Generali STRATEGO

To je polica investicijskog osiguranja života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, kojom samostalno odlučujete kako ulagati vlastita sredstva u odabrane respektabilne fondove Eurizon Asset Managementa Croatia d.o.o. (ranije: PBZ Investa d.o.o.), ako želite ostvariti moguću veću dobit u odnosu na ostale modele životnog osiguranja. Dobit po polici vezuje se uz prinose investicijskih fondova u koje se ulaže, pri čemu ugovaratelj sam snosi rizik ulaganja.

STRATEGO je rješenje za dugoročne financijske potrebe osiguranika: pomaže u trenucima kada je to najpotrebnije i istovremeno provodi početni cilj – štednju za budućnost.

Također, STRATEGO pruža mogućnost ugovaranja i dopunskih osiguranja za:

 • slučaj smrti uslijed nezgode,
 • slučaj smrti uslijed prometne nezgode,
 • slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, ili
 • nastanak teških bolesti.

Ulaganjem u budućnost otvarate svijet novih mogućnosti

Prema svojim potrebama samostalno odaberite:

 • razdoblje ulaganja,
 • strategiju ulaganja u fondove odabirom pojedinog investicijskog paketa,
 • garantirani osigurani iznos u slučaju smrti,
 • nadgradnju osigurateljne zaštite ugovaranjem dopunskih osiguranja,
 • način i dinamiku plaćanja.

Ulaganje u svakom trenutku možete prilagoditi situaciji i potrebama:

 • promjena strategije ulaganja,
 • promjena visine premije i garantiranog osiguranog iznosa za slučaj smrti,
 • mogućnost jednokratnih (ekstra) uplata u fondove,
 • prilagodba dopunskih osiguranja,
 • prilagodljiva dinamika plaćanja uz mogućnosti privremenog ili trajnog prestanka plaćanja.

Kako planirati osobnu financijsku strategiju?

Odabir strategije ulaganja:

Od dana 29. studenoga 2021. društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. posluje pod novim imenom (tvrtkom) Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Osim promjene imena (tvrtke) društva za upravljanje Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (ranije PBZ Invest d.o.o.) promijenili su se i nazivi fondova kojima društvo upravlja, a koji čine temeljnu imovinu investicijsko osigurateljnog proizvoda kako je naznačeno u tablici niže. Kako bi Vaša štednja radila za Vas u svakom trenutku, ovisno o financijskim ciljevima, samostalno odlučite o izboru investicijskih paketa.
 

Strategija ulaganja

Kombinacija ulaganja u investicijske fondove 

Conservative

Eurizon HR Bond fond 50%
Eurizon HR Conservative 10 fond30%
Eurizon HR Flexible 30 fond20%

Balanced

Eurizon HR Conservative 10 fond30%
Eurizon HR Flexible 30 fond40%
Eurizon HR Global fond30%

Aggressive

Eurizon HR Flexible 30 fond30%
Eurizon HR Global fond40%
Eurizon HR Equity fond30%

 

Ulaganja investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Zbog nedovoljne jasnoće EU zakonodavstva, kašnjenja u usvajanju provedbenih akata i (globalne) nedostupnosti vjerodostojnih podataka za procjenu vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose, Osiguratelj još nije u mogućnosti procijeniti način i utjecaj rizika održivosti na prinos ovog proizvoda iako uzima u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Slijedom navedenog smatra se da rizici održivosti još nisu sustavno uključeni u proces odlučivanja o ulaganjima Osiguratelja. Osiguratelj očekuje da će moći procijeniti utjecaj održivosti kada svi propisi o održivosti stupe na snagu.

Prospekti i pravila investicijskih fondova Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (ranije PBZ Invest d.o.o.), Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku u PBZ poslovnicama te na internetskim stranicama Društva za upravljanje www.eurizoncapital.com/hr

 

Dokumenti za preuzimanje:

Dodatne informacije

Garantirani osigurani iznos za slučaj smrti

Garantirani osigurani iznos za slučaj smrti određujete sami u odnosu na visinu premije.

Premija

Dinamiku i iznose uplata određujete sami uz mogućnost uplate obroka premije već od 20 EUR mjesečno.

Isplata po nastanku osiguranog slučaja

Isplata po isteku osiguranja – vrijednost u investicijskim fondovima

Isplata u slučaju smrti – isplaćuje se iznos koji je jednak većem od slijedeća dva iznosa:

 • vrijednost ukupnih udjela u investicijskim fondovima uvećana za 1.000 EUR, ili
 • ugovoreni garantirani osigurani iznos za slučaj smrti.