Generali STRATEGO

To je polica investicijskog osiguranja života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, kojom samostalno odlučujete kako ulagati vlastita sredstva u odabrane respektabilne fondove Eurizon Asset Managementa Croatia d.o.o. (ranije: PBZ Investa d.o.o.), ako želite ostvariti moguću veću dobit u odnosu na ostale modele životnog osiguranja. Dobit po polici vezuje se uz prinose investicijskih fondova u koje se ulaže, pri čemu ugovaratelj sam snosi rizik ulaganja.

STRATEGO je rješenje za dugoročne financijske potrebe osiguranika: pomaže u trenucima kada je to najpotrebnije i istovremeno provodi početni cilj – štednju za budućnost.

Također, STRATEGO pruža mogućnost ugovaranja i dopunskih osiguranja za:

 • slučaj smrti uslijed nezgode,
 • slučaj smrti uslijed prometne nezgode,
 • slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, ili
 • nastanak teških bolesti.

Ulaganjem u budućnost otvarate svijet novih mogućnosti

Prema svojim potrebama samostalno odaberite:

 • razdoblje ulaganja,
 • strategiju ulaganja u fondove odabirom pojedinog investicijskog paketa,
 • garantirani osigurani iznos u slučaju smrti,
 • nadgradnju osigurateljne zaštite ugovaranjem dopunskih osiguranja,
 • način i dinamiku plaćanja.

Ulaganje u svakom trenutku možete prilagoditi situaciji i potrebama:

 • promjena strategije ulaganja,
 • promjena visine premije i garantiranog osiguranog iznosa za slučaj smrti,
 • mogućnost jednokratnih (ekstra) uplata u fondove,
 • prilagodba dopunskih osiguranja,
 • prilagodljiva dinamika plaćanja uz mogućnosti privremenog ili trajnog prestanka plaćanja.

Kako planirati osobnu financijsku strategiju?

Odabir strategije ulaganja:

Od dana 29. studenoga 2021. društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. posluje pod novim imenom (tvrtkom) Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Osim promjene imena (tvrtke) društva za upravljanje Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (ranije PBZ Invest d.o.o.) promijenili su se i nazivi fondova kojima društvo upravlja, a koji čine temeljnu imovinu investicijsko osigurateljnog proizvoda kako je naznačeno u tablici niže. Kako bi Vaša štednja radila za Vas u svakom trenutku, ovisno o financijskim ciljevima, samostalno odlučite o izboru investicijskih paketa.
 

Strategija ulaganja

Kombinacija ulaganja u investicijske fondove 

Conservative

Eurizon HR Bond fond  50%
Eurizon HR Conservative 10 fond 30%
Eurizon HR Flexible 30 fond 20%

Balanced

Eurizon HR Conservative 10 fond 30%
Eurizon HR Flexible 30 fond 40%
Eurizon HR Global fond 30%

Aggressive

Eurizon HR Flexible 30 fond 30%
Eurizon HR Global fond 40%
Eurizon HR Equity fond 30%

 

Ulaganja investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Osiguratelj je institucionalni ulagatelj i donosi odluke o ulaganjima vlastite imovine. Ovaj proizvod nudi mogućnost ulaganja gdje se dio premije osiguranja veže na cijenu udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Upravitelj investicijskog fonda na iznos ulaganja primjenjuje vlastitu politiku ulaganja na koju Osiguratelj nema utjecaja. 

Društvo za upravljanje investicijskim fondom uključuje rizike održivosti u svoje odluke o ulaganjima. Više informacija o načinu na koji su rizici održivosti uključeni u odluke o ulaganjima i rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose možete pronaći u prospektima pojedinih investicijskih fondova koji su dostupni na mrežnoj stranici Društva za upravljanje investicijskim fondom www.eurizonam.hr.

Društvo za upravljanje investicijskim fondom uzima u obzir glavne štetne učinke na čimbenike održivosti. Više informacija o načinu na koji se glavni štetni učinci na čimbenike održivosti uzimaju u obzir možete pronaći na mrežnoj stranici Društva za upravljanje investicijskim fondom www.eurizonam.hr odjeljak "Održivost - Informacije za ulagatelje".

Dokumentacija te podaci o pojedinom investicijskom fondu – Prospekt i Pravila, Dokument s ključnim informacijama, posljednji revidirani
godišnji i polugodišnji izvještaji, mjesečni izvještaj o poslovanju te cijena udjela dostupni su na mrežnim stranicama društva za upravljanje
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. www.eurizonam.hr.

Dokumenti za preuzimanje:

Dodatne informacije

Garantirani osigurani iznos za slučaj smrti

Garantirani osigurani iznos za slučaj smrti određujete sami u odnosu na visinu premije.

Premija

Dinamiku i iznose uplata određujete sami uz mogućnost uplate obroka premije već od 20 EUR mjesečno.

Isplata po nastanku osiguranog slučaja

Isplata po isteku osiguranja – vrijednost u investicijskim fondovima

Isplata u slučaju smrti – isplaćuje se iznos koji je jednak većem od slijedeća dva iznosa:

 • vrijednost ukupnih udjela u investicijskim fondovima uvećana za 1.000 EUR, ili
 • ugovoreni garantirani osigurani iznos za slučaj smrti.