Što su sigurne godine?

Sigurne godine su životno osiguranje s kojim se možete pobrinuti za sebe u slučaju raka ili nezgode, a svojim najbližima omogućujete sredstva za plaćanje troškova u slučaju vaše smrti.

Sigurne godine se mogu sklopiti kao doživotno osiguranje, odnosno do smrti i to bez pitanja o vašem zdravstvenom stanju te s mogućnošću odabira dopunskih pokrića. Ukoliko želite da Sigurne godine uključuju i dopunsko pokriće za rak morat ćete odgovoriti na neka pitanja o vašem zdravstvenom stanju, pri čemu to pokriće traje (maksimalno) 10 godina.

Tko može biti osigurana osoba?

Osigurana osoba možete biti vi sami. Prilikom sklapanja Sigurnih godina morate biti stari između 50 i 80 godina života.

Ukoliko se odlučite i za dopunsko pokriće za slučaj raka možete biti stari najviše 70 godina. Ukoliko niste potpuno zdravi možemo odrediti posebne uvjete za uključenje tog dopunskog pokrića.

Koja sve pokrića možete izabrati?

Sigurne godine pružaju osnovno pokriće za slučaj smrti i dopunska pokrića koja izabirete sami. Zbog bolje preglednosti pokrića vam ukratko predstavljamo u donjoj tablici:

Naše pokriće

Vaša zaštita

Maksimalna osigurana svota za isplatu EUR

OSNOVNO POKRIĆE

Smrt

Pokriva isplatu ugovorene svote korisniku

u slučaju smrti osigurane osobe

5.000

DOPUNSKA POKRIĆA

Maksimalna osigurana svota za isplatu EUR

Dopunsko pokriće za slučaj rakaPokriva isplatu ugovorene osigurnine u slučaju nastanka raka10.000
Dopunska pokrića za nezgodePokrivaju isplatu ugovorene osigurnine u slučaju nastanka nezgode 
Trajni invaliditet Pokriva isplatu postotka ugovorene svote za slučaj trajnog invaliditeta koji odgovara postotku utvrđenog trajnog invaliditeta osigurane osobe u slučaju nezgode, sukladno s Tablicom trajnog invaliditeta30.000
Renta za slučaj nezgodePokriva isplatu mjesečne rente za unaprijed ugovoreno razdoblje u slučaju trajnog invaliditeta osigurane osobe nastalog uslijed nezgode, a u okviru postotka trajnog invaliditeta koji su određeni u tablici trajnog invaliditeta600 mjesečna renta
Iščašenja, lomovi, opeklinePokriva isplatu ugovorene osigurane svote ili njenog dijela ukoliko zbog nezgode pretrpite lomove, iščašenja ili opekline određene u tablici lomova, iščašenje i opeklina2.000
Dnevna naknada za liječenje u bolniciPokriva isplatu ugovorene osigurane svote za svaku vašu noć provedenu u bolnici u slučaju nezgode, ali najviše do 100 noćenja po pojedinom osiguranom slučaju35
Jednokratna isplata za liječenjePokriva isplatu ugovorene osigurane svote ili njenog dijela u slučaju da vi provedete više od 4 noćenja za redom u bolnici po pojedinom osiguranom slučaju1.000
OperacijePokriva isplatu ugovorene osigurane svote ili njenog dijela u slučaju da uslijed nezgode morate biti podvrgnuti nekoj od operacija određenima u Tablici složenosti operacija3.000
Oslobođenje od plaćanja premije u slučaju trajnog invaliditetaPokriva oslobođenje od plaćanja premije u slučaju trajnog invaliditeta osigurane osobe većeg od 50% nastalog uslijed nezgode prema Tablici trajnog invaliditeta6,4% od ukupno ugovorene obročne premije
Osiguranje računaPokriva eventualni minus na vašem tekućem računu na dan nezgode koja je prouzročila smrt osigurane osobe, ali najviše do iznosa navedenog na polici500