Kodeks ponašanja

Generali grupa vodeći je svjetski pružatelj osigurateljnih i financijskih usluga koji se od početka odlikuje jakom međunarodnom perspektivom.

Ostvarujući svoje ciljeve rasta, Generali ostaje vjeran temeljnim načelima koja je uvijek slijedio i koja su sastavni dio etike Grupe, kao što su transparentnost, ispravnost i nepristranost.

Napredak ostvaren u posljednje vrijeme učinio je Grupu svjesnijom da se konkurentnost uvijek mora spajati ne samo s etičkim načelima, već i s društvenom obvezom i poštovanjem prema okolišu.

 

Suradnja s dobavljačima

Generali Grupa vjeruje da, u sve više globaliziranom i integriranom gospodarstvu, stvaranje mreže temeljene na dugotrajnim i uzajamno zadovoljavajućim odnosima s kvalificiranim ugovornim partnerima – što osigurava visoku kvalitetu proizvoda i usluga Grupi – jest strateški cilj koji gradi kompetitivni uspjeh.

Većina dobavljača Grupe nudi usluge povezane s poslovanjem Grupe, dok puno manji broj dobavljača pruža različite usluge kojima se podupire poslovanje društva (čišćenje, održavanje, prijevoz itd.) i isporučuje roba.

Grupa je sklonija nacionalnim dobavljačima i, posebice, poduzećima koja su sposobna osigurati robu i/ili usluge u cijeloj zemlji: 2013. godine, u prosjeku je 95,2 % troškova nabave za njezinih sedam glavnih zemalja nastala kod lokalnih dobavljača, tj. subjekata smještenih u istoj zemlji i u brojnim slučajevima u istoj regiji ili gradu gdje se nalaze uredi društava Grupe.

Ova politika također ima pozitivne učinke na društveno i ekonomsko tkivo zajednica gdje društva Grupe posluju, jer ona stvara radna mjesta i stimulira gospodarski rast.

Istovremeno, odabir lokalnih dobavljača smanjuje utjecaj aktivnosti društva na okoliš, a to je cilj koji u nekim slučajevima također doprinosi odluci o odabiru dobavljača koji primjenjuju ekološke kriterije, kao što je optimiziranje isporuka te uporaba ekoloških vozila, ili ponuda mogućnosti nadoknade za emisije što se odnose na pružene usluge.

Cilj Generali Grupe je suradnja s dobavljačima i vanjskim osobama koje dijele Generalijeve vrijednosti i filozofiju, posvećenima promicanju poštovanja globalnog okoliša, ljudskih i radničkih prava, sigurnosti, kvalitete i svih faktora koji doprinose dobrobiti društva.
 

Komuniciranje sa Službom nabave Grupe

Svi dobavljači koji žele stupiti u izravan kontakt sa Službom nabave Grupe mogu joj poslati poruku elektroničke pošte u pogledu:

  • upita u vezi s kvalificiranjem i ocjenjivanjem dobavljača
  • upita u vezi s procedurama Službe nabave
  • prijedloga
  • svih drugih pitanja vezanih za dobavljača ili nabavu (tj. potraživanja, procesa, kontakata itd.).
     

Izražavanje zabrinutosti i upozoravanje na prakse i postupak u vezi s nabavom

Svi dobavljači koji žele izraziti svaku zabrinutost ili upozoriti na nešto u vezi s praksama nabave ili postupke koji se, u dobroj vjeri - čak i potencijalno - smatraju neprikladnima ili nesukladnima sa zakonom, „Kodeksom ponašanja“ ili „Pravilima Grupe“ ili drugim internim politikama, mogu odabrati jednu od mogućnosti navedenih u sekciji o Kodeksu ponašanja.