Novosti

Vrijeme čitanja: 3 min

Novosti

Izvještaj za prvo tromjesječje na dan 31. ožujka 2015.

Snažno prvo tromjesječje donosi daljnje povećanje operativnog rezultata i dosljedan razvoj ukupne premije.

  • Operativni rezultat doseže 1,3 milijarde eura i bilježi povećanje do 6%, što je najbolji tromjesječni rezultat u posljednjih sedam godina, uz snažan rast segmenta životnih osiguranja (+8.2%).
  • Premije su premašile 20 milijardi eura (+8.3%) uz osobit poticaj životnih osiguranja (+12,7%), od čega su izuzetni porast zabilježili proizvodi životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (unit-linked) dosegavši 24.5% udjela u premiji životnih osiguranja. Premijski prihod u segmentu neživotnog osiguranja je stabilan.
  • Nova vrijednost portfelja životnih osiguranja u smislu ekvivalenta godišnje premije (APE) iznosi 1,43 milijarde eura (+9.8%), potaknuta je snažnim porastom „unit-linked“ proizvoda (+39.8%).
  • Segment neživotnih osiguranja (P&C) podržan je visokom tehničkom profitabilnošću uz kombinirani omjer od 93.3% (92.5% 1Q14), unatoč većem učinku Nat Cata od 1,3 p.p.
  • Porast neto dobiti na 682 milijuna eura (+3.3%)
  • Solventnost I iznosi 168%; dok je na pro-forma osnovi - uključujući utjecaj prodaje BSI - bio 177% (164% s krajem 2014). Kapital dioničara povećan je za 12.5% na više od 26 milijarde eura.

(Milano) Na sastanku kojim je predsjedao Gabriele Galateri di Genola, Upravni odbor Assicurazioni Generali odobrio je konsolidirane rezultate na dan 31. ožujka 2015.

Alberto Minali, CFO Generali Grupe, izjavio je: "Zatvorili smo prvo tromjesječje ove godine s naročito zadovoljavajućim rezultatima u svim segmentima poslovanja, kako u pogledu premijskog prihoda, tako i profitabilnosti. Ovi rezultati pokazuju učinkovitost inicijativa koje smo usvojili u sklopu zaokreta, kojeg smo dovršili godinu dana ranije od planiranog. Poboljšali smo kvalitetu naše ponude proizvodima koji stvaraju veliku vrijednost za klijente, te restrukturirali portfelj Grupe, gdje je bilo potrebno, što je pomoglo da se poslovanje fokusira na osnovne djelatnosti Generalija. Na ovim temeljima, 27. svibnja predstavit ćemo buduće strateške prioritete za Generali."

Sažetak

Generali je zaključio prvo tromjesječje s poboljšanim operativnim rezultatima i snažnim porastom produkcije. Unatoč teškom makroekonomskom scenariju i kamatnim stopama na rekordno niskoj razini, Grupa je ostvarila operativni rezultat od 1,3 milijarde eura (+6,0%, 1,2 milijarde eura 1Q 2014), zahvaljujući kontinuiranoj implementaciji strateških inicijativa i povoljnom trendu na financijskim tržištima.

Segment životih osiguranja bio je ključni pokretač operativnih ostvarenja, zabilježivši porast operativnog rezultata do 823 milijuna eura (+8,2%), zahvaljujući profitabilnosti premijskog prihoda i izvrsnom investicijskom upravljanju. U segmentu neživotnih osiguranja (P&C), operativni rezultat bio je 505 milijuna eura, zabilježivši smanjenje od 24 milijuna eura (-4,6%), zbog velikog utjecaja zahtjeva za isplatu šteta uzrokovanih katastrofama u Italiji i centralnoj Europi (Njemačkoj i Austriji) za oko 70 milijuna €.

Neto dobit u prvom tromjesječju dosegla je 682 milijuna eura (660 milijuna eura 1Q 2014; +3,3%); ne uzimajući u obzir jednokratni učinak prekinutog poslovanja, neto dobit je uvećana za 10%.

Poslovne inicijative pokrenute tijekom prošle godine i snaga njihovih distribitivnih modela omogućuje Grupi bilježenje snažnog rasta ukupnih premija u prvom kvartalu 2015. na 20,1 milijardi eura (+8,3%; 18.4 milijarde eura 1Q 2014). Segment životnih osiguranja bio je osobito važan generator premija (+12,7%), uz snažan rast na svim glavnim tržištima - Italiji (+30,9%), Njemačkoj (+9%), Francuskoj (+13,3%) i Srednjoistočnoj Europi (+6,5%) - što proizlazi iz izvrsnog ostvarenja „unit-linked“ polica (+24,6%). Premijski prihod u segmentu neživotnih osiguranja (P&C) ustabiljen je na 6,5 milijardi eura, s pozitivnim ostvarenjem u ostalim vrstama osiguranja.

Stanje na financijskim tržištima u prvom tromjesječju omogućilo je Grupi da dodatno ojača svoju poziciju kapitala s omjerom Solventnosti I od 168% (+12 p.p.; 156% FY 2014). Uzimajući u obzir prodaju BSI, omjer na pro-forma osnovi je bio 177%.

Kapital dioničara Grupe porastao je na 26,1 milijarde eura (+12,5%) sa 23,2 milijarde eura na dan 31. prosinca 2014.