Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Sukladno zakonskim odredbama, ovo osiguranje obvezni su zaključiti vlasnik brodice odnosno jahte čija je snaga porivnih strojeva veća od 15 kW, a koja po propisima mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno jahti.

Osigurana svota određena je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te iznosi 3.500.000,00 kn.

Opseg pokrića:

  • Obveznim osiguranjem ostvaruje se naknada štete koje pretrpe treće osobe zbog tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti (nematerijalne štete)

Premija osiguranja:

Snaga porivnih strojeva

                               Bruto premije obaveznog osiguranja brodice ili jahte
Osobne potrebe i javne svrheGospodarske svrhe (osim najma)Gospodarske svrhe (najam)
preko 15 kw do 30 kw180 Kn320Kn390 Kn
preko 30 kw do 50 kw270 Kn450Kn540 Kn
preko 50 kw do 110 kw360 Kn630Kn760 Kn
preko 110 kw do 180 kw505 Kn730Kn880 Kn
preko 180 kw600 kn850Kn1020 Kn