Aktivnosti distribucije osiguranja

Zadovoljstvo klijenata ključni je čimbenik strateškog razvoja Generali osiguranja d.d., omogućujući mu da ojača i poboljša svoj položaj. U svom poslovanju Društvo vodi računa o primjeni najviših međunarodnih i lokalnih standarda poslovanja, upravljajući aktivnostima u skladu sa zakonom, unutarnjim propisima i profesionalnom etikom.

Odnosi s klijentima

U odnosima s klijentima, od zaposlenika i partnera se traži da se ponašaju ispravno i iskreno, otvoreno i profesionalno, te da ne prakticiraju prijevarne ili obmanjujuće prakse. Zaposlenici i partneri uvijek moraju imati na umu najbolje interese klijenata, pružajući rješenja prikladna njihovim zahtjevima i potrebama.

Sukobi interesa

Sukobi interesa se izbjegavaju ili, ukoliko su neizbježni, se kontroliraju uz poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi u svakom trenutku bili zaštićeni interesi klijenata. Od zaposlenika i partnera se očekuje svijest o potencijalnim sukobima koji se mogu pojaviti u svakodnevnom poslovanju, odnosno prijava istih ukoliko do njih dođe. Sve prijave sukoba interesa od zaposlenika, partnera ili klijenata Društvo zaprima na mail: sukob_interesa.hr@generali.com

Razvoj proizvoda

Novi proizvodi i usluge se razvijaju u skladu s potrebama klijenata koje se mijenjaju i s identificiranim područjima za poboljšanje, te strategijom Društva. Postupak razvoja proizvoda i usluga je jasno definiran posebnim internim aktima, a uključuje testiranje proizvoda prije njihova puštanja na tržište te njihovo redovno preispitivanje i praćenje. Ključnu ulogu u tome ima sustav praćenja reklamacija i pritužbi te ispitivanje zadovoljstva klijenata proizvodima i uslugom Društva.

Svoju pritužbu ili reklamaciju u svakom trenutku možete prijaviti putem sljedećeg linka:
http://generali.hr/kontakt/posaljite-e-mail

Ključne informacije o proizvodima

Društvo Generali osiguranje d.d. ne pruža usluge savjetovanja o proizvodima osiguranja koje drži u svom portfelju kako je to definirano Direktivom (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja od 20. siječnja 2016. godine. Sve ključne informacije o proizvodima Društva se mogu pronaći u dolje priloženim dokumentima kao i u svim poslovnicama i na svim prodajnim mjestima Generali osiguranja.

Sustav nagrađivanja

Naš sustav nagrađivanja je osmišljen kako bi privukao, motivirao i zadržao ljude koji su zbog svojih tehničkih i menadžerskih sposobnosti i različitih profila ključni za uspjeh Društva.

Naš sustav nagrađivanja se temelji na nekoliko elemenata značajnih za priznavanje zasluga:

  • uspostavljanje poticajnih politika koje stvaraju izravnu vezu između nagrađivanja i postignutih rezultata,
  • procjenjivanje rezultata ne samo u odnosu na postizanje financijskih i poslovnih ciljeva, nego i vezano uz ponašanje koje je pokazano u skladu s Generali vrijednostima,
  • procjenjivanje učinka ne samo godišnje nego i u različitim vremenskim intervalima,
  • upravljanje povratnim informacijama o trendovima izvedbe, ne samo na godišnjoj, već i polugodišnjoj razini, radi promicanja usklađivanja s očekivanim ciljevima i, u slučaju donošenja korektivnih mjera.

Narav naknade koju primaju zaposlenici Generali osiguranja d.d. u vezi ugovora o osiguranju

Zaposlenici društva Generali osiguranje d.d. za poslove distribucije osiguranja, a u vezi ugovora o osiguranju primaju sljedeće vrste nagrada: osnovna bruto plaća, provizija, superprovizija, stimulacija, godišnji bonus i potpora.

Dokumenti s informacijama o proizvodima osiguranja

Preuzmite ovdje: