Priopćenje za medije

Vrijeme čitanja: 6 min

Priopćenja za medije

Generali postiže rekordne rezultate. Snažan rast premije, operativnog i neto rezultata te izuzetno solidna kapitalna pozicija. Uspješno zaključen strateški plan „Generali 2021“

 

  • Dosad najbolji operativni rezultat popeo se na 5,9 milijardi eura (+12,4%), zahvaljujući pozitivnom rastu u svim poslovnim segmentima
  • Ukupne zaračunate bruto premije dosegle su 75,8 milijardi eura (+6,4%), zabilježen porast u segmentima životnih (+6,0%) i neživotnih (P&C) (+7,0%) osiguranja. Neto prihodi životnih osiguranja narasli su na 12,7 milijardi eura (+4,4%) u potpunosti fokusirani na unit-linked i zaštitne linije proizoda. Marža novih poslova bila je izvrsna s 4,52% (+0,57 p.p.), dok je kombinirana kvota bila najbolja i najmanje volatilna među konkurentima s 90,8% (+1,7 p.p.)
  • Neto rezultat je pokazao snažan rast na 2.847 milijuna eura (+63,3%). Prilagođeni neto rezultat iznosio je 2.795 milijuna eura
  • Izuzetno solidna kapitalna pozicija potvrđena omjerom solventnosti od 227%, zahvaljujući generiranju kapitala od 3,8 milijardi eura
  • Predložena dividenda po dionici od 1,07 € eura
  • Strateški plan „Lifetime Partner 24: Poticanje rasta“ u provedbi s fokusom na održivi rast, povećanu profitabilnost i kontinuiranu isporuku najboljeg povrata na ulaganje u klasi

 

Izvršni direktor Generali Grupe Philippe Donnet komentirao je: „Izvrsni rezultati koje danas predstavljamo označavaju uspješan završetak strateškog plana „Generali 2021'“ pokazujući još jednom da ispunjavamo svoja obećanja. Tijekom posljednja dva strateška ciklusa, učvrstili smo svoje vodstvo u Europi i postali Lifetime partner za 67 milijuna klijenata širom svijeta zahvaljujući talentu i vještinama naših zaposlenika i agenata. Generali je sada najbolji u klasi u smislu svoje kapitalne pozicije, profitabilnosti i rasta, ojačao je svoju prisutnost na tržištima s velikim potencijalom i povećao poslovanje upravljanja imovinom. Sada učinkovito provodimo našu novu strategiju „Lifetime Partner 24: poticanje rasta“, usmjerenu na održivi rast, poboljšani profil profitabilnosti i stvaranje vrijednosti za sve dionike. Rigorozan i discipliniran pristup raspodjele kapitala, održivost koja je u potpunosti ugrađena u poslovanje i povećano ulaganje u tehnologiju i digitalnu transformaciju bit će ključni pokretači uspjeha našeg novog plana. Konačno, nemoguće je ne spomenuti krizu u Ukrajini. Kao i u slučaju pandemije Covid-19, Generali i njegovi zaposlenici poduzeli su hitne mjere za pomoć izbjeglicama. Naša Grupa ima povijesne veze sa srednjoistočnom Europom i nastavit će podržavati zajednice pogođene ratom.”


Milano – Na sastanku kojim je predsjedao Gabriele Galateri di Genola, Upravni odbor Assicurazioni Generali odobrio je konsolidirane financijske izvještaje i nacrt financijskih izvještaja matičnog društva za 2021. godinu.

Operativni rezultat Grupe treću godinu zaredom bio je njezin najbolji učinak ikad, dosegavši 5.852 milijuna eura (5.208 milijuna eura za 2020. godinu) zahvaljujući pozitivnom rastu u svim segmentima.

Segmenti životnih i neživotnih (P&C) osiguranja potvrdili su izvrsnu tehničku profitabilnost s maržom novih poslova od 4,52% (+0,57 p.p.), a kombinirani omjer bio je najbolji i najmanje volatilan među konkurentima s 90,8% (+1,7 p.p.).

Operativni rezultat segmenta upravljanja imovinom porastao je na 672 milijuna eura (546 milijuna eura za 2020.). Taj je rast uglavnom potaknut poslovnim prihodima, posebice zahvaljujući ukupnom povećanju imovine pod upravljanjem i kontinuiranom širenju strategije realne imovine.

Neoperativni rezultat Grupe bio je -1.306 milijuna eura (-1.848 milijuna eura 2020.). Umanjenje vrijednosti ulaganja raspoloživih za prodaju smanjeno je – uglavnom u komponenti kapitala – koja su iznosila -251 milijun eura (-530 milijuna eura 2020.). Neto ostvareni dobici dosegnuli su 368 milijuna eura (32 milijuna eura 2020.), potaknuti nekretninskim transakcijama. Na neoperativni rezultat utjecali su i ukupni pozitivni doprinosi stjecanja kontrole nad Cattolica Grupom za 198 milijuna eura te izvanredni troškovi od 212 milijuna eura vezani uz njezinu integraciju. Treba napomenuti da su u 2020. godini posebno neoperativni troškovi uključivali uspostavu Izvanrednog međunarodnog fonda koji je pokrenula Grupa za rješavanje izvanredne situacije Covid-19 u svrhu potpore nacionalnom zdravstvenom sustavu i gospodarskom oporavku, daljnje lokalne inicijative u glavne zemlje poslovanja i, u Francuskoj, izvanredni obvezni doprinos nacionalnom zdravstvenom sustavu koji se traži od sektora osiguranja.

