Osiguranje od odgovornosti skipera

Ovo osiguranje namijenjeno je profesionalnim skiperima koji posjeduju svjedodžbu (ovlaštenje) o osposobljenosti za upravljanje odgovarajućom kategorijom plovila.

Ovim osiguranjem mogu se osigurati samo štete od odgovornosti skipera prema trećim osobama koje nisu pokrivene niti jednom drugom policom osiguranja.

Opseg pokrića:

  • Materijalne štete na plovilu kojim upravlja skiper
  • Štete zbog smrti i ozljede tijela ili zdravlja trećih osoba
  • Štete na imovini trećih osoba