Blog

Vrijeme čitanja: 2 min

Novosti

Saznajte sve o osiguranju i kako vam ono može pomoći u planiranju bezbrižne i sigurne budućnosti

Život je pun neizvjesnosti i često nas iznenadi raznim situacijama. Upravo je osiguranje znak sigurnosti koje nudi zaštitu od neočekivanog. Od zdravstvenog, životnog, automobilskog - osiguranje pruža sigurnosnu mrežu, omogućujući nam da životom koračamo s povjerenjem, znajući da imamo štit protiv neočekivanih životnih situacija. Stoga smo pripremili koristan blog o osiguranju koji će vam pomoći da shvatite važnost osiguranja za vaše bolje sutra!

Mala povijest osiguranja
Znate li da osiguranje seže u daleku prošlost, a prvi oblici bili su vezani uz trgovinu i prijevoz roba? Povijesni podaci pokazuju da se već u Starom vijeku javlja potreba za što većim razvojem osiguranja jer je u to vrijeme plovidba bila izložena iznimnom riziku. 
Zanimljivo je da hrvatsko područje također ima važnu ulogu u povijesti osiguranja. Naime, Dubrovački Zakon o pomorskom osiguranju iz 1568. godine smatra se prvim Zakonom o pomorskom osiguranju u svijetu. Što se tiče razvoja osiguranja protiv požara za to je „zaslužan“ veliki požar u Londonu 1666. godine.  

Što je osiguranje?
No što je zapravo osiguranje? Postoje razne definicije, a Hrvatska enciklopedija kaže da je osiguranje „sustav ekonomske zaštite osobe i imovine na načelima uzajamnosti i solidarnosti. Prikupljenim premijama i doprinosima (zdravstv. osiguranje), pokrivaju se štete rizičnih događaja, koje nastaju kao posljedica izloženosti ljudi i imovine određenim opasnostima.“ Društvu za osiguranje plaćate dogovoreni novčani iznos koji se zove premija. Zauzvrat se osiguranje obvezuje isplatiti određeni iznos novca, osigurninu ako dođe do štete od koje se osigurani. Pisana isprava o sklopljenom osiguranju između vas i osiguravajućeg društva naziva se polica osiguranja. 

Podjela osiguranja
Osiguranja se dijele na neživotna i životna. Neživotna su osiguranje od nezgoda, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, tračnih vozila, zračnih letjelica, plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, zračnih letjelica, plovila, osiguranje kredita, osiguranje jamstva, osiguranje raznih financijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite te putno osiguranje. Najčešći oblici životnog osiguranja su pak mješovito osiguranje života, riziko osiguranje života i osiguranje života kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja (unit-linked).

Obvezna i dobrovoljna osiguranja
Neka osiguranja smo dužni prema Zakonu sklopiti, kao što je na primjer obvezno autoosiguranje, dok je primjerice kasko osiguranje dobrovoljno te s njime ostvarujete višu razinu zaštite vlastitog vozila. S njime se također osiguravaju djelomična ili potpuna šteta vozila, zrakoplova, brodice... Isto tako, kasko osiguranjem se osigurava vozilo od prometne nezgode, tuče, krađe vozila ili udara nekog predmeta. 
Važno neživotno osiguranje je svakako zdravstveno osiguranje, a ugovaranjem police dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja odgovorno se brinemo za svoje zdravlje i aktivno sudjelujemo u prevenciji zdravstvenih komplikacija. Dopunsko zdravstveno osiguranje oslobađa nas plaćanja visokih bolničkih troškova, liječničkih pretraga, participacija i dr. 

Jedno od neživotnih osiguranja je i putno osiguranje koje omogućava različita pokrića za sigurno putovanje. Njime se pokrivaju troškovi nužnog liječenja, lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik, osiguranje od nezgode, gubitak ili oštećenje prtljage. Što se tiče osiguranja pomoći na cestama, ono vam pomaže ako vam se vozilo pokvari, izgubite ključeve, ostanete bez goriva i slično. 
Životno osiguranje nam je svakako važan alat za osiguranje stabilnosti i zaštite obitelji u slučaju nepredviđenih neželjenih događaja. Također, određene vrste životnog osiguranja, poput mješovitog životnog osiguranja, pružaju financijsku sigurnost kroz akumuliranu štednju odnosno svotu za doživljenje. 

Osigurati možete i svoju imovinu kako biste izbjegli neželjene događaje poput poplave, požara, potresa ili nekih drugih nepredvidivih prirodnih katastrofa. 

Što nam osiguranje donosi?
Osiguranje ne samo da štiti našu osobnu imovinu, već osigurava i financijsku sigurnost obitelji zbog neočekivanih događaja. Pruža vam miran san znajući da ste zaštićeni od neočekivanih financijskih izazova te da ste osigurali budućnost svojih voljenih. 

Nastavite koristiti stečeno znanje ovim blogom kako biste donijeli što bolje životne odluke koje će biti od koristi za vas i vaše voljene!

Citiranje:
https://www.britannica.com/money/insurance/Historical-development-of-insurance
https://hrcak.srce.hr/file/79694
Đivo Bašić „Pomorstvo Dubrovnika od XII. do početka XX. Stoljeća“
osiguranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. https://www.enciklopedija.hr/clanak/osiguranje

Tražite najbolju ponudu osiguranja?

Na pravom ste mjestu.
Saznajte više o atraktivnim uvjetima!

Klikni ovdje!