Obvezno osiguranje od odgovornosti brodica i jahti

Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.

Saznajte više

Kasko osiguranje brodica i jahti

Ovo osiguranje obuhvaća pomorski kasko i riječno-jezerski kasko.

Saznajte više

Osiguranje brodova

Ovaj tip osiguranja vrijedi za pomorski kasko i riječno-jezerski kasko.

Saznajte više

Osiguranje od odgovornosti skipera

Ovo osiguranje namijenjeno je profesionalnim skiperima koji posjeduju svjedodžbu (ovlaštenje) o osposobljenosti za upravljanje odgovarajućom kategorijom plovila.

Saznajte više

Osiguranje brodova u izgradnji

Pod pojmom brod u gradnji podrazumijeva se gradnja broda od trenutka polaganja kobilice ili sličnog postupka do trenutka predaje kupcu odnosno naručiocu.

Saznajte više

Osiguranje od odgovornosti vlasnika ili korisnika luke za turističke i sportske plovne objekte

Ovo osiguranje pokriva materijalne i nematerijalne štete s osnova odgovornosti iz djelatnosti raspolaganja marinom.

Saznajte više

Osiguranje od odgovornosti popravljača plovila

Ovo osiguranje pokriva štete nastale iz odgovornosti popravljača na plovilima zbog popravaka, preinaka, održavanja i sličnih uobičajenih radova i aktivnosti.

Saznajte više