Sustav zapošljavanja

Generali osiguranje zapošljava kadrove profesionalnom selekcijom, uz najmanje dva kruga razgovora koji se odnose na profesionalnu procjenu kandidata (najčešće razgovor s budućim rukovoditeljem i utvrđivanje profesionalnih kompetencija i perspektiva) i kadrovsku procjenu u smislu općih osobina kandidata (razgovor s psihologom).

Selekcijski postupak moguće je pokrenuti na temelju aktivnih oglasa za zapošljavanje, ali i bez konkretnog otvorenog radnog mjesta, gdje se pojedini kandidati za rad u našem timu mogu prijaviti na jedan ili oba kruga razgovora. Sukladno procjeni trenutnih potreba za kadrovima i iskazanoj želji kandidata, pojedini rukovoditelji ili organizacijski psiholozi mogu razgovarati s kandidatima i pohraniti njihove podatke za eventualne kasnije potrebe.

Selekcijski postupak uključuje i psihologijsko testiranje, a u pojedinim slučajevima može uključivati i testove znanja, opće kulture i slične metode ispitivanja znanja, vještina i sposobnosti kandidata.