Priopćenje za medije

Vrijeme čitanja: 10 min

Priopćenja za medije

Generali potvrđuje izvrsnu profitabilnost uz rast premija i operativnog rezultata

  • Bruto zaračunate premije porasle su na 22,3 milijarde eura (+6,1%), s povećanjem u segmentima neživotnih (P&C) (+6,4%) i životnih (+6%) osiguranja. Neto prihodi životnih osiguranja u potpunosti usmjereni na unit-linked i zaštitne linije proizvoda, narasli su na 3,9 milijardi eura (+19,3%)
  • Operativni rezultat porastao je na 1,6 milijardi eura (+1,1%), zahvaljujući pozitivnom poslovanju u segmentima životnih osiguranja, upravljanja imovinom, Holdinga i dr. Kombinirana kvota iznosila je 90,4% (+2,4 p.p.), a marža novih poslova bila je izvrsna s 4,94% (+0,53 p.p.)
  • Neto rezultat dosegao je 727 milijuna eura (802 milijuna eura u prvom tromjesečju 2021.), na što su utjecala umanjenja vrijednosti ulaganja u Rusiji u iznosu od 136 milijuna eura. Ne računajući ovaj utjecaj, neto rezultat bio bi 863 milijuna eura
  • Omjer solventnosti ostao je iznimno solidan na 237% (227% u fiskalnoj 2021.)

Financijski direktor Generali Grupe Cristiano Borean izjavio je: "Rezultati za prvo tromjesečje potvrđuju izvrstan učinak Generalija, unatoč kontekstu koji karakterizira neizvjesnost zbog rata u Ukrajini. Poslovni razvoj u najprofitabilnijim segmentima pokazuje sposobnost Grupe da dosljedno stvara vrijednost, uz održavanje čvrste i vodeće pozicije u industriji. U prva tri mjeseca ove godine Grupa je pokrenula i novi strateški plan 'Lifetime partner 24: Poticanje rasta', fokusiran na snažan rast zarade po dionici, povećanje generiranja gotovine i veće dividende.

Grupa će nastaviti biti solidarna i ostati bliska ljudima pogođenim ratom u Ukrajini, pomažući im zahvaljujući hitnoj donaciji od 3 milijuna eura i globalnoj kampanji prikupljanja donacija koju provode zaposlenici kroz The Human Safety Net fondaciju, kako bi poduprli UNICEF u njegovim naporima da podrži one koji pate zbog ovog rata.”

_____________________________________________

1Promjene u premijama, Life neto priljevima i PVNBP (sadašnja vrijednost novih poslovnih premija) prikazane su u ekvivalentnim uvjetima (po stalnim tečajevima i opsegu konsolidacije); kao rezultat toga, doprinos skupine Cattolica neutraliziran je u izračunu za promjene pod jednakim uvjetima. Promjene u rezultatima poslovanja, vlastitim ulaganjima i tehničkim pričuvama životnih osiguranja ne uključuju imovinu koja je prodana u usporednom razdoblju; kao rezultat toga, razmatrao se doprinos skupine Cattolica u postotnim promjenama.

Milano - Na sastanku kojim je predsjedao Andrea Sironi, Upravni odbor Assicurazioni Generalija odobrio je financijske informacije 31. ožujka 2022.2

Bruto zaračunata premija Grupe porasla je za 6,1% na 22.322 milijuna eura zahvaljujući rastu i u segmentima životnih i neživotnih (P&C) osiguranja. Neto prihodi životnih osiguranja porasli su na 3,9 milijardi eura (+19,3%) i potvrdili pozitivan trend u poslovima vezanim uz unit-linked i zaštitne linije proizvoda. Tehničke pričuve životnih osiguranja iznosile su 423,4 milijarde eura, u osnovi stabilne (-0,3%) u usporedbi s fiskalnom 2021. godinom, što odražava učinak financijskih tržišta na komponenti koja je povezana s unit- linked linijama, unatoč povećanju neto prihoda.

Operativni rezultat Generali Grupe dosegao je 1.626 milijuna eura (+1,1%).

Segment životnih osiguranja pokazao je povećanje operativnog rezultata za 7,2% i potvrdio izvrsnu tehničku profitabilnost, s maržom novih poslova od 4,94% (4,44% u prvom tromjesečju 2021.).

