RIZIKO osiguranje za slučaj smrti s dopunskim osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Donesite već sada pravu odluku i omogućite potrebnu skrb obitelji za slučaj rizika smrti. Ovo osiguranje nema štednu komponentu, a naročito je pogodno kao jamstvo kod banaka.

RIZIKO osiguranje također pruža mogućnost ugovaranja i dopunskih osiguranja za:

  • slučaj smrti uslijed nezgode,
  • slučaj smrti uslijed prometne nezgode,
  • slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode,
  • dnevnu naknadu za slučaj liječenja u bolnici uslijed nezgode.

Osigurani iznos za slučaj smrti:

Ugovoreni iznos koji se isplaćuje korisniku po nastanku osiguranog slučaja. Osigurani iznos za slučaj smrti može se ugovoriti od 5.000 EUR.

Premija

Dinamiku i iznose uplata određujete sami uz mogućnost uplate obroka premije već od 10 EUR mjesečno.

Isplate prema nastupu osiguranog slučaja:

Smrt: iznos za slučaj smrti

Smrt uslijed nezgode: iznos za slučaj smrti + iznos za slučaj smrti uslijed nezgode

Smrt uslijed prometne nezgode: iznos za slučaj smrti + iznos za slučaj smrti uslijed nezgode + iznos za slučaj smrti uslijed prometne nezgode

Trajni invaliditet kao posljedica nezgode: postotak osiguranog iznosa za invaliditet koji odgovara utvrđenom postotku trajnog invaliditeta

Dnevna naknada za liječenje u bolnici uslijed nezgode: ovisno o broju dana provedenih na bolničkom liječenju