Što osiguravamo?

Građevinske objekte s njihovim stambenim , poslovnim i zajedničkim dijelovima.

 • svi zajednički i posebni dijelovi građevinskog objekta
 • temelji
 • podrumski, nosivi i pregradni zidovi
 • krovište
 • ugrađene instalacije
 • ugrađena oprema

Mora li zgrada biti osigurana?

Upravitelj zgrade ima zakonsku obvezu zgradu primjereno osigurati. Suvlasnici mogu tražiti od upravitelja da osigura zgradu i u većem obimu od propisanog.

Rizici od kojih možete osigurati stambenu zgradu:

 • osiguranje od rizika požara
 • osiguranje od rizika izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • osiguranje od rizika poplave, bujice i visoke vode
 • osiguranje od rizika klizanja tla i odronjavanja zemljišta
 • osiguranje od rizika snježne lavine
 • osiguranje od rizika istjecanja tekućine ili plina (lekaža)
 • osiguranje zajedničkih instalacija i uređaja od loma
 • osiguranje od rizika loma stakla na zajedničkim dijelovima zgrade
 • osiguranje odgovornosti etažnih vlasnika
 • osiguranje od rizika potresa