Priopćenje za medije

Vrijeme čitanja: 3 min

Priopćenja za medije

Generali i SDA Bocconi predstavili prve rezultate istraživanja Bijele knjige u sklopu inicijative o održivosti SME EnterPRIZE

  • Generalijeva i Bocconijeva Bijela knjiga sadrži sveobuhvatan izvještaj koji pruža pregled znanstvene i praktične literature o održivosti i SME-evima diljem Europe.
  • U izvještaju je istaknuto kako u 2023. 31 % hrvatskih MSP-ova provodi ili je već provelo strategiju ili akcijski plan održivosti. 
  • Visokih 86 % hrvatskih tvrtki koje su usvojile strukturiraniji pristup održivosti bilježi pozitivne rezultate u smanjenju utjecaja na okoliš, dok je 84 % poboljšalo zadovoljstvo zaposlenika, a 76 % je povećalo zadovoljstvo kupaca. 

Zagreb, 21. rujna – Na danas održanom premijernom predstavljanju Bijele knjige, sveobuhvatnog izvještaja koji donosi nove uvide i zaključke o nastojanjima čak 1240 malih i srednjih poduzeća diljem Europe u njihovoj održivoj tranziciji, odgovoreno je na pitanja kako europski MSP-ovi pristupaju održivosti te s kojim se preprekama suočavaju na tom putu, pri čemu je poseban naglasak stavljen na prednosti usvajanja održivog pristupa. Riječ je o istraživanju koje je nastalo kao rezultat zajedničkih napora Generali Grupe i SDA Bocconi Sustainability Laba iz Milana, a zaključke su iznijeli predsjednik Uprave Generali osiguranja, Mario Carini te Manlio de Silvio, profesor i istraživač poslovne škole SDA Bocconi.

Mario Carini, predsjednik Uprave Generali osiguranja d.d., tim je povodom predstavio što održivost znači za Generali: „Posebno sam ponosan na ovo važno provedeno istraživanje i priliku da ga predstavimo hrvatskoj javnosti. Zaključci koje smo danas imali prilike čuti mogu oblikovati budućnost održivosti u segmentu MSP-ova. Održivost je temeljna komponenta Generalijevog strateškog plana 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' i ima ključan utjecaj na naše procese donošenja odluka. Naša predanost leži u naporima da nastavljamo biti odgovoran, Lifetime partner našim dionicima, kao osiguratelj, investitor, poslodavac i korporativni građanin. Izuzetno sam zadovoljan što je ovogodišnje izdanje inicijative SME EnterPRIZE u Hrvatskoj privuklo znatan interes među poduzetnicima. Na natječaju je sudjelovalo više od 140 tvrtki, što predstavlja povećanje od 40 % u odnosu na prvotno izdanje. Ovo jasno ukazuje na rastući broj poduzeća koja prepoznaju važnost održivosti i žele aktivno sudjelovati u inicijativi SME EnterPRIZE."

Manlio de Silvio, profesor i istraživač poslovne škole SDA Bocconi, poručio je: "Naša istraživanja ističu da je pristup europskih MSP-ova prema održivosti ostao čvrst, posebno ako uzmemo u obzir izazovne prethodne godine. U 2023. 31 % hrvatskih MSP-ova provodi ili je već provodilo strategiju ili akcijski plan održivosti. Međutim, kako bi se održivi prijelaz dogodio, trebamo pridobiti preostale tvrtke koje još nisu odlučile ili su oklijevale prihvatiti taj prijelaz. Kako bismo to postigli, moramo raditi na preprekama s kojima se još suočavaju ove tvrtke (npr. nedostatak održivog financiranja, nedostatak jasnog zakonodavnog okvira, nedostatak javnih poticaja, nedostatak ekonomskih i financijskih resursa) te objasniti koristi koje ostvaruju MSP-ovi koji prihvate održivost kao jedno od svojih temeljnih načela. Primjerice, 86 % hrvatskih tvrtki koje su usvojile strukturiraniji pristup održivosti izvještava o pozitivnim rezultatima u pogledu utjecaja na okoliš, 84 % je poboljšalo zadovoljstvo zaposlenika, 76 % je povećalo zadovoljstvo kupaca i steklo konkurentske prednosti (utjecaj na prihode), a 68 % je povećalo svoju učinkovitost (utjecaj na troškove). Kako bismo pridobili nesigurne i oklijevajuće MSP-ove, moramo objasniti poslovni slučaj za održivost i uvjeriti ih da održivost nije samo trošak, već investicija s pozitivnim povratom."

Ove jeseni Generali i SDA Bocconi izdat će Bijelu knjigu na kojoj se temelji ovo istraživanje u cijelosti. Više informacija i uvida u inicijativu dostupno je na: https://www.sme-enterprize.com/, a u nastavku donosimo preliminarne rezultate.

Preliminarni rezultati Bijele knjige 2023. 

