Priopćenje za javnost

Vrijeme čitanja: 4 min

Priopćenja za medije

Generali potvrđuje da je u potpunosti na putu za uspješno dovršenje strateškog plana „Generali 2021“. Izvrsna profitabilnost, uz snažan rast premija, operativnih i neto rezultata te izuzetno solidna kapitalna pozicija

→    Snažan porast operativnog rezultata na 4,4 milijarde eura (+10%), zahvaljujući pozitivnom poslovanju segmenta životnih osiguranja, upravljanja imovinom, Holdinga i ostalih poslovnih segmenata. Otporan doprinos iz segmenta neživotnih osiguranja (P&C), unatoč većem utjecaju odštetnih zahtjeva za prirodne katastrofe

→    Bruto zaračunate premije porasle su na 54,9 milijardi eura (+6,4%), podržane i segmentom životnih (+6,5%) i neživotnih (P&C) osiguranja (+6,2%). Neto priljevi životnih osiguranja narasli su na 9,5 milijardi eura (+3%), u potpunosti usmjereni na unit-linked i zaštitne linije. Kombinirana kvota iznosila je 91,3% (+1,6 p.p.), a profitabilnost novih poslova  bila je izvrsna sa 4,76% (+0,66 p.p.)

→    Neto rezultat porastao je na 74% i popeo se na 2.250 milijuna eura (1.297 milijuna eura u 9. mjesecu 2020.)2

→    Omjer solventnosti bio je izuzetno solidan na 233% (224% FY2020)

Financijski direktor Generali Grupe Cristiano Borean izjavio je: "Rezultati za prvih devet mjeseci potvrđuju izvrsnu izvedbu Grupe, tehničku profitabilnost i solidne trendove u svim poslovima s jednim od najviših omjera solventnosti u sektoru. Neto priljevi životnih osiguranja, u potpunosti usmjereni na unit-linked i zaštitne linije poslovanja, nastavljaju rasti, dok neživotni (P&C) segment ostaje otporan, unatoč većem utjecaju odštetnih zahtjeva za prirodne katastrofe. Rezultati segmenta upravljanja imovinom nastavljaju rasti, također zahvaljujući našoj multi-boutique strategiji. Ovi rezultati, koji su u potpunosti u skladu s uspješnim završetkom strateškog plana „Generali 2021“, predstavljaju čvrstu osnovu za novi trogodišnji plan koji ćemo predstaviti tržištu 15. prosinca."

_____________________________________________

1 Promjene u premijama, neto priljevima životnih osiguranja i novim poslovima prikazane su u ekvivalentnim uvjetima (pri konstantnom tečaju i opsegu konsolidacije). Promjene u rezultatima poslovanja, vlastitim ulaganjima i tehničkim pričuvama životnih osiguranja ne uključuju imovinu pod prodajom ili koja je prodana u usporednom razdoblju.

2 Prilagođena neto dobit definirana je kao neto rezultat bez utjecaja dobitaka i gubitaka povezanih s prodajom – bio je jednak neto rezultatu razdoblja, budući da na potonji nisu utjecali dobici i gubici povezani s prodajom. Korigirani neto rezultat za 9 mj. 2020. na 1.479 milijuna €, čime je neutralizirano 183 milijuna € proizašlih iz sporazuma o nagodbi za prodaju BSI-ja. Osim toga, isključujući jednokratni trošak u iznosu od 100 milijuna € (77 milijuna €, bez poreza) od osnivanja Izvanrednog međunarodnog fonda za Covid-19 i trošak od 94 milijuna € (73 milijuna €, bez poreza) koji proizlazi iz transakcije upravljanja obvezama, prilagođeni neto rezultat za 9M2020. iznosio je 1.629 milijuna eura.

Milano - Na sastanku kojim je predsjedao Gabriele Galateri di Genola, Upravni odbor Assicurazioni Generali odobrio je financijske informacije 30. rujna 2021.3

Operativni rezultat Generali Grupe iznosio je 4.425 milijuna eura (+10%), zahvaljujući pozitivnim rezultatima segmenata životnih osiguranja, upravljanje imovinom i Holdinga te ostalih poslovnih segmenata. Segment neživotnih osiguranja (P&C) dao je otporan doprinos, unatoč većem utjecaju odštetnih zahtjeva za prirodne katastrofe. Segment životnih osiguranja nastavio je pružati izvrsnu tehničku profitabilnost, s profitabilnošću novih poslova od 4,76% (4,10% 9M2020). Kombinirana kvota iznosila je 91,3% (+1,6 p.p.). Operativni rezultat segmenta upravljanja imovinom porastao je na 451 milijun eura (+32%), uglavnom potaknut rastom poslovnih prihoda, također zahvaljujući ukupnom porastu imovine pod upravljanjem. Operativni rezultat Holdinga i ostalih poslovanja nastavio je rasti zahvaljujući rezultatima Banca Generali i značajnom doprinosu privatnog kapitala.

