Dopunsko zdravstveno osiguranje

Postupak prijave štete za Dopunsko zdravstveno osiguranje

Od 3. listopada 2016. Vaša iskaznica je sredstvo plaćanja participacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obuhvaćaju:

 1. participacije kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite:
  obiteljska (opća) medicina
  dentalna medicina
  ginekologija
 2. participacije za izdavanje lijeka s osnovne (A) liste po receptu

Za sve poteškoće, molimo da nam se obratite s povjerenjem na e-poštom: info.hr@generali.com ili telefonom na broj +385 1 4600 400


Sve ostale troškove i dalje snosite sami te naknadu štete ostvarujete po principu refundacije. Za sve račune veće od 100 kn i dalje postoji mogućnost da se, putem zahtjeva za refundaciju štete, zatraži direktno plaćanje prema instituciji koja je izdala račun, osim za lijekove s B liste i sva dentalna i druga pomagala koje je potrebno platiti ustanovi.

Prilikom plaćanja participacije za zdravstvenu uslugu, lijek ili pomagalo zatražite da vam pružatelj usluge izda račun na Vaše ime. Originale računa je potrebno dostaviti uz popunjen zahtjev za refundaciju. Kako bismo Vam olakšali prijavu, uz policu i iskaznicu osiguranja dostavljena Vam je koverta plaćenog odgovora.

Generali osiguranje d.d. nudi mogućnosti prijave štete na ove načine:

 • e-mailom
 • faksom
 • osobno

E-mailom šaljete detaljno popunjeni obrazac za prijavu štete na e-mail adresu stete.hr@generali.com. Slijedeći upute na stranici molimo da detaljno ispunite priloženi obrazac.

Faksom detaljno popunjeni obrazac prijave štete šaljete na telefaks broj 01/4600 600. Slijedeći upute na stranici molimo da detaljno ispunite priloženi obrazac. Vama najbliži ured naći ćete ovdje.

Osobno u vama najbližem uredu Generali osiguranja d.d. Slijedeći upute na stranici molimo da detaljno ispunite priloženi obrazac. Vama najbliži ured naći ćete ovdje.

Obrazac za prijavu - download

Pitanja

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni događaj?

Štetni događaj možete prijaviti odmah, ali preporučamo da prikupite račune u zajedničkom iznosu od minimalno 100 kn pa da refundaciju zatražite jednim zahtjevom.

Je li korištenje iskaznice kao sredstva plaćanja štetni događaj?

Korištenje iskaznice kao sredstva plaćanja se smatra štetnim događajem u kojemu je omogućeno direktno plaćanje participacije ugovornoj ustanovi.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu i obradu štete nezgode?

Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete dopunskog osiguranja i originale računa za participaciju (originali računa trebaju glasiti na ime osiguranika). Za dostavu originala računa smo Vam dostavili kovertu plaćenog odgovora.

Što ako nisam dobio račun sa svojim podacima?

Možete zatražiti da Vam se izda novi račun na kojemu će biti navedeni svi Vaši podaci.

Što kada se radi o participaciji većeg iznosa, npr. za bolničko liječenje?

U slučaju da se radi o sudjelovanju većem od 100 kn, zatražite račun s odgodom plaćanja i dostavite nam ga zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete s naznakom za izravno plaćanje ustanovi. Ovo nije moguće kad se radi o participacijama za lijekove, pomagala i druge potrošne materijale.

Kako mogu zatražiti povrat dijela premije ako nemam štetnih događaja?

Ako ste ugovorili Klauzulu o povratu dijela premije, tada ste uz Uvjete za dopunsko zdravstveno osiguranje dobili i tekst Klauzule, te obrazac Zahtjeva za povrat premije osiguranja ugovoren ovom Klauzulom. Obrazac je potrebno ispuniti i poslati ga putem priloženog plaćenog odgovora ili dostaviti u naš najbliži ured. Vama najbliži ured naći ćete ovdje.

Adresa dostave poštom je:
Generali osiguranje d.d.
Odjel obrade šteta
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb

Kada mogu zatražiti povrat dijela premije?

Povrat dijela premije možete zatražiti u roku od 30 (trideset) dana od isteka police osiguranja.

U kojem roku će mi biti isplaćen povrat dijela premije?

Ako je s Vaš zahtjev utemeljen , povrat će biti izvršen u roku od 15 (petnaest) dana od dana postavljanja zahtjeva.

Moj zahtjev za povrat dijela premije je odbijen. Zašto?

Moguće je da ste:

 • već zatražili isplatu šteta ili ste koristili iskaznicu osiguranja kao sredstvo plaćanja;
 • uz Vašu policu nije ugovorena Klauzula o povratu premije. Klauzula se ugovara bez dodatnih troškova.

Informacije i suglasnost za kolačiće (en. Cookies) – www.generali.hr, web stranica Generali osiguranja d.d., koristi vlastite tehničke kolačiće i kolačiće trećih strana (tehničke i profiliranje) kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo pregledavanja web stranice i pružila usluga u skladu s Vašim željama. Nastavkom pregleda web stranice www.generali.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.

Prihvaćam