Generali STRATEGO

To je polica investicijskog osiguranja života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, kojom samostalno odlučujete kako ulagati vlastita sredstva u odabrane respektabilne fondove PBZ Investa, ako želite ostvariti moguću veću dobit u odnosu na ostale modele životnog osiguranja. Dobit po polici vezuje se uz prinose investicijskih fondova u koje se ulaže, pri čemu ugovaratelj sam snosi rizik ulaganja.

STRATEGO je rješenje za dugoročne financijske potrebe osiguranika: pomaže u trenucima kada je to najpotrebnije i istovremeno provodi početni cilj – štednju za budućnost.

Također, STRATEGO pruža mogućnost ugovaranja i dopunskih osiguranja za:

 • slučaj smrti uslijed nezgode,
 • slučaj smrti uslijed prometne nezgode,
 • slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, ili
 • nastanak teških bolesti.

Ulaganjem u budućnost otvarate svijet novih mogućnosti

Prema svojim potrebama samostalno odaberite:

 • razdoblje ulaganja,
 • strategiju ulaganja u fondove odabirom pojedinog investicijskog paketa,
 • garantirani osigurani iznos u slučaju smrti,
 • nadgradnju osigurateljne zaštite ugovaranjem dopunskih osiguranja,
 • način i dinamiku plaćanja.

Ulaganje u svakom trenutku možete prilagoditi situaciji i potrebama:

 • promjena strategije ulaganja,
 • promjena visine premije i garantiranog osiguranog iznosa za slučaj smrti,
 • mogućnost jednokratnih (ekstra) uplata u fondove,
 • prilagodba dopunskih osiguranja,
 • prilagodljiva dinamika plaćanja uz mogućnosti privremenog ili trajnog prestanka plaćanja.

Kako planirati osobnu financijsku strategiju?

Odabir strategije ulaganja:

Kako bi Vaša štednja radila za Vas u svakom trenutku, ovisno o financijskim ciljevima, samostalno odlučite o izboru investicijskih paketa PBZ Investa.

Strategija ulaganja

Kombinacija ulaganja u investicijske fondove 

Conservative

PBZ Bond fond 50%
PBZ Conservative 10 fond30%
PBZ Flexible 30 fond20%

Balanced

PBZ Conservative 10 fond30%
PBZ Flexible 30 fond40%
PBZ Global fond30%

Agressive

PBZ Flexible 30 fond30%
PBZ Global fond40%
PBZ Equity fond30%

 

Kod ulaganja na kojima se temelji investicijsko osiguranje života, ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti obzirom da temeljna imovina - investicijski fondovi u koje se ulaže, ne uzimaju u obzir glavne štetne učinke na čimbenike održivosti. Politika štetnog učinka na razini temeljne imovine uvjetovana je odlukom upravitelja investicijskih fondova.

Ulaganje investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Politike rizika održivosti i pojedinosti o uključivanju glavnih štetnih učinaka, Prospekti i pravila investicijskih fondova PBZ Investa, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku na internetskim stranicama Društva za upravljanje www.pbzinvest.hr

Dokumenti za preuzimanje:

Dodatne informacije

Garantirani osigurani iznos za slučaj smrti

Garantirani osigurani iznos za slučaj smrti određujete sami u odnosu na visinu premije.

Premija

Dinamiku i iznose uplata određujete sami uz mogućnost uplate obroka premije već od 20 EUR mjesečno.

Isplata po nastanku osiguranog slučaja

Isplata po isteku osiguranja – vrijednost u investicijskim fondovima

Isplata u slučaju smrti – isplaćuje se iznos koji je jednak većem od slijedeća dva iznosa:

 • vrijednost ukupnih udjela u investicijskim fondovima uvećana za 1.000 EUR, ili
 • ugovoreni garantirani osigurani iznos za slučaj smrti.