Savjeti za putovanje

Naš je savjet: ne krećite na put u inozemstvo bez osiguranja. Ugovaranjem osnovnog paketa Generali Horizont putnog zdravstvenog osiguranja u inozemstvu u slučaju nezgode pokriveni su Vam troškovi:

  • liječenja za vrijeme boravka i puta u inozemstvo do ukupnog iznosa od 10.000, 20.000 30.000 ili 50.000 EUR, a uključuje besplatnu jednokratnu naknadu za boravak u bolnici dulji od 72 sata u iznosu 500 EUR;
  • prijevoza osiguranika s mjesta nesreće u bolnicu;
  • repatrijacije osiguranika u slučaju smrti.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U svakoj situaciji za informacije prije puta ili za pomoć kod nastanka osiguranog slučaja, možete se obratiti 00 - 24 h centru za pomoć Europ Assistance 00361 458 44 36, partneru Generali osiguranja.

Dopunska osiguranja

Razne poteškoće na putovanju nije moguće predvidjeti ili izbjeći, no poželjno je radi veće osobne sigurnosti barem dodatno smanjiti njihove posljedice ugovaranjem dopunskih osiguranja.

Osiguranje od nezgode

Ugovorite i osiguranje za slučaj smrti i trajnog invaliditeta uslijed nezgode. U slučaju trajnog invaliditeta isplaćuje se naknada ovisno o postotku invaliditeta.

Osiguranje prtljage

Ostvarite pravo na fiksnu naknadu u slučaju kašnjenja ili trajnog gubitka prtljage.

Autoasistencija

Generali rješava Vaše poteškoće na putovanju: u slučaju kvara osobnog vozila organizira se jednostavan popravak na licu mjesta ili vuča vozila do servisa. Izlazimo u susret i jedinstvenom uslugom garažiranja osobnog vozila. Ako u servisu nemaju potrebnih dijelova za vozilo, tada omogućavamo njihovu hitnu dostavu za Vaš nesmetani nastavak putovanja.

Osiguranje privatne odgovornosti

Za slučaj ozlijedite li nekoga nehotice ili mu uništite neke stvari, oslonite se na Generali. Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Europe, izvan Republike Hrvatske.

Osiguranje otkaza putovanja

U slučaju otkaza putovanja zbog izvanrednih događaja, nema potrebe izgubiti putovanje i uplaćeni iznos ugovorenog putovanja. Ugovaranjem osiguranja otkaza putovanja iskoristite pravo na povrat do 90% ustegnute cijene putovanja koje je osiguranik ugovorio i uplatio. Osiguranje otkaza putovanja može se zaključiti isključivo istovremeno sa zaključenjem ugovora o putovanju ili uplatom prve rate ugovorenog putovanja.

Pojedinačno osiguranje

Ugovaraju osobe koje putuju same ili u grupi do 4 osobe s kojima ne sačinjavaju obitelj. Ukoliko se osiguravaju 2-4 osobe, sve osobe imaju identičan paket osiguranja s istim osiguranim iznosima, a pokrića po polici se odnose na svaku pojedinačnu osobu, s izuzetkom automobilske asistencije.

Obiteljsko osiguranje

Veliki je doživljaj kada cijela obitelj krene zajedno na putovanje. Kako bi očuvali zajedničku sigurnost, dobro je ugovoriti obiteljsko osiguranje koje vrijedi za od 2 do 6 članova, uz uvjet da odaberu identičan paket osiguranja s istim osiguranim iznosima. Pokrića u polici se odnose na svaku pojedinačnu osobu, s izuzetkom automobilske asistencije i osiguranja prtljage, koje je ukupno pokriće po obitelji.

Grupno osiguranje

Ako želite ugovoriti grupno osiguranje potrebno je prijaviti najmanje 5 članova, te dostaviti popis osiguranih osoba koje trebaju odabrati iste rizike na polici.

 

Primjer pojedinačnog osiguranja Generali Horizont

 

Osiguranje turista na 8-dnevnom putovanju 

 Premija u HRK / Premija u EUR

Troškovi liječenja za vrijeme boravka i puta u inozemstvu do ukupnog iznosa od 10.000,00 EUR s uključenom jednokratnom naknadom za boravak u bolnici dulji od 72 sata

       49,00 HRK / 6,50 EUR

Troškovi prijevoza osiguranika s mjesta nesreće u bolnicu

Troškovi repatrijacije osiguranika u slučaju smrti

Dodatno pokriće uz doplatu

 

Paket osiguranja od nezgode s osiguranim svotama:

  • 5.000,00 EUR za smrt i
  • 10.000,00 EUR za trajni invaliditet

       7,20 HRK / 0,96 EUR

Osiguranje prtljage:

  • gubitak prtljage 250,00 EUR
  • kašnjenje prtljage 60,00 EUR

      38,00 HRK / 5,04 EUR

 

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK