Priopćenje za javnost

Vrijeme čitanja: 2 min

Priopćenja za medije

Generali potvrđuje izvrsnu profitabilnost Grupe, uz snažan rast premija, operativnih i neto rezultata. Izuzetno solidna kapitalna pozicija

  • Operativni rezultat porastao je na 3 milijarde eura (+10,4%), zahvaljujući pozitivnim rezultatima životnog osiguranja, upravljanja imovinom, Holdinga i ostalih poslovnih segmenata. Potvrđen je i izvrstan doprinos iz segmenta neživotnih osiguranja (P&C).
  • Ukupno zaračunate bruto premije porasle su na 38 milijardi eura (+5,5%), što je porast i u segmentu životnih (+5,8%) i u segmentu neživotnih (P&C) osiguranja (+4,9%). Snažni neto priljevi životnih osiguranja iznose 6,3 milijarde eura (-8,6%)2. Profitabilnost novih poslova bila je izvrsna iznosivši 4,67% i među najboljima je u sektoru (3,94% 1H20). Kombinirana kvota je izrazito stabilna i iznosi 89,7% (+0,2 p.p.)
  • Snažan rast neto rezultata popeo se na 1.540 milijuna eura (774 milijuna eura 1H20)3
  • Omjer solventnosti bio je izuzetno solidan na 231% (224% FY2020)
  • Grupa je u potpunosti na dobrom putu da ispuni sve svoje godišnje ciljeve i uspješno dovrši strateški plan "Generali 2021."

Izvršni direktor Generali Grupe Philippe Donnet izjavio je: "Izvrsni rezultati potvrđuju da smo u potpunosti na putu da uspješno ostvarimo ambiciozne ciljeve trenutačnog plana Generali 2021, čak i u ovom vrlo zahtjevnom okruženju. Značajan rast ostvaren u prvih šest mjeseci ove godine jača poziciju Generalija kao europskog predvodnika zahvaljujući našoj operativnoj izvrsnosti, ubrzanju naših digitalnih inovacija i kvaliteti naše distribucijske mreže. Nastavit ćemo napredovati s još jačim fokusom na našu ambiciju postati cjeloživotni partner našim klijentima, koristeći entuzijazam, strast i energiju naših 72.000 kolega i 165.000 agenata širom svijeta. Radujemo se predstavljanju novog plana na Danu investitora 15. prosinca."

_____________________________________________

  1. Promjene u premijama, priljevu neto životnog osiguranja i premijama novih poslova prikazane su u ekvivalentnim uvjetima (po stalnim tečajevima i opsegu konsolidacije). Operativni rezultat, vlastita ulaganja i tehničke pričuve živtnih osiguranja ne uključuju imovinu koja je prodana u istom razdoblju usporedbe.

  1. Generali je u lipnju 2020. dobio mandat u Italiji za upravljanje dvama investicijskim segmentima Comete, Nacionalnog dopunskog mirovinskog fonda za radnike u inženjerskoj industriji, ugradnje industrijskih postrojenja i sličnih sektora te za zaposlenike u sektoru zlata i srebra. Isključujući učinak ovog mirovinskog fonda, neto priljevi životnog osiguranja povećali bi se za 16,6%.

  1. Prilagođena neto dobit definirana je kao neto rezultat bez utjecaja dobitaka i gubitaka povezanih s prodajom – jednak je neto rezultatu razdoblja, na koji nisu utjecali dobici i gubici povezani s prodajom. Prilagođeni neto rezultat 1H20 iznosio je 957 milijuna eura, što je neutraliziralo 183 milijuna eura koji su rezultat sporazuma o nagodbi za prodaju BSI-ja. Osim toga, isključujući jednokratni trošak Izvanrednog međunarodnog fonda za Covid-19, prilagođena neto dobit 1H20 iznosila je 1,032 milijuna eura.

#          #          #

Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od globalnih osigurateljnih lidera i upravitelja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom od 70,7 milijardi eura u 2020. godini. Više od 72 000 zaposlenika skrbi o 65,9 milijuna klijenata širom svijeta te Grupa ima vodeću poziciju u Europi, bilježeći sve veću prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi. Ambicija Generalija jest biti Lifetime/ cjeloživotni partner svojim klijentima, u svim fazama njihova života, kroz ponudu inovativnih i personaliziranih rješenja, uz podršku snažne distribucijske mreže.

Grupa u Austriji, srednjoistočnoj Europi i Rusiji posluje u 13 zemalja kroz Regionalni ured za Austriju, srednjoistočnu Europu i Rusiju, smješten u Pragu te je među tri vodeća osiguravatelja u regiji.

Izvanredni međunarodni fond Generali Grupe

Generali Grupa osnovala je Izvanredni međunarodni fond, iznosa do 100 milijuna eura, s ciljem rješavanja izvanrednih situacija uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Fond je dostupan u zemljama u kojima Generali djeluje, s ciljem pružanja trenutne pomoći u ovoj brzorazvijajućoj krizi, a srednjoročno je namijenjen podršci naporima ekonomskog oporavka u zemljama pogođenima pandemijom. 

U sklopu donatorske inicijative Generali je u Hrvatskoj donirao  150.000,00 EUR,  protuvrijednost u HRK, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji će sredstva iskoristiti za sanaciju objekata u Rockefellerovoj ulici u Zagrebu oštećenih uslijed potresa u ožujku 2020., kao i za podržavanje daljnjih napora u osiguravanju svih potrebnih resursa zdravstvenom sustavu pri lokalnom upravljanju i savladavanju pandemije COVID-19.