Neoperativni rezultat Grupe iznosio je -731 milijun € (-1.360 milijuna € 9M2020). Značajno poboljšanje uglavnom je zabilježeno zahvaljujući nižim umanjenjima vrijednosti ulaganja raspoloživih za prodaju – na koje je 2020. godine posebno utjecao utjecaj pandemije na financijska tržišta – i povećanju ostvarenih dobitaka, potaknutog nekretninama, posebno 67 milijuna eura za transakciju Libeskind Towera u CityLife, u Milanu i 80 milijuna eura za transakciju Saint Gobain's Towera u Parizu. Na neoperativni rezultat za 9 mjeseci 2020. uglavnom je utjecalo umanjenje goodwilla u iznosu od 93 milijuna eura povezano s poslovanjem životnog osiguranja u Švicarskoj, trošak od 94 milijuna eura koji proizlazi iz transakcije upravljanja obvezama i jednokratni trošak od 100 milijuna eura za Izvanredni Međunarodni fond za Covid-19. Utjecaj troškova kamata na financijski dug poboljšan je kao rezultat strategije optimizacije duga.

Neto rezultat porastao je za 74% i dosegnuo 2.250 milijuna eura (1.297 milijuna eura u 9. mjesecu 2020.), zahvaljujući povećanju operativnog rezultata i gore spomenutim neoperativnim rezultatima.

Bruto zaračunata premija Generali Grupe iznosila je 54.899 milijuna eura, povećavši se za 6,4% 4 zahvaljujući rastu i u segmentu životnog i neživotnog (P&C) segmenta. Životni neto priljevi narasli su na 9,5 milijardi eura (+3%4), u potpunosti zbog trenda u poslovanju povezanih s unit-linked i zaštitnim linijama. Tehničke pričuve živontih osiguranja iznosile su 397,5 milijardi eura (+3,3% u odnosu na 31. prosinca 2020.; +4,5% isključujući učinak dekonsolidacije mirovinskog fonda u zemljama srednje i istočne Europe).

Ukupna imovina Generali Grupe pod upravljanjem porasla je na 682,1 milijardu eura, što je povećanje od 4,2% u odnosu na kraj 2020. godine. 5

Dionički kapital Grupe iznosio je 29,248 milijuna eura (-2,6% u odnosu na 31. prosinca 2020.). Promjena je nastala zbog smanjenja rezervi raspoloživih za prodaju za 1.067 milijuna eura, proizlazeći uglavnom iz ostvarenja državnih obveznica, te zbog odbitka cjelokupne dividende odobrene za ukupno 2.315 milijuna eura, od čega se 1.591 milijun eura odnosi na dividende za 2020., isplaćene 26. svibnja 2021. 6

Grupa je potvrdila svoju izvrsnu kapitalnu poziciju s omjerom solventnosti od 233% (224% FG 2020.). Povećanje od 10 p.p. uglavnom je potaknut solidnim doprinosom normaliziranog generiranja kapitala, neto dividende za razdoblje izračunate na razmjernoj osnovi u odnosu na dividendu prethodne godine, i tržišnim varijacijama, pogodovanim oporavkom kamatnih stopa, sužavanjem raspona na talijanske i druge europske državne obveznice i uspon na tržištu dionica.

_____________________________________________

3 Financijske informacije na dan 30. rujna 2021. nisu financijsko izvješće za razdoblje u skladu s načelom MRS-a 34.

4 U lipnju 2020. Generali je u Italiji dobio mandat upravljanja za dva investicijska segmenta Comete, Nacionalnog dopunskog mirovinskog fonda za zaposlenike u inženjeringu, instalaciji sustava i sličnim industrijama te za zaposlenike u industriji zlata i srebra. Isključujući učinak spomenutog mirovinskog fonda, ukupne premije bi porasle za 9,6%. U segmentu životnih osiguranja premije bi se povećale za 11,3%, a neto priljevi za 23%.

5 Financijske informacije za 9M 2021 uzele su u obzir, s upravljačkog gledišta, dosljedniji prikaz imovine treće strane pod upravljanjem. Stoga je vrijednost usporednog razdoblja preračunata, na temelju čega je izračunata relativna promjena.

6 Vidi "Značajni događaji nakon 30. rujna 2021." za isplatu druge tranše dividende za 2019. u iznosu od 0,46 €.

7 Dividenda za 2020. po dionici iznosila je 1,01 €.

#          #          #

GRUPA GENERALI

Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom od 70,7 milijardi eura u 2020. godini. S više od 72 000 zaposlenika i 65,9 milijuna klijenata širom svijeta, Grupa ima tržišni položaj u Europi i sve veću prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi. Predanost održivosti jedan je od pokretača strategije Generali Grupe, koja je nadahnuta ambicijom da svojim klijentima bude Lifetime/ životni partner i nudi inovativna i prilagođena rješenja zahvaljujući vodećoj distribucijskoj mreži. Grupa u Austriji, srednjoistočnoj Europi i Rusiji posluje u 13 zemalja kroz Regionalni ured za Austriju, srednjoistočnu Europu i Rusiju, smješten u Pragu te je među tri vodeća osiguravatelja u regiji.

Izvanredni međunarodni fond Generali Grupe

Generali Grupa osnovala je Izvanredni međunarodni fond, iznosa do 100 milijuna eura, s ciljem rješavanja izvanrednih situacija uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Fond je dostupan u zemljama u kojima Generali djeluje, s ciljem pružanja trenutne pomoći u ovoj brzorazvijajućoj krizi, a srednjoročno je namijenjen podršci naporima ekonomskog oporavka u zemljama pogođenima pandemijom.