Novosti

Vrijeme čitanja: 1 min

Novosti

Novost u ponudi: Vaša Generali DZO iskaznica od sada i kao sredstvo plaćanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti


 

Kako bismo Vam omogućili lakši i brži način realizacije naše usluge u sklopu dopunskog zdravstvenog osiguranja, od 3. listopada 2016. svi postojeći i budući osiguranici mogu koristiti Generali iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja kao sredstvo plaćanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obuhvaćaju:

  1. participacije kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite:
    -obiteljska (opća) medicina
    -dentalna medicina
    -ginekologija
  2. participacije za izdavanje lijeka s osnovne (A) liste po receptu

Sve ostale troškove osiguranici i dalje snose sami te naknadu štete ostvaruju po principu refundacije. Za sve račune veće od 100 kn i dalje postoji mogućnost da se zatraži direktno plaćanje prema instituciji koja je izdala račun, osim za lijekove s B liste i sva dentalna i druga pomagala.

Neugodna iznenađenja nažalost ne možemo spriječiti, ali pomažemo liječiti!