuđene i/ili oštećenje te drugu dokumentaciju koja dokazuje vrijednost predmeta osiguranja, opseg i iznos štete.

Kako postupiti kod štete loma stakla?

Uz prijavu štetnog događaja za obradu štete potrebno je dostaviti račun zamjene oštećenog stakla sa specificiranom količinom radova i jediničnom cijenom.

Da li je policom osiguranja od opće izvan ugovorne odgovornosti osiguranika prema trećim osobama pokriveno svako postupanje osiguranika?

Osiguranik mora svoju djelatnost obavljati savjesno, brižljivo, sukladno zakonu i pravilima struke. Polica pokriva štete koje su nastale iako su poduzete sve aktivnosti i mjere propisane zakonom i pravilima struke.

Na radnom mjestu zadobila sam prijelom noge uslijed obavljanja radnih aktivnosti. Trenutno imam gips na nozi. Da li je moguće riješiti odštetni zahtjev kroz nekoliko dana?

Da bi se uspješno okončao predmetni odštetni zahtjev vezan za štetni događaj prijeloma noge tijekom obavljanja radnih aktivnosti, potrebno je završiti liječenje (skinuti gips, provesti fizikalnu ukoliko je potrebno). Tek po okončanju liječenja, moguće je riješiti odštetni zahtjev povrede prava osobnosti sukladno nalazu liječniku cenzora.

Poskliznuo sam se u trgovini. Ozbiljno sam povrijedio ruku. Što da radim u trenutku pada?

Obvezno se javiti osoblju trgovine s kojim trebate na mjestu događaja utvrditi razlog vašeg pada. Ukoliko je pad uzrokovao manjak vaše pažnje, tada za pad nitko osim vas nije odgovoran. Ukoliko je pad uzrokovao mokar pod, neočišćen snijeg nanesen na cipelama kupaca, tada taj razlog treba zapisnički utvrditi na samom mjestu štetnog događaja sa voditeljem trgovine u kojoj ste pali. Nakon što okončate liječenje, trebate se obratiti trgovini u kojoj se zbio pad te zatražiti njihov broj police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama kao i naziv osiguravajućeg društva kojem ćete uputiti odštetni zahtjev (zajedno sa potpunom medicinskom dokumentacijom i zapisnikom, bilješkom iz trgovine u trenutku pada potpisanom od strane voditelja trgovine).

Da li je plovilo obuhvaćeno osiguranjem ako nije upisano u očevidnik ili upisnik lučke kapetanije?

Plovilo je obuhvaćeno osiguranjem isključivo dok ima valjanu ispravu o sposobnosti za plovidbu osim plovila koje prema propisima RH nije obavezno biti upisano u očevidnik ili u upisnik i plovila na kojem se obavljaju radnje potrebne za dobivanje valjanih isprava.

Koje područje plovidbe je obuhvaćeno osiguranjem?

Područje plovidbe navedeno u dozvoli za plovidbu brodice ili svjedodžbi o sposobnosti jahte za plovidbu.

U kojem roku je potrebno obavijestiti osiguratelja o nastanku osiguranog slučaja?

O nastaloj šteti potrebno je izvijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najdalje u roku od tri dana od dana, kada je za isti saznao.

U kojem slučaju je potrebno prijaviti štetu nadležnoj ispostavi lučke kapetanije?

U slučaju štete na plovilu za koje je to i zakonska obveza i za svaku štetu čija je materijalna šteta veća od 15.000,00 kn.

U kojem slučaju je potrebno prijaviti štetu policiji?

Ako se radi o provalnoj krađi, otimačini ili drugom kaznenom djelu obvezan je podnijeti prijavu policiji.

Koje su dužnosti osiguranika u slučaju ostvarenja osiguranog rizika?

Poduzeti sve razumne mjere potrebne da se šteta smanji ili da se spriječi njezino povećanje. Izvijestiti osiguratelja u pisanom obliku čim sazna za nastanak štete, navodeći pritom detalje o uzroku štete, o oštećenjima i o njihovoj približnoj vrijednosti.

Da li je lom stroja pokriven osiguranjem plovila?

Lom i kvar stroja, osovine, vijka i drugih tehničkih naprava i uređaja na plovilu nastali tijekom pogona, uslijed pregrijavanja i/ili bez vanjskog utjecaja (tzv. «pogonske štete», npr. greške u materijalu, istrošenost materijala, loše rukovanje, nedovoljno podmazivanje, nedostatak vode u sustavu, pretjerano opterećenje pogonskog sustava i sl. nisu pokrivene osiguranjem plovila.

Da li su štete nastala uslijed dizanja ili spuštanja plovila u more pokrivene osigurajem plovila?

Nezgoda plovila pri dokovanju, dizanju ili izvlačenju na obalu i porinuću ili spuštanju, kao i prenošenju u spremište ili iz spremišta su u pokriću.

Što obuhvaća obvezno osiguranje vlasnika / korisnika brodice?

Zakonska je obveza vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon odnosno jahte, snage porivnih strojeva veće od 15kW koja po propisima o registraciji mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti, osigurati svoju odgovornost za štete učinjene trećim osobama. Pokriće se pruža za štete nanesene trećim osobama (tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrt neke osobe) odnosno isključivo nematerijalne štete.