U Hrvatskoj, u 2023. godini, 31 % malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) nalazi se u procesu provođenja ili su već provela strategiju ili akcijski plan održivosti, što predstavlja blagi pad od 1 % u usporedbi s 2020. Unatoč tome, još uvijek bilježimo 44 % onih koji zaostaju u implementaciji (eng. Laggards - nisu usvojili ESG strategiju/akcijski plan i nisu planirali implementaciju) i 12 % neodlučnih (eng. Undecided, moguća buduća implementacija ESG strategije/akcijskog plana) MSP-ova. Hrvatski MSP-ovi često ističu visoke troškove energije i odgovornost vlasnika kao ključne prepreke, dok regulatorni zahtjevi i težnja organizacijskim i tržišnim prednostima dijele treće mjesto. Hrvatski MSP-ovi percipiraju prepreke održivom prijelazu s većim intenzitetom u usporedbi s njihovim europskim kolegama. Glavne prepreke uključuju nedostatak održivih financija, nedostatak jasnog zakonodavnog okvira, nedostatak javnih poticaja te nedostatak ekonomskih i financijskih resursa.

Benefiti koje hrvatski MSP-ovi percipiraju zbog usvajanja strukturiranijih pristupa održivosti slični su onima njihovih europskih kolega, iako su zabilježene male razlike u intenzitetu. Europski MSP-ovi snažno pozivaju na podršku u svojoj tranziciji putem različitih institucionalnih i tržišnih inicijativa. Hrvatski MSP-ovi pokazuju sličan osjećaj hitnosti kao i njihovi europski kolege, iako su zabilježene manje razlike u intenzitetu.

Iako se osjećaju više pogođenima posljednjim globalnim krizama od drugih europskih MSP-ova, hrvatske tvrtke prioritetno traže nacionalne ili međunarodne subvencije za financiranje zelene tranzicije, porezne olakšice za promociju održivih proizvoda ili usluga, povoljnije uvjete kreditiranja te obrazovanje, izgradnju kapaciteta i prijenos kompetencija.

Usvajanje ESG pristupa u redovno poslovanje

Na europskoj razini, od 2020. je zabilježen porast broja malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) koja su usvojila ESG pristup, a istovremeno se i broj MSP-ova koji ne pokazuju interes za bilo kakvu ESG strategiju udvostručio. Unatoč tome, usvajanje ESG pristupa ostaje stabilno, čak i tijekom izazovnog razdoblja 2022.-2023. Prepreke za usvajanje ESG pristupa i dalje su visoke i povećale su se od prošle godine. Postotak europskih MSP-ova koji percipiraju značajne prepreke koje ometaju njihov održivi prijelaz povećao se u različitim domenama, uključujući nedostatak institucionalne podrške, nedostatak jasnog zakonodavnog okvira te nedostatak ekonomskih resursa. Bijela knjiga potvrđuje da MSP-ovi koji su usvojili ESG pristup ostvaruju koristi u svim domenama, što pokazuje povećanje u odnosu na već pozitivne rezultate istraživanja iz prošle godine. MSP-ovi u sektorima industrije i građevine formalizirani ESG pristup prihvatili su u većoj mjeri nego oni u sektorima usluga i trgovine.


O SME EnterPRIZE inicijativi

Generali Grupa pokrenula je stratešku inicijativu SME EnterPRIZE s ciljem promicanja kulture održivosti među europskim malim i srednjim poduzećima. Inicijativa SME EnterPRIZE dio je nastojanja da Generali postane cjeloživotni partner malim i srednjim poduzećima diljem Europe. Ona je sastavni dio strateškog plana Generali Grupe pod nazivom "Lifetime Partner 24: Driving Growth". Kroz plan se promiče inkluzivnija i zelenija ekonomija u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom Next Generation EU. 

Generali je drugu godinu zaredom organizirao natječaj SME EnterPRIZE u Hrvatskoj, ove godine u partnerstvu s Privrednom bankom Zagreb i Udrugom Glas Poduzetnika, i to s nagradnim fondom od gotovo 19 tisuća eura. Pobjednik ovogodišnjeg natječaja za održivost SME EnterPRIZE u Hrvatskoj je Socijalna zadruga Humana Nova, eko društveno poduzeće iz Čakovca, koje u svoje radne procese uključuje osobe s invaliditetom i društveno isključene skupine te traži inovativna i održiva rješenja za njihovo zapošljavanje. Ostali laureati u kategoriji Zajednica su Hedona d.o.o. iz Križevaca, osnovana s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom u proizvodnji ručno rađenih čokolada i pralina, dok je u kategoriji Okoliš prvo mjesto osvojila tvrtka Magic Forest d.o.o. iz Grubišnog Polja zbog Projekta O2, usmjerenog na zaštitu šuma kroz društveno potaknutu sadnju stabala na degradiranim područjima. Drugo mjesto u kategoriji Okoliš zauzela je tvrtka Sobočan d.o.o. iz Murskog Središća, jedna od rijetkih proizvodnih kompanija u Hrvatskoj koja gotovo 70 posto svojih potreba za energijom u proizvodnji zadovoljava iz sunčeve energije i aktivno provodi kampanju sadnje drveća. Svi nagrađeni sudjelovat će na međunarodnom događaju Generali SME EnterPRIZE, koji će se održati 28. studenoga u Bruxellesu.