Neto rezultat je značajno porastao i dosegao 2.847 milijuna eura (1.744 milijuna eura u 2020.) posebno zahvaljujući pozitivnom poboljšanju operativnih i neoperativnih rezultata. Prilagođeni neto rezultat - isključujući 52 milijuna eura koji se odnose na stjecanje kontrole nad Cattolica grupom i izvanredne troškove povezane s njenom integracijom - porastao je na 2.795 milijuna eura (+45,1%, 1.926 milijuna eura u 2020. godini, čime je neutralizirano 183 milijuna eura iz nagodbe ugovor o prodaji BSI).

Bruto zaračunate premije Grupe iznosile su 75.825 milijuna eura (+6,4%) uz pozitivan doprinos oba segmenta: životnih (+6,0%) i neživotnih (P&C) (+7,0%) osiguranja. Neto priljevi životnih osiguranja porasli su za 4,4% i dosegli 12,7 milijardi eura, u potpunosti usmjereni na unit-linked i zaštitne linije proizvoda. Tehničke pričuve životnih osiguranja povećane su na 424 milijarde eura (+10,3%).

Grupa je imala ukupnu imovinu pod upravljanjem od 710 milijardi eura (+8,4%).

Dionički kapital Grupe iznosio je 29.308 milijuna eura (-2,4%). Promjena je uglavnom posljedica rezultata razdoblja koje se može pripisati Grupi, što je više nego nadoknadilo raspodjelu dividende i promjenu ostalih dobiti ili gubitaka priznatih u dioničkom kapitalu (promjena rezervi raspoloživih za prodaju).

RoE iznosio je 12,1% (+4,4 p.p.).

Grupa je potvrdila izvrsnu kapitalnu poziciju, s omjerom solventnosti od 227%. Povećanje u usporedbi s 2020. godinom (224%) potaknuto je vrlo pozitivnim doprinosom normaliziranog generiranja kapitala i pozitivnim razvojem na financijskim tržištima koji su više nego nadoknadili negativan utjecaj koji proizlazi iz regulatornih promjena, transakcija spajanja i preuzimanja te rezerviranja za dividende za to razdoblje.

Normalizirano generiranje kapitala potvrđeno je na solidnoj razini od 3,8 milijardi eura (4,0 milijardi eura u 2020.

Neto novčani tokovi Holdinga iznosili su 2,6 milijardi eura. Smanjenje u odnosu na 2021. u potpunosti je posljedica inicijativa upravljanja kapitalom u 2020., kao i jednokratnih fiskalnih elemenata iz prethodne godine.

Također, zahvaljujući ovim rezultatima, Grupa je uspješno zaključila strateški plan „Generali 2021” u tržišnom okruženju koje je obilježeno Covidom-19.

To uključuje financijske ciljeve:
• Rastuća zarada po dionici: 7,6% (Cilj: 6%-8% EPS CAGR raspon 2018.-20217.);
• Rastuća dividenda: 4,52 milijarde eura (cilj: kumulativna isplata dividende 4,5-5,0 milijardi eura);
• Veći prinos za dioničare: povrat na kapital iznosio je 12,4% odnosno 12,1% u 2019. i 2021. godini. Isključujući RoE za 2020. na koji je utjecao Covid-19 i jednokratni slučajevi, prosječni RoE bio je iznad cilja od > 11,5%.

Osim toga, na Danu investitora 2021. najavljen je otkup dionica u iznosu od 500 milijuna eura - prvi u 15 godina - koji će biti predložen na sljedećoj godišnjoj skupštini.

Po pitanju ciljeva u vezi okoliša, društva i upravljanja:
• 6,0 milijardi eura novih zelenih i održivih ulaganja, ostvarenih godinu dana unaprijed (cilj: 4,5 milijardi eura);
• Prekoračenje cilja od +7%-9% bruto zaračunate premije od društveno i ekološki usmjerenih proizvoda, koja je iznosila 19,9 milijardi eura za 2021. godinu;
• # 1 u Relationship Net Promoter Score-u među europskim konkurentima s međunarodnom prisutnošću, (porast +14,2);
• Prekvalifikacija zaposlenika: 68% zaposlenika prekvalificirano (cilj: 50%);
• Ocjena angažiranosti zaposlenika na 83% (+1 bod u odnosu na 2019. i + 1 bod u odnosu na tržišnu referentnu vrijednost).

 

   #          #          #

GENERALI GRUPA

Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom od 70,7 milijardi eura u 2020. godini. S više od 72 000 zaposlenika i 67 milijuna klijenata širom svijeta, Grupa ima liderski tržišni položaj u Europi i sve veću prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi. Predanost održivosti jedan je od pokretača strategije Generali Grupe, koja je nadahnuta ambicijom da svojim klijentima bude Lifetime/ životni partner i nudi inovativna, prilagođena rješenja zahvaljujući vodećoj distribucijskoj mreži.

Izvanredni međunarodni fond Generali Grupe

Generali Grupa osnovala je Izvanredni međunarodni fond, iznosa do 100 milijuna eura, s ciljem rješavanja izvanrednih situacija uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Fond je dostupan u zemljama u kojima Generali djeluje, s ciljem pružanja trenutne pomoći u ovoj brzorazvijajućoj krizi, a srednjoročno je namijenjen podršci naporima ekonomskog oporavka u zemljama pogođenima pandemijom.