Tko se može osigurati?

Mogu se osigurati osobe od 18. do navršene 75. godine života osim Paketa za žene gdje se mogu osigurati osobe do navršene 60. godine života.

Navedena pokrića čine jedan paket i nije ih moguće mijenjati.

 

 Vrste pokrića  Svota pokrića (u kn)
Osnovna svota za trajni progresivni invaliditet 500%                       100.000
Isplata za trajni invaliditet od 100%                   (500.000)
Jednokratna naknada za slučaj teških ozljeda                       40.000
Troškovi spašavanja                       50.000
Smrt uslijed nezgode                     100.000
Dnevna naknada za liječenje u bolnici                               50
Naknada za liječenje usrijed prijeloma kostiju 
- ambulantno
                         2.000
Naknada za liječenje usrijed prijeloma kostiju
- bolničko do 9 dana
                         2.000
Naknada za liječenje usrijed prijeloma kostiju
- bolničko više od 9 dana
                         4.000
Godišnja premija po osobi                      826, 60

 

Izražene premije odnose se na 1. razred opasnosti - zanimanja.

Dodatna pokrića

Dodatno pokriće 1 - Rentna opcija

Mjesečna renta za slučaj trajnog invaliditeta većeg od 70% (u KN)

  1.000 

   2.000

   3.000

Godišnja premija (u KN)

 630,00 

 1.260,00 

 1.890,00 

 

Dodatno pokriće 2 - Paket za žene 

Osiguranje za žene

Svota
osiguranja
(u KN)

Jednokratna naknada za potpuni ili djelomični gubitak dojke(a) kod karcinoma dojki

      25.000

Jednokratna naknada za pomoć (troškove pomoći u kućanstvu) u slučaju bolničkog liječenja zbog karcinoma dojke

        3.500

Naknada za troškove kozmetičke operacije kao posljedica karcinoma dojki

 do 15.000

Godišnja premija u kn

      217,50