Osiguranje prijevoznikove odgovornosti za štete na pošiljkama u cestovnom prijevozu

Ovo osiguranje pokriva odgovornost cestovnog prijevoznika za dokazani potpuni ili djelomični fizički gubitak ili oštećenje stvari preuzete na prijevoz u domaćem i međunarodnom prometu.

Saznajte više

Osiguranje robe u prijevozu

Ovo osiguranje pokriva gubitak i/ili oštećenje robe do kojeg dođe tijekom prijevoza bilo kojim prijevoznim sredstvom (cestovni, željeznički, pomorski i zračni prijevoz) u domaćem ili međunarodnom prijevozu uslijed osiguranih rizika.

Saznajte više