Priopćenje za medije

Vrijeme čitanja: 5 min

Priopćenja za medije

Generali izvješćuje o nastavku rasta operativnog rezultata. Neto rezultat stabilan, isključujući ruska umanjenja vrijednosti. Kapitalna pozicija ostala je izuzetno solidna

  • Bruto zaračunate premije porasle su na 41,9 milijarde eura (+2,4%), potaknute snažnim rastom u neživotnim osiguranjima (P&C, +8,5%), predvođene linijom nemotornih osiguranja. Premije životnih osiguranja bile su stabilne (-0,5%). Neto prihodi životnih osiguranja bili su otporni dosegavši 6,2 milijarde eura, podržani rastom zaštitnih linija proizvoda i linija povezanih s unit-linked osiguranjima, nadoknađujući smanjenje štedne linije, u skladu s repozicioniranjem poslovnog portfelja životnih osiguranja

  • Operativni rezultat nastavio je rasti do 3,1 milijarde eura (+4,8%), zahvaljujući pozitivnim rezultatima životnih i neživotnih (P&C) osiguranja, Holdinga i ostalih poslovnih segmenata. Kombinirana kvota bila je 92,5% (+2,8 p.p.). Izvrsna marža novih poslova dosegla je 5,23% (+0,59 p.p.)

  • Neto rezultat iznosio je 1.402 milijuna eura (1.540 milijuna eura u prvoj polovici 2021.). Isključujući umanjenja ulaganja u Rusiji, neto rezultat bio bi 1.541 milijun eura

  • Izuzetno solidna kapitalna pozicija s omjerom solventnosti od 233% (227% FG 2021.), nakon što se uzme u obzir otkup dionica u iznosu od 500 milijuna eura

Glavni izvršni direktor Grupe Generali, Philippe Donnet, rekao je: „Solidno ostvarenje Generalija pokazuje da je naš fokus na provedbu strateškog plana „Lifetime Partner 24: Poticanje rasta“ pravi način za postizanje održivog rasta i povećanje operativne profitabilnosti. Uspjeli smo postići ove rezultate u sve neizvjesnijem geopolitičkom i makroekonomskom kontekstu, dok su naši klijenti i njihove potrebe uvijek bili naš glavni prioritet. U mjesecima koji dolaze nastavit ćemo biti potpuno predani izvršenju našeg trogodišnjeg plana dok jačamo vodstvo naše Grupe kao globalnog osiguravatelja i upravitelja imovinom.”

Milano - Na sastanku kojim je predsjedao Andrea Sironi, upravni odbor Assicurazioni Generali odobrio je konsolidirano polugodišnje financijsko izvješće Generali grupe za 2022. godinu.

Bruto zaračunate premije porasle su na 41.880 milijuna eura (+2,4%), zahvaljujući rastu segmenta neživotnih (P&C) osiguranja.

Neto prihodi životnih osiguranja bili su otporni na 6.240 milijuna eura. Do smanjenja (-7,9%) je došlo zbog štedne linije, koja je u skladu sa strategijom Grupe da repozicionira životni portfelj, kao i specifičnim mjerama menadžmenta na snazi. Zaštitne (+7,0%) i unit-linked (+2,1%) linije su rasle.

Tehničke pričuve životnih osiguranja dosegnule su 419,2 milijarde eura (-1,2% FG 2021.), blagi pad odražava učinak financijskih tržišta.

Operativni rezultat nastavio je rasti, dosegnuvši 3.140 milijuna eura (+4,8%), zahvaljujući pozitivnom razvoju životnih i neživotnih (P&C) osiguranja, Holdinga i ostalih poslovnih segmenata. Operativni rezultat životnog segmenta snažno je porastao (+17,1%), odražavajući izvrsnu tehničku profitabilnost, također i potvrđenu maržu novih poslova od 5,23% (+0,59 p.p.).

Poslovni rezultat segmenta neživotnih osiguranja (P&C) također je porastao (+3,0%). Kombinirana kvota iznosila je 92,5% (+2,8 p.p.), odražavajući viši omjer gubitaka i također utjecaj hiperinflacije u Argentini. Bez razmatranja ove zemlje, kombinirani omjer bio bi 91,9% (89,4% 1H2021).

Poslovni rezultat segmenta upravljanja imovinom bio je 503 milijuna eura (-3,3%). Ovo smanjenje u potpunosti je posljedica nižih naknada za uspješnost u Banca Generali, povezanih s kretanjem financijskih tržišta. Poslovni rezultat upravljanja imovinom porastao je za 6,2%.

Poslovni rezultat segmenta Holdinga i ostalih poslova porastao je, najviše zahvaljujući rezultatima poslovanja s nekretninama.

Neoperativni rezultat iznosio je -713 milijuna eura (-496 milijuna eura u prvoj polovici 2021.). Konkretno, rezultat neoperativnih ulaganja iznosio je -168 milijuna eura (48 milijuna eura 1. polugodište 2021.), uglavnom zbog većih umanjenja vrijednosti ulaganja klasificiranih kao raspoloživih za prodaju, posebno ulaganja u Rusiji, te nižih neto realiziranih dobitaka[1].

Neto rezultat iznosio je 1.402 milijuna eura (1.540 milijuna eura u prvoj polovici 2021.), pod utjecajem umanjenja vrijednosti ruskih ulaganja u ukupnom iznosu od 138 milijuna eura. 97 milijuna eura nastalo je zbog vrijednosnica s fiksnim prihodom koje izravno drži Grupa, a 41 milijun eura na ulaganje u Ingosstrakh. Bez ovog utjecaja, neto rezultat bi bio stabilan na 1.541 milijun eura.

Ukupna imovina Grupe pod upravljanjem iznosila je 635,4 milijarde eura (-10,5% u usporedbi s fiskalnom godinom 2021.), što u potpunosti odražava učinak financijskih tržišta, unatoč pozitivnim neto priljevima.

Dionički kapital Grupe iznosio je 19.078 milijuna eura (-34,9% FG 2021.). Do promjene je došlo zbog

-10,876 milijuna eura umanjenja rezervi raspoloživih za prodaju – što je uglavnom proizašlo iz porasta kamatnih stopa na državne i korporativne obveznice - i na isplatu od 1.691 milijuna eura za dividendu za 2021.

Grupa je izvijestila o iznimno solidnoj kapitalnoj poziciji, s omjerom solventnosti od 233% (227% FG 2021.).

                                                                             #   #   #

 

GENERALI GRUPA

Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom od 75,8 milijardi eura u 2021. godini. S više od 75 000 zaposlenika i 67 milijuna klijenata širom svijeta, Grupa ima liderski tržišni položaj u Europi i sve veću prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi. Predanost održivosti jedan je od pokretača strategije Generali Grupe, koja je nadahnuta ambicijom da svojim klijentima bude Lifetime partner kroz ponudu inovativnih i personaliziranih rješenja, vrhunsko korisničko iskustvo i svoje digitalizirane globalne distribucijske sposobnosti. Grupa je u potpunosti ugradila održivost u sve strateške odluke, s ciljem stvaranja vrijednosti za sve dionike gradeći pravednije i otpornije društvo.