O Bijeloj knjizi:

Bijela knjiga je sveobuhvatan izvještaj koji pruža pregled znanstvene i praktične literature o održivosti i SME-evima diljem Europe. Sadrži ključne spoznaje dobivene iz istraživanja provedenog na uzorku od 1240 ispitanika. Ima za cilj razumjeti njihov strateški pristup integraciji održivosti, kao i prepreke s kojima se susreću u poslovanju te percepciju koristi. U suradnji s Generali Grupom, Bijelu knjigu su pripremili istraživači SDA Bocconi Sustainability Laba koji su intervjuirali više tisuća malih i srednjih poduzeća kako bi istražili njihov pristup održivosti.

O GENERALIJU

Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od najvećih svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom većim od 81,5 milijardi eura u 2022. godini. S više od 75 000 zaposlenika i 67 milijuna klijenata širom svijeta, Grupa ima liderski tržišni položaj u Europi i sve veću prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi.  U središtu strategije društva Generali njegova je predanost biti životni partner svojim klijentima, što postiže svojim inovativnim i personaliziranim rješenjima, vrhunskim korisničkim iskustvom i sposobnostima digitalizirane globalne distribucije. Grupa je u potpunosti ugradila održivost u sve strateške izbore, s ciljem stvaranja vrijednosti za sve dionike, istovremeno izgrađujući pravednije i otpornije društvo. MSCI, vodeće međunarodno društvo za ESG ocjene, povećalo je ocjenu za Generali s AA na AAA, što je najviša moguća ocjena. Procjena MSCI-ja pokazala je da Generali usvaja najbolje prakse u industriji za ublažavanje klimatskih rizika u osiguranju. Generali je također uvršten u Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) i Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Fokusirajući se na mala i srednja poduzeća kao temelj europskog gospodarstva i jedan od glavnih pokretača održive tranzicije, Generali je pokrenuo SME EnterPRIZE. Ova strateška inicijativa promiče zelenije i više uključivo gospodarstvo u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom Next Generation EU, kao i kulturu održivosti među europskim malim i srednjim poduzećima. Generali je aktivan i u zajednicama kroz fondaciju The Human Safety Net, osnovanu prije pet godina, s idejom da zajednice u kojima „ljudi koji pomažu ljudima“ mogu dovesti do održivih promjena. U Hrvatskoj, THSN surađuje s Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno” radi podrške roditeljima i djeci izloženima zahtjevnijim životnim okolnostima, koje otežavaju razvoj njihove djece, obuhvaćajući dosad više od 14.000 roditelja i djece, uz daljnju provedbu novih programa podrške. Kao dom The Human Safety Neta-a, zgrada Procuratie Vecchie koja gleda na venecijanski Markov trg, osvojila je jednu od najvažnijih nagrada u svijetu dizajna - nagradu Red Dot Design za najbolji dizajn interijera u 2022.

ŠKOLA MENADŽMENTA SDA BOCCONI

Već pedeset godina škola je posvećena poticanju obrazovnih iskustava strašću za znanjem, kreativnošću i znanstvenom zajednicom te kulturnom i međunarodnom raznolikošću. Podržavaju kontinuirani rast, poboljšanje i transformaciju ljudi, tvrtki i institucija, a bit će uz vas u najtežim izazovima. Tijekom godina rasli su s klijentima i studentima. Naučili su mijenjati i transformirati ono što nude. Prešli su put od nacionalnih do globalnih lidera prema prestižnim, međunarodnim ljestvicama. Povećali su svoju predanost i programe koje nude kako bi osigurali da uvijek imaju odgovor na potrebe novih vještina. Transformirali su istraživanja u relevantno i primijenjeno znanje i prihvatili izazov digitalne transformacije. Dizajnirali su i stvorili kampus za budućnost, jedan od najinovativnijih na svijetu. SDA Bocconi je međunarodna škola sa sjedištem u Milanu i Rimu i pan-azijskim središtem u Mumbaiju, Indija. Njihove učionice odražavaju globalizaciju modernog društva i raznolikost mišljenja koja njeguju napredak i inovacije. Njihova snaga leži u sposobnosti da se razvijaju, zahvaljujući inovativnoj energiji koja se nalazi na svim razinama zajednice. Žele imati vodeću ulogu na globalnom tržištu visokog obrazovanja uz mala, srednja i velika poduzeća i institucije. Ponosni su na svoj identitet i talijansku kreativnu genijalnost koju predstavljaju, ali uvijek će biti otvoreni prema svijetu.