Naš tim i naše vrijednosti

Odgovornost za dobrobit naših klijenata, tradicija u poslovanju od gotovo dva stoljeća i značaj Generali osiguranja na globalnom tržištu su naši kriteriji uspjeha u Hrvatskoj. Da bismo po takvim kriterijima ostvarili uspjeh, od naših zaposlenika svih razina, naročito rukovoditelja, moramo očekivati lojalnost i osjećaj odgovornosti za zajednički zadatak – trajni razvoj poslovanja i tržišnu ekspanziju. Lojalnost i osjećaj odgovornosti su posljedice partnerskog odnosa, u kojem partneri uravnotežuju svoje interese i zajednički ostvaruju usuglašene ciljeve.

Ravnoteža interesa zaposlenika i poslodavca u modernom business-u postaje sve važnija, u prvom redu zbog globalizacije tržišta. Globalna konkurencija bitno je podigla «podrazumijevanu» kvalitetu proizvoda i usluga i nitko više ne prihvaća automobil zato što vozi, ni telekomunikacijsku uslugu jer omogućuje telefoniranje. Globalna konkurencija podiže očekivanja prema kvaliteti, a time i očekivanja prema zaposlenicima i rukovoditeljima zaduženima da osmisle i proizvedu ponudu konkurentske kvalitete. Sudbine zaposlenika i njihovih kompanija su povezane kao nikada prije, nastojanjem kompanije da uspješno posluje, i nastojanjem zaposlenika da svoje interese ostvare u velikim poslovnim sustavima.

Naš tim i naše vrijednosti su zasnovani na etičkom kodeksu i sustavima rukovođenja, ali ništa manje i na svakodnevnoj rukovodnoj praksi i organizacijskoj klimi. Ako se možete uklopiti u radnu okolinu s visokim zahtjevima prema osobnom učinku i poticajnim odnosom prema Vašem radu, u radnu okolinu usmjerenu na ravnotežu interesa i zajednički razvoj, možda biste i Vi mogli postati članom našeg tima.