Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti za osobni automobil

Što se mora nije teško, jer zakonom je propisano kako su svi vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni ugovoriti osiguranje od automobilske odgovornosti. Neka od sada obveza postane ugodnija, jer ugovaranjem Generali obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobni automobil možete ostvariti atraktivan popust, ovisno o dobi i tipu osiguranika, godinama bez šteta te načinu plaćanja.

Kao sudionik u prometu ugovaranjem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete uzrokovane vlastitim vozilom u zemlji i inozemstvu:

 • u slučaju prometne nezgode Generali umjesto vozača plaća štetu nastalu na automobilu treće osobe, ako je do prometne nezgode došlo vlastitom krivnjom;
 • pravo na naknadu štete imaju samo suputnici koji se nalaze u vozilu koje je skrivilo prometnu nezgodu i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje sudjeluje u prometnoj nezgodi.

Povjerite nam brigu

Povjerite nam brigu o sigurnosti Vašeg vozila i suputnika, te koristite brojne prednosti koje Vam se pružaju:

 • priznavanje do sada stečenog bonusa kojeg ste imali kod drugog osiguratelja;
 • plaćanje premije gotovinom, uplatom na račun i kreditnim karticama jednokratno ili na rate
 • odobravanje popusta za osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje 80% i za HRVI Domovinskog rata;
 • ugovaranje osiguranja vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode);
 • ugovaranje AO-plus osiguranja za vozača od posljedica nesretnog slučaja kada je za nastalu nezgodu odgovoran vozač.

Dopunska osiguranja


Za višestruko sigurniju vožnju uz policu Generali obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobno vozilo ugovorite, pojedinačno ili kombinirano, sljedeće atraktivne pakete dopunskih osiguranja:

 • Paket CARE uključuje osiguranje od nezgode za vozača i putnike uz osigurane svote po osobi 40.000 kn za slučaj smrti te 80.000 kn za slučaj trajnog invaliditeta i osiguranje automobilske asistencije Mali paket.
 • Paket CARE+ HR Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za sve osobe u vozilu uz svote osiguranja po osobi 40.000 KN za smrt i 80.000 KN za trajni invaliditet; Automobilska asistencija HR paket; Bonus protektor
 • Paket CARE+ EUROPA Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za sve osobe u vozilu uz svote osiguranja po osobi 40.000 KN za smrt i 80.000 KN za trajni invaliditet; Automobilska asistencija EUROPA paket; Bonus protektor.
 • Paket SUPER CARE HR Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za osobe u vozilu uz svote osiguranja po 40.000 KN za smrt i 80.000 KN za trajni invaliditet; Automobilska asistencija HR paket; Bonus protektor; Drugi auto (5 dana).
 • Paket SUPER CARE EUROPA Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za osobe u vozilu uz svote osiguranja po 40.000 KN za smrt i 80.000 KN za trajni invaliditet; Automobilska asistencija EUROPA paket; Bonus protektor; Drugi auto (5 dana).

Provjerite ponudu ostalih dopunskih osiguranja:

 • Auto Bonus Protektor: jedinstveno dodatno pokriće na polici Generali obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Sačuvajte svoj bonus u neprilici, jer makar skrivili prometnu nezgodu sa štetom do visine odabrane osigurane svote - Vaš teško stečeni bonus i cijena police obveznog auto osiguranja ostaju isti!
 • Dopunsko osiguranje od nezgode: za vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja u vozilu za vrijeme vožnje.
 • Autoasistencija: pomoć na cesti Vam je na dohvatu već uz jedan telefonski poziv.