Poslovni rezultat segmenta neživotnih (P&C) osiguranja bio je pozitivan (+1,2%), također zahvaljujući doprinosu Cattolica grupe. Kombinirana kvota iznosila je 90,4% (+2,4 p.p.), uglavnom odražavajući veći omjer gubitaka. Operativni rezultat segmenta upravljanja imovinom pao je na 260 milijuna eura (-14,5%), isključivo zbog smanjenja naknada za uspješnost u Banca Generali grupi u odnosu na značajan rezultat u prva tri mjeseca 2021., također prateći učinak financijskih tržišta. Operativni rezultat segmenta Holdinga i ostalih poslovanja je poboljšan, ponajviše zahvaljujući rezultatima upravljanja imovinom.

Neoperativni rezultat Grupe iznosio je -375 milijuna eura (-275 milijuna eura u prvom tromjesečju 2021.) zbog umanjenja vrijednosti ulaganja u Rusiji raspoloživih za prodaju.

Neto rezultat iznosio je 727 milijuna eura. Smanjenje od 9,3% odražava prethodno spomenuta umanjenja vrijednosti, uključujući utjecaj od 96 milijuna eura koji se odnosi na instrumente sa stalnim prihodom u Rusiji koje izravno drži Grupa i 40 milijuna eura za udio u Ingosstrakhu. Bez ovog utjecaja, neto rezultat bi dosegao 863 milijuna eura.

Ukupna imovina Grupe pod upravljanjem iznosila je 680,5 milijardi eura, što je pad od 4,1% u odnosu na fiskalnu godinu 2021., uglavnom zbog učinka financijskih tržišta.

Što se tiče izloženosti Generali Grupe u Rusiji, nakon umanjenja vrijednosti u tromjesečju, udio u Ingosstrakhu i instrumenti sa stalnim prihodom koje izravno drži Grupa iznosili su 176 milijuna € (384 milijuna eura u fiskalnoj 2021. godini) odnosno 40 milijuna € (188 milijuna eura u fiskalnoj 2021. godini). Grupa je također imala zanemariva neizravna ulaganja u Rusiji i Ukrajini te ulaganja povezana s unit-linkedom, koja su iznosila 43 milijuna eura (111 milijuna eura u fiskalnoj 2021. godini), odnosno 34 milijuna eura (117 milijuna eura u fiskalnoj 2021. godini).

Dionički kapital Grupe iznosio je 25.639 milijuna eura (-12,5% u odnosu na fiskalnu 2021. godinu). Promjena je nastala zbog smanjenja rezervi raspoloživih za prodaju od -4,797 milijuna eura, što proizlazi uglavnom iz učinka instrumenata sa stalnim prihodom.

Grupa je potvrdila svoju izvrsnu kapitalnu poziciju, s omjerom solventnosti od 237% (227% u fiskalnoj 2021. godini). Povećanje od 10 p.p. uglavnom odražava pozitivne tržišne varijacije u tromjesečju (potaknute porastom kamatnih stopa i sužavanjem raspona na državne obveznice, samo djelomično nadoknađeno padom tržišta dionica, povećanjem volatilnosti i inflacije) koje, zajedno s dobrim doprinosom normaliziranog  generiranja kapitala, više nego nadoknađuje negativne učinke koji proizlaze iz transakcija spajanja i akvizicija, utvrđivanja dividende za razdoblje i očekivanih regulatornih promjena u tromjesečju (povezano s promjenama EIOPA-e u definiciji referentnih stopa bez rizika).

_____________________________________________

2 Financijske informacije na dan 31. ožujka 2022. nisu financijsko izvješće za razdoblje u skladu s načelom MRS-a 34.

3 Prema MRS-u 39, svaka promjena fer vrijednosti u sljedećem tromjesečju bit će obračunata u računu dobiti i gubitka.

#          #          #

GRUPA GENERALI

Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom od 75,8 milijardi eura u 2021. godini. S više od 75 000 zaposlenika i 67 milijuna klijenata širom svijeta, Grupa ima liderski položaj u Europi i sve veću prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi. Predanost održivosti jedan je od pokretača strategije Generali Grupe, koja je nadahnuta ambicijom da svojim klijentima bude Lifetime/ životni partner i nudi inovativna i prilagođena rješenja.