Novosti

Vrijeme čitanja: 2 min

Novosti

Konsolidirani rezultati Generali grupe na dan 30. lipnja 2020.

Snažna profitabilnost poslovanja u izazovnom okruženju sa stabilnim operativnim rezultatom prvog polugodišta od 2,7 milijardi eura. Utjecaj otežavajućih okolnosti na neto rezultat, nagodba u vezi s prodajom bsi-ja i utjecaj fonda za izvanredne situacije uzrokovane bolešću covid-19. Potvrđena solidna pozicija kapitala.

  • Operativni rezultat od 2,7 milijardi eura uz rast poslovanja u segmentima neživotnih osiguranja i upravljanja imovinom, podržan nedavnim akvizicijama, kao i u Holdingu i drugim poslovanjima, koji je nadoknadio smanjeni obujam u segmentu životnih osiguranja. Potvrđena je izvrsna tehnička profitabilnost s kombiniranom kvotom od 89,5 % (91,8 % u 1. pol. 2019.) i snažnim pokazateljem profitabilnosti novog posla od 3,94 % (4,40 % u 1. pol. 2019.)
  • Ukupne zaračunate bruto premije iznosile su 36,5 milijardi eura (+1,2 %) zahvaljujući pozitivnim rezultatima segmenata životnih (+1,3 %) i neživotnih osiguranja (+0,9 %). Neto priljevi životnih osiguranja, usmjereni na proizvode životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (unit-linked) i zaštitne linije, iznosili su 7 milijardi eura (-4,9 %), dok su tehničke pričuve životnih osiguranja porasle na 372 milijarde eura (+0,7 %) Dobit segmenta upravljanja imovinom iznosila je 164 milijuna eura (+23 %)
  • Omjer solventnosti i dalje je solidnih 194 % (-2 pps u odnosu na 1. tromjesečje 2020.)
  • Neto dobit Grupe iznosila je 774 milijuna eura (-56,7 %), uzevši u obzir 226 milijuna eura neto manje ulaganja koja se odnose na učinak i uspješnost financijskih tržišta, 183 milijuna eura za arbitražnu nagodbu u vezi s prodajom BSI-ja i doprinos Izvanrednom međunarodnom fondu s ciljem rješavanja izvanrednih situacija uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 u iznosu od 1002 milijuna eura. Prilagođena neto dobit3 bez jednokratnog troška doprinosa Izvanrednom međunarodnom fondu za Covid-19 iznosila je 1.032 milijuna eura (-21,2 %)

Glavni izvršni direktor Generali Grupe, Philippe Donnet, izjavio je sljedeće: „Rezultati prve polovice godine potvrđuju valjanost strategije, dosljednost modela poslovanja i tehničku izvrsnost Generali Grupe koji su nam omogućili da se uspješno suočimo s ovim, dosad nezabilježenim, okolnostima. Pružanje podrške zajednicama koje su pogođene pandemijom bolesti Covid-19 putem Izvanrednog međunarodnog fonda i drugih inicijativa bio je jedan od glavnih prioriteta Grupe. Na ovaj smo izazov također odgovorili ubrzavanjem naših inovacija i digitalnom transformacijom poslovne i operativne strukture. Nastavili smo provoditi strategiju Generali 2021. na discipliniran i djelotvoran način, slijedeći načela održivog rasta. Želio bih izraziti zahvalnost našim ljudima – zaposlenicima, agentima i partnerima – koji su osigurali kontinuitet poslovanja u ovim teškim vremenima i dokazali svoju predanost kao Lifietime - cjeloživotnog partnera našim klijentima, obvezu koju smo istaknuli u prvoj globalnoj reklamnoj kampanji društva Generali u srpnju.

1 Promjene u premijama, neto priljevu životnih osiguranja i PVNBP-u (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) iskazane su ekvivalentnim iznosima (u stalnim tečajevima i konsolidacijskom prostoru). Promjene u rezultatima poslovanja, vlastitim ulaganjima i tehničkim pričuvama životnih osiguranja ne uključuju imovinu koja je prodana u istom usporednom razdoblju.
2 75 milijuna eura nakon odbitka poreza.
3 Prilagođena neto dobit ne uključuje utjecaj dobitaka i gubitaka proizašlih iz prodaje u iznosu od -183 milijuna eura u 1. pol. 2020. kao rezultat sporazuma o nagodbi za prodaju BSI-ja (479 milijuna eura u 1. pol. 2019. za prodaju društva Generali Leben i belgijskih poduzeća).