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni događaj?

Štetni događaj je poželjno prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu i obradu štete nezgode?

Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete osiguranja nezgode. Presliku cjelokupne medicinske dokumentacije vezane uz liječenje posljedica nesretnog slučaja, dokaze o nastanku nesretnog slučaja (zapisnik o očevidu, zapisnik o alkotestiranju, vozačku i prometnu dozvolu).

Kako prijaviti nastup smrtnog slučaja uslijed nezgode?

Kod nastupa smrtnog slučaja uslijed nezgode, korisnici osiguranja ili zakonski nasljednici prijavljuju osigurani slučaj. Uz prijavu smrtnog slučaja potrebno je dostaviti smrtni list, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, dokaz o srodstvu, otpusno pismo iz bolnice, nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz.

Da li sve police životnog osiguranja imaju pravo na naknadu za rođenje prvog rođenog djeteta?

Pravo na naknadu imaju samo ugovorene police po cjeniku.

Da li očevi imaju pravo na naknadu za rođenje prvog rođenog djeteta?

Pravo na naknadu imaju samo majke koje su osiguranici po policama životnog osiguranja koje prema cjeniku imaju pravo na naknadu.

Da li majke mogu ostvariti pravo na naknadu za rođenje drugog djeteta?

Pravo na naknadu se može ostvariti po jednoj polici samo jedan put.

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni događaj?

Štetni događaj je poželjno prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu i obradu štete nezgode?

Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete osiguranja nezgode. Presliku cjelokupne medicinske dokumentacije vezane uz liječenje posljedica nesretnog slučaja, dokaze o nastanku nesretnog slučaja (zapisnik o očevidu, zapisnik o alkotestiranju, vozačku i prometnu dozvolu).

Kako prijaviti nastup smrtnog slučaja uslijed nezgode?

Kod nastupa smrtnog slučaja uslijed nezgode, korisnici osiguranja ili zakonski nasljednici prijavljuju osigurani slučaj. Uz prijavu smrtnog slučaja potrebno je dostaviti smrtni list, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, dokaz o srodstvu, otpusno pismo iz bolnice, nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz.

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni događaj?

Štetni događaj je poželjno prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu i obradu štete nezgode?

Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete osiguranja nezgode. Presliku cjelokupne medicinske dokumentacije vezane uz liječenje posljedica nesretnog slučaja, dokaze o nastanku nesretnog slučaja (zapisnik o očevidu, zapisnik o alkotestiranju, vozačku i prometnu dozvolu).

Kako prijaviti nastup smrtnog slučaja uslijed nezgode?

Kod nastupa smrtnog slučaja uslijed nezgode, korisnici osiguranja ili zakonski nasljednici prijavljuju osigurani slučaj. Uz prijavu smrtnog slučaja potrebno je dostaviti smrtni list, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, dokaz o srodstvu, otpusno pismo iz bolnice, nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz.

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni događaj?

Štetni događaj možete prijaviti odmah, ali preporučamo da prikupljate račune do isteka police osiguranja ili dok ne skupite račune skupnog iznosa koji premašuje 15% godišnje premije, u tom slučaju ste sigurni da Vam je isplativije tražiti isplatu šteta nego povrat dijela premije.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu i obradu štete nezgode?

Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete dopunskog osiguranja i originale računa za participaciju (originali računa trebaju glasiti na ime osiguranika). Za dostavu originala smo Vam dostavili kovertu plaćenog odgovora.

Što ako nisam dobio račun sa svojim podacima?

Možete zatražiti da Vam se izda novi račun na kojemu će biti navedeni svi Vaši podaci.

Što kada se radi o participaciji većeg iznosa, npr. za bolničko liječenje?

U slučaju da se radi o sudjelovanju većem od 500 kn, kontaktirajte nas na telefon 01 4600 400 i dogovorit ćemo izravno plaćanje ustanovi.

Kako mogu zatražiti povrat dijela premije ako nemam štetnih događaja?

Ako ste ugovorili Klauzulu o povratu dijela premije, tada ste uz Uvjete za dopunsko zdravstveno osiguranje dobili i tekst Klauzule, te obrazac Zahtjeva za povrat premije osiguranja ugovoren ovom Klauzulom. Obrazac je potrebno ispuniti i poslati ga putem priloženog plaćenog odgovora ili dostaviti u naš najbliži ured. Vama najbliži ured naći ćete ovdje.

Adresa dostave poštom je:
Generali osiguranje d.d.
Odjel obrade šteta
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb

Kada mogu zatražiti povrat dijela premije?

Povrat dijela premije možete zatražiti u roku od 30 (trideset) dana od isteka police osiguranja.

U kojem roku će mi biti isplaćen povrat dijela premije?

Ako je s Vašim zahtjevom sve u redu, povrat će biti izvršen u roku od 15 (petnaest) dana.

Mogu li štetu prijaviti ako sam već zatražio povrat dijela premije?

Ne, jednom kad ste zatražili povrat dijela premije neće Vam se odobriti isplata štete.

Moj zahtjev za isplatu dijela premije je odbijen. Zašto?

Moguće je da ste već zatražili isplatu šteta ili uz Vašu policu nije ugovorena Klauzula o povratu premije. Klauzula se ugovara bez dodatnih troškova.